InHelp - odmietnutie poistnej udalosti

Čo ak poisťovňa odmietne platiť pri poistnej udalosti?

Finančná poradňa

Poisťovníctvo je významnou súčasťou finančného trhu, ktorá sa zaoberá okrem iného aj poisťovacou činnosťou, t.j. dojednávaním poistenia, jeho správou a poskytovaním poistných plnení v prípade poistnej udalosti. Účelom a cieľom poistenia je na strane poistených snaha o elimináciu resp. zmiernenie negatívnych následkov nepriaznivých náhodných životných udalostí a situácií. Poisťovníctvo je podnikaním, kde účelom a cieľom poistenia na strane poisťovateľov je […]

Čítať viac >