Hypotéka

Kúpa pozemku na hypotéku – vaše dotazy

Hypotéka na pozemok

Dostali sme niekoľko dotazov, kedy sa ľudia v poradni zaujímali o kúpu samostatného pozemku na hypotéku. Niektorí pre to, že v budúcnosti zvažujú odísť z bytu a postaviť si dom. Niektorí v tom videli investíciu a nemajú dostatok vlastných prostriedkov. Pozrieme sa bližšie na kúpu pozemku a založenie pozemku pri hypotéke.

Hypotéka na kúpu pozemku

Banky vedia poskytnúť hypotéku aj v prípade, ak chcete kúpiť len samostatný pozemok. Pri posúdení, či Vám požičajú je opäť dôležité, aby ste mali dostatočné a akceptovateľné príjmy pre poskytnutie úveru. Banka si Vás opäť detailne preklepne – aké máte zamestnanie, aké sú Vaše príjmy, či máte deti, zohľadní všetky legislatívne obmedzenia a iné. Ak je všetko v poriadku, tak potom sa ešte posúdi samotný pozemok.

Pozemok ako zábezpeka hypotéky

Pri posudzovaní, či je pozemok z pohľadu banky pre poskytnutie hypotéky vhodný, sa zohľadňuje viacero parametrov. Rovnako ako pri kúpe bytu, či stavbe domu, banka posúdi nehnuteľnosť aj podľa znaleckého posudku. Jedná sa o tzv. založenie pozemku pre účely úveru.

Tieto skutočnosti si overte

Pohľad banky na pozemok je vždy individuálny. Určite je dobré, si nasledujúce skutočnosti overiť, ešte pred podpisom rezervačnej zmluvy a zaplatením rezervačnej zálohy či znaleckého posudku.

Prístupová cesta

Veľmi často, ak banka zamietne založenie pozemku a aj poskytnutie hypotéky, je to pre nevysporiadanú prístupovú cestu. Je to veľmi dôležitý pohľad na pozemok nielen pre banku, ale aj pre Vás. Overte si, ako je prístup k pozemku vyriešený. Nie vždy je cesta, ktorá k pozemku vedie, vo vlastníctve obce/štátu. Niekedy je prístupová cesta “prerušená” v nejakej časti (napr. parcelou v osobnom vlastníctve tretej osoby). Banka môže požadovať, aby ste si zabezpečili spoluvlastnícky podiel na prístupovej cesta, alebo zriadenie vecného bremena s právom prechodu cez takéto parcely.

Jedná sa o stavebný pozemok?

Banky “obľubujú” pozemky, ktoré sú v územnom pláne obce už plánované na výstavbu. Ak sa jedná o stavebný pozemok, je to lepšie aj pre účely získania hypotéky. Ak aj banka založí pozemok, ktorý nie je úplne ideálny, tak pri takýchto hypotékach je výrazne obmedzená aj výška úveru.

Dostupnosť inžinierskych sietí

Inžinierske siete sa zohľadňujú najmä pri výške hypotéky, ktorú pri konkrétnom pozemku banka poskytne. Najdôležitejšia je elektrina. Pozitívne ovplyvňuje posudzovanie aj dostupnosť vodovodnej siete, či kanalizácie.

Koľko sa dá cez hypotéku prefinancovať?

Pozemky sa posudzujú v každej banke individuálne. Za predpokladu, že príjmy žiadateľov sú dostačujúce a pozemok pre účely hypotéky banka akceptuje, sa pohybuje prefinancovanie vo výške 50 – 70% z hodnoty pozemku (zohľadňuje sa aj výška kúpnej ceny). Niekoľko bánk dokáže v ideálnom prípade prefinancovať aj viac.

Je dôležité mať riešenie, ako dofinancovať napr. zvyšných 30%. Ak nemáte vlastné zdroje, overte si, za akých podmienok môžete získať chýbajúce finančné prostriedky.

Možností financovania je viac. Veľmi zaujímavou voľbou môže byť aj založenie a využitie inej nehnuteľnosti – Váš byt alebo aj dom rodičov. Tento variant by Vám tiež umožnil financovať hypotékou aj 100% z kúpnej ceny pozemku. Prípadne, ak chcete rovno aj stavať, tak by Vám poskytol cenné finančné prostriedky na začiatok výstavby (aj nad rámec kúpnej ceny pozemku). Následne by ste už riešili hypotéku na výstavbu domu, kedy sa založí už rozostavaný dom – či už murovaný alebo montovaný.

TIP: jedným z najčítanejších článkov na blogu našej bezplatnej finančnej poradne je: “Nemám nič nasporené. Môžem si postaviť montovaný dom?”

Odporúčania

  • ešte pred podpisom rezervačnej zmluvy – Pozrite sa na pozemok nielen “romantickým” pohľadom peknej lokality, ale rovnako prísne ako banka: Ako je riešená prístupová cesta? Je pozemok určený pre stavebné účely? Sú dostupné základné inžinierske siete? 
  • poraďte sa ako riešiť dofinancovanie mimo hypotéku – Aj po poskytnutí hypotéky často chýba ešte 30% finančných prostriedkov, pripravte sa na to!
  • veľké rozdiely medzi bankami – Keďže pozemky každá banka posudzuje individuálne, niekedy pozemok jedna banka vôbec neakceptuje a iná na ten istý pozemok hypotéku poskytne. Jedna banka môže schváliť len 50%-tné financovanie, iná napr. 70%-tné (opäť pri tom istom pozemku). Je vhodné overiť možnosť a podmienky poskytnutia vo viacerých bankách.
  • banka pozemok dôsledne posúdi – Aj keď je to často náročné a občas aj zdĺhavé, tak v rámci posudzovania poskytnutia hypotéky a akceptácie založenia pozemku Vás banka môže upozorniť na skutočnosti, ktoré by ste aj Vy v rámci kúpy pozemku mali zvážiť.

Budeme radi, ak využijete naše bezplatné a profesionálne služby. Dokážeme porovnať hypotéky, ale aj životné poistenia a ďalšie finančné produkty vo všetkých poisťovniach, bankách a finančných inštitúciách na Slovensku. Viac o službách sa dozviete na www.finporadca.sk.