Hypotéka

Oplatí sa hypotéka pre mladých? Koľko štát v roku 2022 prispeje?

Hypotéka pre mladých

V článku sa dočítate ako je na tom hypotéka pre mladých dnes a ako ju využiť. Dotazy v našich finančných poradniach smerujú najmä k dotáciám a zvýhodneniam, ktoré štát poskytuje. Štátna pomoc či dotácia pri hypotéke pre mladých v roku 2022 nie je závratná, avšak… Ak je na ňu nárok, využite to!

Hypotéka pre mladých – existuje?

V minulosti pri hypotéke pre mladých získali žiadatelia štátny príspevok, ktorý výrazne zlacnil mesačné splátky úveru až po dobu 5 rokov. Na mesačnej splátke sa často jednalo o úľavu až o 10-tky a 10-tky eur mesačne. 

Ak by ste chceli dnes využiť nejakú štátnu dotáciu na hypotéku, tak ju môžete získať formou daňového bonusu. Ten si môžete uplatniť počas prvých 5 rokov splácania. Ak by ste hypotéku splatili predčasne, nič sa nedeje – bonus nevraciate.

Bonus platí pre hypotéky poskytnuté po 31.12.2017. Nie všetky banky priamo komunikujú názov hypotéky ako “hypotéka pre mladých”. Nižšie si prejdeme aktuálne podmienky, kedy máte na túto štátnu pomoc s úverom nárok.

Koľko je úspora na úrokoch vďaka bonusu?

V roku 2022 sú platné nižšie uvedené podmienky. Bonus sa dá získať až do 400 EUR ročne. Vďaka nízkym úrokom však veľa hypoték získa nižší bonus.

Výšku bonusu zistíte nasledovne:

 1. Podľa výpisu z úverového účtu, prípadne z potvrdenia, ktoré dávajú banky k daňovému bonusu zistíte sumu zaplatených úrokov v danom roku.
 2. Suma daňového bonusu je maximálne vo výške 50% zo zaplatených úrokov.
 3. Zároveň nesmie bonus prekročiť 400 EUR.
 4. Je vypočítaná zo sumy najviac 50000 EUR z úveru na jednu nehnuteľnosť.
 5. V prvom roku a piatom roku splácania sa môže využiť len pomerná časť bonusu – teda bonus je znížený o pomernú časť mesiacov, kedy sa v danom roku ešte úver nesplácal, resp. uplynula 5 ročná lehota.

Súbeh týchto podmienok si pozrieme nižšie na reálnom príklade.

Môžem mať hypotéku s daňovým bonusom?

Ak spĺňate súbežne tieto podmienky, môžete získať daňový bonus

 1. Žiadate o hypotekárny úver vo veku 18 – 35 rokov.
 2. Máte záujem o účelovú hypotéku so splatnosťou 5 – 30 rokov na kúpu nehnuteľnosti, výstavbu nehnuteľnosti, prípadne rekonštrukciu a údržbu nehnuteľnosti. 
 3. Nehnuteľnosť, ktorá sa v rámci úveru založila je určená na bývanie. Tiež sa musí nachádzať na Slovensku.
 4. Nesmiete prekročiť príjmový limit určený štátom – presnejšie priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku kedy riešite hypotéku, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku. 

Tieto podmienky sa posudzujú len pri získaní úveru (teda k podpisu zmluvy). Podmienka výšky príjmu sa v ďalších rokoch nesleduje. Podmienky a konkrétne výšky príjmu by mali byť aktualizované napr. aj na ústrednom portály verejnej správy.

Výšku príjmu banka pri poskytnutí úveru nemusí kontrolovať. V praxi často pre splnenie podmienky výšky príjmu je postačujúce čestné prehlásenia – o daňový bonus by ste mali žiadať len ak túto podmienku spĺňate. Príjem je na základe výpočtu buď z daňového priznania, alebo z ročného zúčtovania dane – zdaniteľný (hrubý) príjem.

Daňový bonus si môžete uplatniť cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo cez daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Z banky potrebujete Potvrdenie o zaplatených úrokoch!

Dôležité je mať od banky Potvrdenie o zaplatených úrokoch – v tomto článku na portály Fingo.sk sú aj informácie k vydávaniu potvrdenia v jednotlivých bankách – info aktualizované v januári 2020 aj nižšie v tabuľke. Niektoré banky vydávajú potvrdenie automaticky, niekde je potrebná žiadosť a čaká sa okolo 15 až 30 dní. Zároveň banky postupne pracujú na tom, aby aj tieto potvrdenia vedeli klienti získať jednoducho cez internet banking.

Potvrdenie k daňovému bonusu v jednotlivých bankách

V bankách sa dá získať aj cez internet banking. Niektoré posielajú priamo poštou svojim klientom. Prípadne je možné riešiť elektronicky či o neho požiadať cez callcentrum.

Finančná inštitúciaAko sa dostanete k potvrdeniu
VÚB banka zasiela potvrdenie automaticky, ak klienti spĺňajú nárok na daňový bonus – cez internetbanking
Slovenská sporiteľňa zasiela potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok automaticky – cez internet banking 
Tatra banka vystaví klientovi na základe žiadosti osobne na pobočke na počkanie, je možné riešiť aj elektronicky
ČSOB zasiela poštou na adresu všetkým klientom, ktorí spĺňajú nárok na bonus, je možné riešiť aj elektronicky
mBankvystaví klientovi potvrdenie na základe žiadosti cez telefonickú linku alebo mobilnú aplikáciu
365 bankazašle automaticky poštou na korešpondenčnú adresu klientom, ktorý majú na bonus nárok, je možné riešiť aj elektronicky
Prima bankazašle klientom, ktorí spĺňajú nárok na bonus automaticky – cez internet banking 
UniCredit bankzasiela potvrdenie automaticky poštou, ak klient spĺňa nárok na daňový bonus, je možné riešiť aj elektronicky

Praktický príklad:

Príklad je starší, avšak pri aktuálnom nastavení stále platný. Ďalšie príklady k výške daňového bonusu môžete nájsť napr. aj na webe Finančnej správy.

Bonus v prvom roku (2019)

V roku 2019 ste požiadali o úver 165000 EUR na 30 rokov – bola Vám schválená “hypotéka pre mladých” so sadzbou 1,29% a podpísali ste aj úverovú zmluvu. V úvere ste Vy (33 rokov) a Váš manžel/manželka (30 rokov). Vaše spoločné zdaniteľné príjmy boli 2500 EUR. Na bonus máte nárok.

Úver ste začali splácať v októbri 2019. Na úrokoch ste banke v roku 2019 zaplatili v troch splátkach ‭530,92‬ EUR

Z pohľadu nároku na alikvotnú časť bonusu (keďže sa nesplácalo celý rok), je to v prvom roku ohraničené na maximálne (400/12)x3 = 100 EUR.

Bonus 50% z úrokov je možné získať do výšky maximálne 50000 EUR z úveru, tak si to hodíme do kalkulačky: 530,92 x (50000/165000) = 160,88 EUR. Limit je síce 100 EUR, avšak 50% z úrokov je  80,44 EUR. Bonus za prvý rok je teda tých 80,44 EUR.

Daňový bonus pre mladých v roku 2020

V roku 2020 už bude dotácia zaujímavejšia. Bude sa rátať všetkých 12 splátok a úroky sa vyšplhajú sa až na 2087,12 EUR.

Keďže ste splácali celý rok, máte nárok až na maximálnu výšku daňového bonusu – teda limit je 400 EUR.

Bonus je 50% úrokov maximálne z čiastky 50000 EUR – prerátame: 2087,12 x (50000/165000) = 632,42 EUR. Limit je až 400 EUR, avšak uplatniť si môžete 50% z úrokov a teda pre rok 2020 je bonus 316,21 EUR.

Odporúčanie

 • Poraďte sa s nami, ak sa chcete uistiť, že daňový bonus pri hypotéke pre mladých spĺňate.
 • Aj keď sú úroky nízke, určite sa uistite, že ak je na bonus nárok, tak aj hypotéka je schválená s daňovým bonusom (aby ste od banky získali potrebné Potvrdenie o zaplatených úrokoch).
 • Pre uplatnenie bonusu potrebujete Potvrdenie o zaplatených úrokoch – banka Vám ho vydá.
 • Ak ste zamestnanec, v rámci žiadosti o ročné zúčtovanie doložte potvrdenie z banky – získate tak daňový bonus.
 • Ak ste živnostník, resp. si robíte daňové priznanie, je potrebné priložiť k tomu tlačivo k daňovému bonusu z banky – je súčasťou príloh daňového priznania.
 • Dotazovať sa môžete v našej finporadna.sk. Ako relevantné zdroje odporúčame napr. sumárny článok p. Mihála na webe http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=274, tiež pre aktuálne podmienky ústredný portál verejnej správy https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_statny-prispevok-pre-mladych1/.

Využite naše bezplatné konzultácie – osobne v kancelárii v Žiline alebo aj na diaľku. Dokážeme porovnať všetky ponuky na hypotéku v rámci Slovenského trhu. O našich profesionálnych a bezplatných službách sa dozviete viac na www.finporadca.sk: