Odmietla Vás poisťovňa?

Čo ak poisťovňa odmietne platiť pri poistnej udalosti?

Zverejnený Publikované v: Finančná poradňa

Poisťovníctvo je významnou súčasťou finančného trhu a zaoberá sa okrem iného aj poisťovacou činnosťou, t.j. dojednávaním poistenia, jeho správou a poskytovaním poistných plnení v prípade poistnej udalosti. Účelom a cieľom poistenia je na strane poistených snaha o elimináciu resp. zmiernenie negatívnych následkov nepriaznivých náhodných životných udalostí a situácií. Poisťovníctvo je podnikaním, kde účelom a cieľom poistenia na strane poisťovateľov je […]