Životné poistenie

Detské investičné životné poistenie.. Blbosť?

Detské investičné životné poistenie

V rámci finančnej poradne k nám do schránky pristálo viac podobných dotazov. Napr. mamička zriadila nemenovaný produkt pre svoju dcérku. Produkt s prívetivým detským názvom však bol v podstate investičné životné poistenie. Mamička ma konfrontovala so svojim sklamaním. Brala to nielen ako poistku, ale aj detské sporenie. Po niekoľkých rokoch mala “nasporené” VÝRAZNE menej, ako na základe počiatočných “kalkulácií” očakávala.

Nerád by som skĺzol k jednoduchému odsúdeniu, že kto takéto poistenie mamičke predal, asi nepovedal nahlas všetko podstatné. Nie som ani zástanca zovšeobecňovania, kde by sa dala rátať aj štandardná rada, že je VŽDY rozumnejšie dieťa poistiť samostatne cez rizikové poistenie a sporiť inou formou. Napr. využiť nejaké zaujímavé investičné sporenie (možno aj na báze ETF, ktoré sú za určitých podmienok oslobodené od dane a spravidla lacnejšie, než bežné fondy). Avšak pri väčšine dnešných finančných produktov a tiež pre drvivú väčšinu ľudí je naozaj rozumnejšie nespájať poistenie a sporenie do jedného produktu v podobe investičného životného poistenia. Najčastejšie za to môžu vyššie poplatky, príliš konzervatívna investičná stratégia a v neposlednom rade slabé benefity, ktoré za túto vyššiu cenu bohužiaľ nestoja.

V súčasnosti potrebujú poisťovne výrazne zapracovať, aby investičné životné poistenie bolo pre klienta atraktívne a dávalo viac zmysel…

Porovnajte viaceré riešenia

Najdôležitejšie je ujasniť si hneď na začiatku náš cieľ, potreby a požiadavky na riešenie. Moja častá rada je, aby sme nikdy vopred nezavrhovali akúkoľvek možnosť (či produkt). Je vhodné zaoberať sa najmä dôvodmi a požiadavkami a následne porovnať a overiť všetky zmysluplné riešenia (samozrejme v súlade platných podmienok k danému produktu). Stretol som sa s prípadmi, kedy aj investičné životné poistenie dávalo zmysel (napr. ak v požiadavkách klienta je vyžadované isté zabezpečenie odovzdania poistného plnenia spolu s “nasporeným” majetkom konkrétnej osobe mimo blízkej rodiny, čo aj navzdory legislatíve v oblasti dedičského konania, čiastočne rieši aj investičné životné poistenie).

Ako každý finančný produkt aj tento vznikol na základe nejakej potreby ľudí. Poisťovne priebežne sledujú konkurenciu a hľadajú cesty, ako urobiť atraktívnejší produkt pre klienta. Platí teda rovnako, že po stanovení cieľov a ujasnení potrieb je vhodné urobiť si prieskum na trhu. Neváhajte sa aj poradiť a taktiež zohľadnite viaceré alternatívy. Pozrite si benefity, no hlavne aj všetky poplatky a náklady s tým spojené. Mnohé rady a články na internete sú zastaralé a nemusia zohľadňovať nejaký nový produkt, ktorý prišiel na trh. Možno by ste ho vyradili v rámci prieskumu predčasne, ak by ste si neprešli detailnejšie o čo ide.

… pre drvivú väčšinu ľudí je rozumnejšie nespájať poistenie a sporenie do jedného produktu …

Aj tieto otázky je dobré sa pýtať

V súčasnosti však potrebujú poisťovne výrazne zapracovať, aby investičné životné poistenie bolo konkurencieschopné s inými alternatívami. Keďže sa zároveň uzatvára na dlhšiu dobu, overte si akú má flexibilitu:

  • Za akých podmienok môžem urobiť mimoriadny výber zo sporiacej časti?
  • Čo ak budem potrebovať upraviť pripoistenia – pridať, ubrať?
  • Ak sú súčasťou detského poistenia aj benefity, napr. nejaká forma cestovného poistenia, platí toto poistenie aj po dovŕšení 15 rokov života?
  • Aké sú limity plnenia v podobnej cene u alternatív, resp. konkurenčných poisťovní (smrť, úraz,…)?
  • Koľko bude stáť predčasné zrušenie? Aký poplatok/pokuta/sankcia bude uplatnená na mojej sporiacej/investičnej časti?
  • Viem zmeniť stratégiu, ak nebudem spokojný s výkonom sporiacej/investičnej časti?

TIP: Pri poistení dieťaťa môže byť zaujímavé riešenie aj dopoistiť dieťa v rámci už existujúcej životnej poistky rodiča. Skombinovať to môžeme napr. s nejakým zaujímavým investičným sporením, ktoré môže byť z pohľadu 10-20 rokov so zaujímavou výnosnosťou. Dnes už sú na trhu riešenia, ktoré spadajú pod Garančný fond investícií a zároveň ich poskytujú nielen banky, ale aj iné subjekty finančného trhu, ktoré sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.