Životné poistenie

Detské investičné životné poistenie.. Blbosť?

Mamička zriadila nemenovaný produkt pre svoju dcérku. Produkt s prívetivým detským názvom však bol v podstate investičné životné poistenie. Mamička ma konfrontovala so svojim sklamaním. Brala to nielen ako poistku, ale aj detské sporenie. Po niekoľkých rokoch mala “nasporené” menej ako tam vložila.

Nerád by som skĺzol k jednoduchému odsúdeniu. Ani k štandardnej rade, že je rozumnejšie dieťa poistiť samostatne cez rizikové poistenie a sporiť inou formou. Kľudne aj podobne a teda formou podielových fondov. Spravidla pri väčšine dnešných finančných produktov a tiež pre drvivú väčšinu ľudí je rozumnejšie nespájať poistenie a sporenie do jedného produktu. Najčastejšie za to môžu vyššie poplatky, príliš konzervatívna investičná stratégia a v neposlednom rade benefity, ktoré za túto vyššiu cenu bohužiaľ nestoja.

V súčasnosti však potrebujú poisťovne výrazne zapracovať, aby investičné životné poistenie bolo pre klienta atraktívne…

Najdôležitejšie je ujasniť si hneď na začiatku náš cieľ a potreby. Nikdy vopred nezavrhnúť aj možnosť investičného životného poistenia. Ako každý finančný produkt aj tento vznikol na základe nejakej potreby ľudí. Poisťovne priebežne sledujú konkurenciu a hľadajú cesty, ako urobiť atraktívnejší produkt pre klienta. Platí teda rovnako, že po stanovení cieľov a ujasnení potrieb je vhodné urobiť si prieskum na trhu. Neváhajte sa aj poradiť a taktiež zohľadnite viaceré alternatívy. Pozrite si benefity, no hlavne aj všetky poplatky a náklady s tým spojené.

Ak rodina často cestuje po lyžiarskych strediskách v Európe a medzi benefity investičného životného poistenia patrí bezplatné poistenie liečebných nákladov, poistenie záchranných akcií horskej služby, poistenie športovej činnosti či nadštandardné asistenčné služby v zahraničí… Môže byť atraktívne postavené investičné poistenie vhodné.

… pre drvivú väčšinu ľudí je rozumnejšie nespájať poistenie a sporenie do jedného produktu …

V súčasnosti však potrebujú poisťovne výrazne zapracovať, aby investičné životné poistenie bolo konkurencieschopné s inými alternatívami. Keďže sa zároveň uzatvára na dlhšiu dobu, overte si akú má flexibilitu:

  • Za akých podmienok môžem urobiť mimoriadny výber zo sporiacej časti?
  • Čo ak budem potrebovať upraviť pripoistenia – pridať, ubrať?
  • Ak je súčasťou detského poistenia aj nejaká forma cestovného poistenia, platí toto poistenie aj po dovŕšení 15 rokov života?
  • Aké sú limity plnenia v podobnej cene u alternatív (smrť, úraz,…)?
  • Koľko bude stáť predčasné zrušenie?
  • Viem zmeniť stratégiu, ak nebudem spokojný s výkonom sporiacej časti?