Finporadňa

Tému: Dlhová pasca si vyžiadali priamo z portálu Modrý koník. Do našej poradne www.finporadna.sk a tiež do Finančnej poradne na Modrom koníkovi dostávame dotazy, ktoré súvisia s touto témou. V rozhovore sme prešli niekoľko dotazov a otázok. Ak dlhová špirála prerastie až do ťažkej dlhovej pasce, tak mnohí ľudia zvažujú aj osobný bankrot. Je rozumné sa vtedy aj poradiť, napr. aj prostredníctvom Centra právnej pomoci.

Centrum právnej pomoci sa špecializuje na poradenstvo aj ohľadom osobného bankrotu, okrem iného riešia aj rozvody a vysporiadanie majetku. Snaží sa o to, aby klienti dostali kvalitnú, efektívnu právnu pomoc a aby ich materiálna núdza nebola prekážkou prístupu k spravodlivosti.

Aké je správne riešenie v tejto situácii?

Rozhodne osobný bankrot nemusí byť jediná možnosť. Jednoduché riešenie už často v zlej finančnej situácii neexistuje. V určitom momente sa ešte dá využiť aj refinancovanie či konsolidácia úverov. Najdôležitejšie však je stanoviť si nejaký finančný plán. Cestu. Ako sa z toho dostať pomaličky von. Rýchla a jednoduchá cesta nie je možná. Chce to teda aj veľkú dávku sebazaprenia a dodržiavania prísnych pravidiel.

Môže Vám pomôcť aj náš tím, ktorý združuje finančných konzultantov v rámci partnerstva s multikanálovým finančným sprostredkovateľom Fingo.

Pozrite si aj videorozhovor na tému DLHOVÁ PASCA na portály Modrý koník: