Hypotéka

Legislatívne obmedzenia hypoték a aktuálne “trampoty”

Obmedzenia hypoték

V roku 2020 sa opätovne legislatívne sprísnilo poskytovanie hypotekárnych úverov. Legislatívne obmedzenia hypoték, v kombinácii s aktuálnou pandémiou, majú dopad na mnohé dnešné žiadosti o úvery. Prečítajte si, čo všetko dnes ovplyvňuje schvaľovanie hypotéky – z pohľadu žiadateľov, ich príjmov a výdavkov.

Pri každej žiadosti o úver si Vás banka dôkladne “preklepne”. Na základe informácií vo Vašej žiadosti, z dostupných databáz/registrov a dodaných podkladov (napr. k živnosti, či zahraničnému príjmu,..), si v banke urobia o Vás “jasný obraz”. Posúdi sa Vaša bonita a tzv. rating. Podľa bonity banka už na začiatku vie, či ste predbežne vhodný kandidát na poskytnutie úveru. Prípadne zohľadní pozitívne (alebo negatívne) zistené skutočnosti v kombinácií s ďalšími kritériami.

Splátka, ktorú legislatíva povolí

Toto obmedzenie som zaradil ešte pred maximálny limit úverov. Posudzovanie maximálnej mesačnej splátky bolo najviac ovplyvnené v roku 2020. Banky zapracovali ďalšie legislatívne obmedzenie. Rezerva, ktorá nesmie byť použitá na úverové splátky, sa zvýšila z pôvodných 20% na 40%. Tak si to prejdime.

Disponibilný príjem sa musí očistiť od životného minima (zohľadňujú sa aj deti) a iných úverových výdavkov. Banka získa čiastku, použiteľnú na splácanie úveru tak, že zohľadní a posúdi:

  • iné splátky na úvery
  • životné minimá na členov domácnosti (dospelé osoby, nezaopatrené deti)
  • zohľadní legislatívnu rezervu DSTI (zvýšenú na 40%)

Zatiaľ ešte nie sme na konci prerátavania. Aby sme dostali výšku možnej splátky nového úveru, musí sa urobiť ešte tzv. stress test.

Banka musí pri stanovení Vašej MAXIMÁLNEJ MESAČNEJ SPLÁTKY zohľadniť legislatívne sprísnenú rezervu 40% a ešte aj stress test. Od roku 2020 tieto obmedzenia hypoték výrazne ovplyvňujú aj výšku možnej hypotéky.

Zohľadnenie stress testu

Tu prichádza na scénu ešte tzv. stress test. Stress test má zabezpečiť, aby ste dokázali splátku utiahnuť aj v prípade, ak by sa zvýšili sadzby na trhu o 2%. Čo je, počas životnosti hypotéky (obvykle desiatky rokov), možný scenár. Takže naša vypočítaná splátka sa ešte nasimuluje pri sadzbe, ktorú Vám banka aktuálne bude dávať + 2%. Tento stress test môže schvaľovanie pekne zamotať a výrazne znížiť možnú výšku hypotéky.

Maximálny úverový limit

V minulosti bolo možné zobrať si ľahšie viacero aj väčších úverov. Dnes sa posudzuje Váš maximálny úverový rámec – DTI. V súčasnosti je tento rámec stanovený ako 8-násobok ročného príjmu. Ak je príjem teda 1000 EUR, tak maximálny úverový limit DTI je 96000 EUR.

Do tohto limitu sa rátajú aj spotrebné úvery, ktoré ľudia často potrebujú využiť (napr. na dofiancovanie kúpnej ceny). Banka okrem týchto všetkých podmienok, ktoré musia byť splnené súbežne, ešte aj požičia na hypotéku obvykle len 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Na posudzovanie výšky úver v súvislosti s nehnuteľnosťou sa pozrieme v inom článku.

Priestor na výnimky sa rapídne zmenšil

Z pohľadu posudzovania príjmu, maximálnej výšky splátky, či maximálneho úverového rámca, dnes majú banky len veľmi malý priestor na výnimky. Samotná legislatíva je pri mnohých klientoch prísnejšia, než samotné banky. Výnimky sa skôr dajú (v niektorých prípadoch) zohľadniť pri úrokovej sadzbe, prípadne na doplnkových cenách ďalších produktov a služieb.

Korona to ešte skomplikovala

Dnes sa však objavujú aj ďalšie obmedzenia hypoték. Počas pandémie, a aj nejaké obdobie po nej, budú banky oveľa obozretnejšie. Už dnes sa stretávame s prípadmi, kedy banka hypotéku zamietla, pritom pred COVID by klientovi hypotéku poskytla. Prísnejšie sú posudzované príjmy z podnikania (hlavne najviac zasiahnuté odvetvia), príjmy zo zahraničia… Mnohí ľudia požiadali aj o odklad splácania podľa lex corona – aj keď by to banky nemali negatívne vyhodnocovať, v praxi sa vyskytli prípady, že banka k odkladom splátok prihliadala.

Na trhu je aktuálne naďalej tlak na cenu, avšak sadzby sa zatiaľ držia nízko. Ako sme si ukázali vyššie, tak zvyšovanie sadzieb má tiež dopad na výpočet výšky splátky novej hypotéky.

Zdieľame zaujímavé video, kde sa táto téma tiež rieši

Video zdieľané z Youtube kanálu Ekonómia ľudskou rečou, ktorého cieľom je vysvetľovať všakovaké ekonomické pojmy a témy jednoducho a zrozumiteľne.

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.