Finančná poradňaHypotéka

Oplatí sa hypotéka pre mladých? Koľko štát v roku 2023 prispeje?

Hypotéka pre mladých - daňový bonus

V článku sa dočítate ako je na tom hypotéka pre mladých dnes a ako ju využiť. Dotazy v našich finančných poradniach smerujú najmä k dotáciám a zvýhodneniam, ktoré štát poskytuje. Štátna pomoc či dotácia pri hypotéke pre mladých v roku 2023 je oveľa vyššia ako bola v časoch nízkych úrokov. Ak je na ňu nárok, využite to!

Hypotéka pre mladých – existuje?

V minulosti pri hypotéke pre mladých získali žiadatelia štátny príspevok, ktorý výrazne znížil mesačné splátky úveru až po dobu 5 rokov. Na mesačnej splátke sa často jednalo o úľavu o 10-tky až viac než stovku eur mesačne. Táto forma štátnej pomoci spôsobila, že sa o nej hovorí aj roky po tom, čo ju už štát neposkytuje.

Využiť môžete daňový bonus

Ak by ste chceli dnes využiť nejakú štátnu dotáciu na hypotéku, tak ju môžete získať formou daňového bonusu. Ten si môžete uplatniť počas prvých 5 rokov splácania. Ak by ste hypotéku splatili predčasne, nič sa nedeje – bonus nevraciate.

Bonus platí pre hypotéky poskytnuté po 31.12.2017 a aj pre hypotéky v roku 2023. Nie všetky banky priamo komunikujú názov hypotéky ako “hypotéka pre mladých”. Nižšie si prejdeme aktuálne podmienky, kedy máte na túto štátnu pomoc s úverom nárok.

Koľko je úspora na úrokoch vďaka bonusu?

Začiatkom roka 2022 boli ešte stále nízke a veľmi výhodné úrokové sadzby. Pri platných podmienkach sa dal získať bonus až do 400 EUR ročne. Vďaka nízkym úrokom však veľa hypoték získalo oveľa nižší bonus.

Princíp výpočtu bonusu si vysvetlíme na príklade hypotéky s nízkou úrokovou sadzbou, ktorej však skončí tento rok fixácia a úrok na nové obdobie bude podstatne vyšší. Ukážka aj pri nižších sadzbách pomôže s lepším pochopením mechanizmu daňového bonusu.

Bonus môže, ale aj nemusí byť plných 400 EUR ročne.

Výšku bonusu zistíte nasledovne:

 1. Podľa výpisu z úverového účtu, prípadne z potvrdenia, ktoré dávajú banky k daňovému bonusu zistíte sumu zaplatených úrokov v danom roku.
 2. Suma daňového bonusu je maximálne vo výške 50% zo zaplatených úrokov.
 3. Zároveň nesmie bonus prekročiť 400 EUR.
 4. Je vypočítaná zo sumy najviac 50000 EUR z úveru na jednu nehnuteľnosť.
 5. V prvom roku a piatom roku splácania sa môže využiť len pomerná časť bonusu – teda bonus je znížený o pomernú časť mesiacov, kedy sa v danom roku ešte úver nesplácal, resp. uplynula 5 ročná lehota.

Súbeh týchto podmienok si pozrieme nižšie na reálnom príklade.

Môžem mať hypotéku s daňovým bonusom?

Ak spĺňate súbežne tieto podmienky, môžete získať daňový bonus:

 1. Žiadate o hypotekárny úver vo veku 18 – 35 rokov.
 2. Máte záujem o účelovú hypotéku so splatnosťou 5 – 30 rokov na kúpu nehnuteľnosti, výstavbu nehnuteľnosti, prípadne rekonštrukciu a údržbu nehnuteľnosti. 
 3. Nehnuteľnosť, ktorá sa v rámci úveru založila je určená na bývanie. Tiež sa musí nachádzať na Slovensku.
 4. Nesmiete prekročiť príjmový limit určený štátom – presnejšie priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku kedy riešite hypotéku, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku. 

Tieto podmienky sa posudzujú len pri získaní úveru (teda k podpisu zmluvy). Podmienka výšky príjmu sa v ďalších rokoch nesleduje. Podmienky a konkrétne výšky príjmu by mali byť aktualizované napr. aj na ústrednom portáli verejnej správy.

Výšku príjmu banka pri poskytnutí úveru nemusí kontrolovať. Môže byť v určitých prípadoch postačujúce aj čestné prehlásenia. POZOR – o daňový bonus by ste mali žiadať len ak túto podmienku spĺňate. Príjem je na základe výpočtu buď z daňového priznania, alebo z ročného zúčtovania dane – ráta sa zdaniteľný (hrubý) príjem.

Daňový bonus si môžete uplatniť cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo cez daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Banka Vám k tomu poskytne Potvrdenie o zaplatených úrokoch.

Ak sa Vám zvýšili úroky na hypotéke, pravdepodobne sa zvýšil aj daňový bonus. Maximálne môžete získať 400 eur ročne.

Dôležité je mať od banky Potvrdenie o zaplatených úrokoch – v tomto článku na portáli Fingo.sk sú aj informácie k vydávaniu potvrdenia v jednotlivých bankách. Informácie o Potvrdeniach o zaplatených úrokoch sú aktualizované aj v tabuľke v tomto článku (overené v januári 2023). Niektoré banky vydávajú potvrdenie automaticky, niekde je potrebná žiadosť. Vtedy sa môže stať, že si počkáte na potvrdenie aj aj okolo 15 až 30 dní. Zároveň banky postupne pracujú na tom, aby aj tieto potvrdenia vedeli klienti získať jednoducho cez internet banking.

Potvrdenie k daňovému bonusu v jednotlivých bankách

V bankách sa dá získať aj cez internet banking. Niektoré posielajú priamo poštou svojim klientom. Prípadne je možné riešiť elektronicky či o neho požiadať cez callcentrum.

Finančná inštitúciaAko sa dostanete k potvrdeniu
VÚB banka zasiela potvrdenie automaticky, ak klienti spĺňajú nárok na daňový bonus – cez internetbanking
Slovenská sporiteľňa zasiela potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok automaticky – cez internet banking a aplikáciu George
Tatra banka vystaví klientovi na základe žiadosti osobne na pobočke na počkanie, je možné riešiť aj elektronicky
ČSOB zasiela poštou na adresu všetkým klientom, ktorí spĺňajú nárok na bonus, je možné riešiť aj elektronicky
mBank zasiela poštou na adresu všetkým klientom, ktorí spĺňajú nárok na bonus , možné riešiť aj cez cez telefonickú linku alebo mobilnú aplikáciu
365 bankazašle automaticky poštou na korešpondenčnú adresu klientom, ktorí majú na bonus nárok, je možné riešiť aj elektronicky
Prima bankazašle klientom, ktorí spĺňajú nárok na bonus automaticky cez internet banking 
UniCredit bankzasiela potvrdenie automaticky poštou, ak klient spĺňa nárok na daňový bonus, je možné riešiť aj elektronicky, ak nezašle automaticky môže vystavenie potvrdenia byť zaslané do 30 dní

Praktický príklad:

Príklad je starší, avšak pri aktuálnom nastavení stále platný. Pre každú hypotéku treba podľa tohto postupu aplikovať výpočet. Ďalšie príklady k výške daňového bonusu môžete nájsť napr. aj na webe Finančnej správy.

Bonus v prvom roku (2021)

V roku 2021 ste požiadali o úver 165000 EUR na 30 rokov – bola Vám schválená “hypotéka pre mladých” so sadzbou 1,29% a podpísali ste aj úverovú zmluvu. V úvere ste Vy (33 rokov) a Váš manžel/manželka (30 rokov). Vaše spoločné zdaniteľné príjmy boli 2500 EUR. Na bonus máte nárok.

Úver ste začali splácať v októbri 2021. Na úrokoch ste banke v roku 2021 zaplatili v troch splátkach ‭530,92‬ EUR

Z pohľadu nároku na alikvotnú časť bonusu (keďže sa nesplácalo celý rok), je to v prvom roku ohraničené na maximálne (400/12)x3 = 100 EUR.

Bonus 50% z úrokov je možné získať do výšky maximálne 50000 EUR z úveru, tak si to hodíme do kalkulačky: 530,92 x (50000/165000) = 160,88 EUR. Limit je síce 100 EUR, avšak 50% z úrokov je  80,44 EUR.

Bonus za prvý rok je teda tých 80,44 EUR.

Daňový bonus pre mladých v roku 2022

V roku 2022 už bude dotácia zaujímavejšia. Bude sa rátať všetkých 12 splátok a úroky sa vyšplhajú sa až na 2087,12 EUR.

Keďže ste splácali celý rok, máte nárok až na maximálnu výšku daňového bonusu – teda limit je 400 EUR.

Bonus je 50% úrokov maximálne z čiastky 50000 EUR – prerátame: 2087,12 x (50000/165000) = 632,42 EUR. Limit je až 400 EUR, avšak uplatniť si môžete 50% z úrokov a teda pre rok 2022 je bonus 316,21 EUR.

Bonus za druhý rok je teda tých 316,21 EUR.

Daňový bonus pre mladých v roku 2023 pri vyšších úrokoch

Čo ak by sa stalo, že počas ďalšieho roka 2023 by sa nám zvýšili úrokové sadzby z 1,29% (kvôli končiacej fixácii) na súčasnú bežnú úrokovú sadzbu napr. 4%? Spôsobí to nielen dramatické zvýšenie splátky, ale zároveň to s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí, že si siahnete na plný daňový bonus. Limit je stanovený na 400eur, ktorý pri takýchto vysokých sadzbách dosiahne takmer každá hypotéka, ktorú si dnes ľudia berú.

Pri zvýšení sadzby od začiatku roka 2023 si môžeme uplatniť plný daňový bonus vo výške 400 EUR.

Vysoké sadzby nie sú vždy zárukou plného daňového bonusu

Ako sme si však vyššie popísali a ukázali, výnimkou môže byť napr. prvý rok alebo piaty rok splácania. Pravidlá hovoria, že v danom roku využijeme len pomernú časť bonusu – teda bonus je znížený o pomernú časť mesiacov, kedy sa v danom roku ešte úver nesplácal, resp. uplynula 5 ročná lehota. Výročie 5 ročnej lehoty môže byť napr. v januári toho piateho roka. Vtedy by sa bonus uplatňoval len z úrokov za tento jeden mesiac a teda nemusel by dosiahnuť výšku 400 EUR.

Odporúčania

 • Poraďte sa, ak sa chcete uistiť, že daňový bonus pri hypotéke pre mladých spĺňate.
 • Aj keď sú úroky nízke, určite sa uistite, že ak je na bonus nárok, tak aj hypotéka je schválená s daňovým bonusom (aby ste od banky získali potrebné Potvrdenie o zaplatených úrokoch).
 • Pre uplatnenie bonusu potrebujete Potvrdenie o zaplatených úrokoch – banka Vám ho vydá.
 • Ak ste zamestnanec, v rámci žiadosti o ročné zúčtovanie doložte potvrdenie z banky – získate tak daňový bonus.
 • Ak ste živnostník, resp. si robíte daňové priznanie, je potrebné priložiť k tomu tlačivo k daňovému bonusu z banky – je súčasťou príloh daňového priznania.
 • Ako ďalšie relevantné zdroje odporúčame napr. sumárny článok p. Mihála na webe http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=274, tiež pre aktuálne podmienky ústredný portál verejnej správy https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_statny-prispevok-pre-mladych1/.

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.