Finančná poradňaHypotéka

Ľuďom končí odklad splátok počas pandémie. Je možná dohoda s bankami?

Odklad splátok pandémia

Dôležité informácie budú dopĺňané priebežne. Posledná aktualizácia 17.01.2021 16:00.

Finálna dohoda bánk a štátu je doriešená a legislatívny odklad splátok využili tisíce ľudí. Ľudia, ktorí požiadali o túto pomoc však musia začať čoskoro splácať. Banky postupne na svojich weboch aktualizujú informácie.

Cieľom je, aby bola realizácia odkladu čo najjednoduchšia. Banky na Slovensku dokážu realizovať legislatívny odklad splátok aj cez elektronické bankovníctvo. Žiadajú klientov, aby pre podanie žiadosti využili hlavne bezkontaktné riešenia. Už avizovaný internet banking, call centrá a poštové zásielky. Banky v tomto smere popracovali na zefektívnení komunikácie, realizácii riešenia a aj na navyšovaní potrebných personálnych kapacít.

Pravidlá odkladu splátok LEX KORONA

Ako aj premiér avizoval, pre všetkých platia rovnaké pravidlá. O tento druh odkladu je možné požiadať kedykoľvek počas trvania pandémie. Úver si môžete odložiť až po dobu 9 mesiacov. Banky dokonca vyšli klientom v ústrety a vedia akceptovať mierne omeškania so splácaním. Počas odkladu sa neplatí ani splátka istiny a ani úrok – odložená je teda celá splátka úveru.

Splátky samozrejme nie sú úplne odpustené, ale len odložené. Po ukončení odkladu musí klient platiť splátky úverov podľa dohody s bankou. Legislatívny odklad splátok nie je možné využiť opakovane.

Odklad sa týka primárne hypoték a spotrebných úverov. Nevzťahuje sa na kreditné karty, povoléné prečerpania na účtoch – teda na úvery, kde sa môže meniť výška splátky úveru.

O odklad môžu požiadať všetky fyzické osoby – občania, SZČO a tiež malé/stredné podniky do 250 zamestnancov. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov na úvere.

Príjem sa pri tomto odklade neposudzuje. Nie je teda potrebné dokladovať, či došlo k zníženiu či jeho strate. Aby bol odklad bankou schválený a zároveň zrealizovaný, musia byť splnené súbežne podmienky:

 • ku dňu doručenia žiadosti o odklad nesmie byť žiadateľ v omeškaní na úvere viac ako 30 kalendránych dní
 • dlžník nesmie byť v omeškaní na inom úvere tej istej banky (hranica 100 EUR)

Ak žiadateľ zákonom stanovené podmienky (vyššie uvedené) splní, banka je povinná odklad splátok umožniť. Zároveň vďaka tomuto riešeniu nebude v úverovom registri dlžníkov (v súvislosti s týmto odkladom splátok) negatívna informácia. Na základe vyjadrení aj predsedu parlamentu, nebudú teda žiadatelia o odklad znevýhodnení pri žiadaní o úvery v budúcnosti. V praxi sa zatiaľ tento postup bánk potvrdzuje.

V prípade, ak je dlžník dlhšie v omeškaní ako 30 kalendárnych dní, prípadne má v banke nejaký iný úver nad rámec zákonom akceptovaných pravidiel, banka môže jeho žiadosť o odklad zamietnuť. Je však možné pred podaním žiadosti dlžné čiastky (omeškania) doplatiť a využiť následne žiadosť o odklad podľa zákona.

Zavedenie legislatívnej možnosti sprevádzali neduhy

Na začiatku pandémie vládol chaos a predbežné výsledky rokovaní s vládou sa rôznili. Banky spočiatku nevydali oficiálne stanoviská, ako majú postupovať ľudia, ktorí požiadali o odklad skôr ako prišlo zákonné opatrenie. Mnohí ľudia sa preto dostali do poťahovačiek s bankou ešte pred zavedením legislatívneho odkladu. Tiež sa im prejavili negatívne zápisy do úverového registra.

Naďalej platí, že banky upozorňujú klientov, aby si odklad dobre zvážili, respektíve načasovali jeho riešenie, až keď to bude nevyhnutné. Odklad nejde využiť opakovane a je maximálne po dobu 9 mesiacov (zvažuje sa rokovanie o možnosti predĺženia).

Čo, ak odklad skončí a neviete splácať?

Banky sú pripravené pozrieť sa na každý prípad individuálne. Niektoré banky avizujú len tento individuálny prístup, iné vopred odkomunikovali podmienky. V niektorých bankách je možné požiadať o ďalší odklad splátok alebo je možnosť nabehnúť na splácanie postupne. Najskôr s nižšou splátkou, ktorú viete utiahnuť (napr. v prvých 6-tich mesiacoch len 1/4 splátky). Je však veľmi dôležité, čím skôr kontaktovať banku a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Je tiež možnosť si splátky aj refinancovať – s využitím kombinácie nižšej úrokovej sadzby a dlhšej splatnosti nového úveru. Takto si splátky môžete znížiť s garanciou na niekoľko rokov (nielen na ďalších pár mesiacov).

Ministerstvo financií plánuje prvý štvrťrok 2021 rokovať s bankami o predĺžení legislatívneho odkladu splátok. V súčasnosti je toto však len na individuálnom posúdení bánk.

Pred akýmkoľvek ďalším riešením postupujte nasledovne:

 • Zvážte pre aj proti – nechajte si namodelovať a vysvetliť možnosť ďalšieho odkladu (prípadného predĺženia) či dočasné splácanie nižšej výšky splátok. Nie je to úplne zadarmo.
 • Konajte rozvážne – o odklad alebo iné riešenie žiadajte, až keď je to naozaj nevyhnutnéa na toľko mesiacov, koľko naozaj potrebujete.
 • Zvážte refinancovanie – konsolidácia úverov Vám pomôže znížiť splátky na niekoľko rokov (nielen pár mesiacov)

POZOR: Pri ďalšom odklade splácania už môžete mať negatívny záznam v úverovom registri, To Vám bude robiť problémy (počas niekoľkých rokov) pri žiadosti o akýkoľvek úver.


Rôzne zdroje o odklade splátok LEX KORONA v bankách

– informácií z médií dopĺňané priebežne


Denník Pravda – Odklady splátok sa pomaly končia. Ako budú banky riešiť ľudí v problémoch?

Zdieľané 17.1.2021 16:00

Denník Pravda uverejnil informácie komunikované priamo bankami. V najbližších týždňoch sa končia odklady splátok úverov mnohým domácnostiam a firmám. Banky sú pripravené reagovať individuálne na potreby klientov.O nový odklad už môžete v bankách požiadať od 9.4.2020

Zdieľané 9.4.2020 20:20

Jednotlivé banky informujú o postupoch na svojich weboch, cez call centrá a tiež aj cez internet banking.

VÚB banka

Žiadosť o odklad nájdete aj na https://www.vub.sk/kontakt/odklad-splatok/. Okrem žiadosti na uvedenom webe nájdete aj dôležité upozornenia banky:

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky sa odkladá na neskôr.
 2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky).
 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
 4. Ak súčasťou splátky úveru bola aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
 5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Slovenská sporiteľňa

Banka avizuje, že oddnes môžete požiadať o odklad splátok úverov až na 9 mesiacov podľa nových pravidiel. Všetky informácie a podmienky k odkladu splátok vrátane žiadosti nájdete na stránke www.slsp.sk/uverovapomoc. Banka avizuje aj úplne bezkontaktné riešenie primárne cez aplikáciu elektronického bankovníctva – Georgea.

Banka tiež informuje:

 • O odklad musíte požiadať a je to bez poplatku,
 • odporúčame požiadať online cez Georgea,
 • odložiť si môžete najviac 9 mesačných splátok,
 • konečná splatnosť úveru sa predĺži o dobu odkladu,
 • odklad splátok neznamená ich odpustenie a úver sa počas odkladu ďalej úročí,
 • odklad splátok sa netýka poplatkov za poistenie, budete ich platiť tak ako doteraz,
 • ku dňu žiadosti nesmiete mať omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní ani byť v stave zlyhania podľa osobitého predpisu,
 • k 29. februáru 2020 nesmiete mať omeškanie na inom nami poskytnutom úvere 100 eur a viac, dlhšie ako 30 dní,
 • o odklad splátok toho istého úveru môžete v rámci pravidiel LEX KORONA požiadať len raz,
 • v úverovom registri nebudete mať negatívny zápis,.

Tatra banka

Tatra banka informuje, že zákon č. 67/2020 Z. z. o odklade splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie je platný od dňa 09. 04. 2020. Postup pre fyzické a aj právnické osoby nájdete na https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/uvery/odklad-splatok/?source=koronavirus-odporucania. Banka uvádza aj reprezentatívny príklad:

 • Klientov aktuálny zostatok hypotekárneho úveru je 60 000 EUR, zostávajúca doba splatnosti 180 mesiacov pred odkladom splátok, úroková sadzba 1,00 % p.a., splátka pred odkladom splátok 359,10 EUR. Klient požiadal o dobu odkladu na 9 mesiacov, čím sa mu predĺžila zostávajúca splatnosť o 9 mesiacov: splátka odložených úrokov bude na zostávajúcich 180 mesiacov po odklade splátok o 11,29 EUR mesačne vyššia, teda 370,39 EUR, a celkovo tak klient na úrokoch spôsobených odkladom preplatí o 446,47 EUR naviac.

ČSOB

Odklad splátok v ČSOB môžete vykonať tiež od 9.4.2020 – v zmysle účinnosti zákona č. 75/2020 Z.z. k dokladu splátok. Žiadosť o odklad splátok úverov nájdete na webe https://www.csob.sk/koronavirus, Tiež aktuálna žiadosť na odklad splátok úverov je zatiaľ tu. Na webe nájdete aj možnosť pre odklad úverov Stavebnej sporiteľne ČSOB. Banka tiež zverejnila aj žiadosť, ak by ste mali záujem o predčasné ukončenie odkladu. Po stiahnutí žiadosti a vyplnení údajov je potrebné žiadosť buď zaslať poštou, prípadne emailom na odkladsplatok@csob.sk. Banka má upravené otváracie hodiny, preto prípadnú osobnú návštevu pobočky ešte preverte na infolinke ČSOB 0850 111 777.TVnoviny.sk – Parlament schválil odklad splátok. Takéto budú pravidlá

Zdieľané 7.4.2020 o 21:05

Portál TVnoviny.sk napísal o novom odklade a schválení v parlamente https://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1994235_parlament-schvalil-odklad-splatok-taketo-budu-pravidla: “Klienti v takom prípade nebudú vedení ako neplatiči. Dlžník bude môcť o takýto krok požiadať najviac jedenkrát. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, ktorý v utorok schválil parlament 88 hlasmi zo 132 prítomných poslancov. Rokoval o ňom v skrátenom režime.” Dá sa očakávať, že banky už čoskoro sprístupnia na svojich weboch žiadosti a postup pre klientov.Tatra banka – Odklad splátok úverových produktov – aktualizácia informácie z dňa 6. 4. 2020

Zdieľané 6.4.2020 o 17:50

Tatra banka má pripravenú zjednodušenú možnosť podávania žiadosti o odklad splátok, o ktorý budete môcť po novom požiadať aj cez Internet bankingTB a mobilnú aplikáciu Tatra banka. Možnosť podať žiadosť o odklad splátok počas obdobia pandémie bude dostupná odo dňa účinnosti predmetného zákona. Po účinnosti zákona sa môžete o ďalšom postupe informovať na https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/koronavirus-odporucania-klienti/#odklad_splatok. Banka odporúča počkať na zmenu a až následne podať žiadosť.SLSP – Facebook Live Stream z 3.4.2020 + aktualizácia webu s otázkami

Doplnená aktualizácia a zdieľané 5.4.2020 o 13:21.

SLSP časté otázky ( https://www.slsp.sk/sk/landing-pages/casteotazky ) – “Predĺži sa mi pri odklade doba splatnosti úveru, alebo zostane pôvodná doba splatnosti a navýši sa mi mesačná splátka? Pri odklade splátky sa doba splatnosti automaticky predĺži o dobu trvania odkladu. Výsledná splátka po uplynutí odkladu bude mierne vyššia, pretože sa do nej premietnu aj úroky za dobu trvania odkladu.

SLSP v live streame na Facebooku komunikovala, že ak bol odklad splátok už schválený pred platnosťou zákona a kompletne spracovaný, má žiadateľ bohužiaľ aj negatívny záznam v registri. Pri klientoch, kde ešte len prebieha posudzovanie žiadosti odporúčajú jej stiahnutie a riešenie novej žiadosti. Len pri žiadosti podanej až po účinnosti zákona, budú uplatnené nové podmienky. Klient tak nebude mať negatívnu referenciu v registri. Poistenia budú riešené zo strany banky individuálne, resp. banka môže požadovať platenie týchto poistení aj naďalej. Banka nevylučuje, že Tí, čo požiadali o odklad za starých podmienok, nemôžu požiadať znova za nových podmienok.Hospodárske noviny – Situácie, ktoré môžu obrátiť život rodín. Odborníci radia, ako ich riešiť

Zdieľané 05.04.2020 13:15.

Hospodárske noviny uverejnili článok, kde sa poukazuje na odklad splátok ako na poslednú možnosť – https://hnonline.sk/expert/2125871-situacie-ktore-mozu-obratit-zivot-rodin-odbornici-radia-ako-ich-riesit . Klienti majú, podľa vyjadrenia v článku, zvážiť aj prehodnotenie sadzby na hypotéke. Určite by v rámci zvažovaných možností nemala chýbať aj konsolidácia (výhodnejšie zlúčenie) viacerých úverov.Denník Pravda – Splátky sa dajú odložiť. No nie zadarmo a každému

Zdieľané 04.04.2020 16:09.

Denník Pravda na svojom online portály https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/547606-odklad-splatok-uverov-a-poziciek-bude-mozny-az-na-9-mesiacov/ uvádza: “Ak niekto spláca hypotéku vo výške 100-tisíc eur, pri jednopercentnom úroku vráti o 30 rokov banke 115 790 eur. V prípade využitia deväťmesačného odkladu splátok klient finančnému domu vráti až 116 203 eur. V tomto prípade tak pomoc na prekonanie ťažkých časov vyjde klienta na 413 eur. Pri rozložení na desať rokov nejde o veľké peniaze a ide o sumu pohybujúcu sa okolo 3,4 eura za mesiac.”Denník N – Ako to bude s odkladmi splátok bankových úverov (aktualizované otázky a odpovede po dohode vlády s bankami)

Zdieľané 4.4.2020 12:35.

Prečítajte si aktualizované časté otázky k novému odkladu splátok. Veľmi pekne pripravil dôležité informácie Denník Nhttps://e.dennikn.sk/1837560/ako-to-bude-s-odkladmi-splatok-bankovych-uverov-aktualizovane-otazky-a-odpovede-po-dohode-vlady-s-bankami/ . Denník N upozorňuje: “Naďalej platí, že vláda a Národná rada SR budú ešte musieť schváliť sériu finančných zákonov, ktoré s tým súvisia. “VÚB – informácie na webe a podpora Slovami generálneho riaditeľa Alexandra Rescha

Zdieľané 4.4.2020 10:10.

Generálny riaditeľ VÚB, a tiež šéf bankovej asociácie Alexander Resch, vystúpil včera na tlačovej konferencii: ” „Sme pripravení pomôcť ekonomike a som rád, že sme s vládou našli tak rýchlo pragmatické riešenie. Pripravujeme ešte iné veci, toto bol len začiatok.“ Aj z tohto odkazu je zrejmé, že aj VÚB banka príde ešte s ďalšími pomocnými opatreniami pre klientov. Všetky informácie k aktuálnemu okladu splátok vo VÚB banke nájdete na https://www.vub.sk/spolusiporadime/potrebujem-odlozit-splatku/. Akonáhle vstúpi zákon do platnosti, banka na tomto mieste sprístupní formulár a postup na odklad splátok.