Hypotéka

Refinancovanie rôznych úverov bez overovania príjmu.

Refinancovanie bez overenia príjmu

Posudzovanie príjmu je pri žiadosti o úver v podstate hlavný predpoklad. Za určitých podmienok banky ešte dnes umožňujú konsolidáciu, teda zlúčenie a refinancovanie úverov bez overovania príjmu. Čo je teda v takýchto prípadoch pre banku rozhodujúce?

Každá banka má trochu odlišné podmienky. Nižšie uvedené parametre a oblasti však posudzujú všetky. Vo väčšine prípadov majú banky aj klauzulu, že v individuálnych prípadov si môžu v procese aj požiadať o dokladovanie príjmu.

Kombinácia refinancovaných úverov

V podstate každá banka dokáže urobiť tzv. “čisté” refinancovanie úverov bez overovania príjmu – teda konkrétne hypoték bez dokladovania príjmov. Dôležité je, že Váš nový úver by nemal byť vyšší (resp. je možné navýšenie obvykle do 5%), splátka by mala byť nižšia a budete v podstate len presúvať hypotéku (alebo aj hypotéky) s rovnakým zabezpečením (teda bez zmeny v založených nehnuteľnostiach).

Za určitých podmienok je možné refinancovať spolu s hypotékou aj iné úvery – rovnako bez dokladovania príjmov. Hlavným predpokladom pre takéto riešenie obvykle je, že jedným z refinancovaných úverov je hypotéka. Teda úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Zlúčiť úvery, zároveň neskúmať pri tom príjem, umožnia banky zväčša len v prípade, ak dlžník založí aj rovnakú nehnuteľnosť, ako bola v hypotéke doteraz. Pri takejto kombinácii je aj často požadovaný nejaký pomer – hypotéka/hypotéky voči iným druhom úverov.

TIP: Na trhu v súčasnosti existuje riešenie, kde pri refinancovaní hypotéky môžete zmeniť rovno aj nehnuteľnosť, ktorá je v rámci hypotéky založená. Môžete tak získať výhodnejší úver a ak ste mali založený aj rodičovskú nehnuteľnosť, tak ju rovno aj odbremeniť. Je vždy dobré, overiť si možnosti vo viacerých bankách.

Pri zlučovaní s ďalšími úvermi sa uprednostňujú spotrebné úvery, či úvery stavebných sporiteľní. Kontokoretné úvery a kreditné karty – buď banky ani neumožnia bez overenia príjmu zlučovať, alebo to bude v obmedzenej miere.

Ako už bolo spomenuté, v rámci objemu nového úveru banky uprednostňujú väčší pomer úverov so zabezpečením nehnuteľnosti voči tým ostatným. Môže sa tak stať, že takýto úver banka schváli napr. len za predpokladu, že zo 100000 EUR bude 60000 EUR hypotéka a 40000 EUR ostatné úvery (záleží individuálne od banky a zároveň neposkytujú takúto možnosť všetky banky)

Riadne splácanie úverov je dôležité

Banka síce nebude overovať príjem, ale preverí si, aký ste žiadateľ. Posúdi viaceré parametre. Najdôležitejšie však bude ako ste splácali úvery doteraz. Úvery, ktoré refinancujete by ste mali splácať 12 a viac mesiacov. Tiež si pozrie Váš úverový register. Z toho banka vie odhadnúť, či ste zodpovedný “splácač”.

Výška novej splátky

Banky dodržiavajú často pravidlo, že súčet splátok vyplácaných úverov bol nižší, ako nová splátka konsolidačného úveru. Tiež si dajú pozor, či nie ste príliš “preúverovaný” človek. Takýto ukazovateľ nie je striktne daný, každá banka má na toto svoj pohľad. Cieľom je Vás odbremeniť, zároveň však nepodporovať prehnané zadlžovanie. Po poskytnutí úveru banka hlavne očakáva, že úver jej predsa budete schopný splácať. Keďže banka nevyžaduje dokladovanie príjmov, tak si stráži iné ukazovatele – a toto je jeden z nich.

Výška nového úveru

Keďže sa jedná o špecifický prípad a neposudzujú sa príjmy, aj v ideálnom prípade Vám banka poskytne len malú rezervu navyše. Obvykle to nepresahuje 5%, resp. nie viac ako 2000 EUR. Pri takomto riešení tak nezískate “balík” peňazí navyše. Získate primárne nižšie zaťaženie Vášho mesačného rodinného rozpočtu alebo menšie preplatenie na úrokoch (ideálne je, ak získate oboje).

Výška úveru je tiež obmedzená aj samotnou hodnotou nehnuteľnosti. Väčšina bánk neposkytuje výšku konsolidačných úverov nad 90% z hodnoty nehnuteľnosti. Často je to len do 80% z hodnoty nehnuteľnosti.

Typ žiadateľa – živnostníci a s.r.o.

Najväčšiu šancu pri úveroch bez dokladovania príjmov majú zamestnanci. O takéto úvery majú často záujem aj podnikatelia. Banky vedia posúdiť úver bez overenia príjmov aj u nich. Tiež sa pozerajú na oblasť, v ktorej sa podniká. Pri podnikateľoch si vie banka zistiť veľa informácií aj z FINSTATu. Avšak, aj pri podnikateľoch je reálne získať takýto úver, kde nie je potrebné dokladovať príjmy.

Zdokladovanie vyplatenia starých úverov

Po úspešnom schválení konsolidačného úver bez overovania príjmu je potrebné banke vydokladovať, že pôvodné úvery skutočnej zanikli. Obvykle je to požadované do 3 mesiacov od realizácie refinancovania. Tiež priamo podmienky čerpania schváleného úveru vyžadujú, aby bolo predložené záväzné stanovisko banky (alebo finančnej inštitúcie) k predčasnému splateniu úverov – bez predloženia týchto dokumentov väčšina bánk ani neuvoľní peniaze.

Záverečné odporúčania

Počas roka 2021 vyššie spomenuté platilo a využili to viacerí naši klienti. Sme však naďalej v turbulentnej dobe, kedy nás ešte môžu prekvapiť reakcie bánk na ďalšiu vlnu (vlny) pandémie koronavírusu, resp. opatrení, ktoré majú negatívne dôsledky. V praxi sa ukázalo, že aj pandemický odklad splátok niektoré banky zohľadňujú, aj keď táto “pomoc” bola komunikovaná trošku inak. Banky sú pri úveroch, kde neoverujú príjem obozretnejšie. Zaujímajú sa napr. či sa jedná o príjem zo zahraničia. U živnostníkov veľmi prísne posudzujú samotné podnikanie.

Dá sa teda predpokladať, keďže úvery bez dokladovania príjmu sa posudzujú vždy individuálne, že získanie týchto úverov môže byť náročnejšie. V každom prípade je vhodné sa pred podaním žiadosti poradiť, resp. si urobiť prieskum trhu (vždy preverte podmienky vo viacerých bankách). Banky v niečom musia postupovať rovnako (aj na základe usmernenia Národnej banky Slovenka a tiež platnej legislatívy) a v niečom majú vlastný pohľad na danú oblasť a individuálne pravidlá.

Ak zvažujete zlučovanie úverov, lebo potrebujete znížiť splátky, tak najvýhodnejšie je samozrejme vyriešiť všetky úvery naraz. Ak je to problematické, najistejšie je dnes len čisto refinancovanie hypotekárnych úverov bez overovania príjmu – teda výmena jednej hypotéky za druhú s nižšou splátkou. V takomto režime “čistého” refinancovania len hypotekárnych úverov sú podmienky omnoho jednoduchšie. Zrefinancovať hypotéku bez overovania príjmov je oveľa jednoduchšie, než zlúčenie rôznych typov úverov. Avšak práve pri zlúčení aj menej výhodných úverov do jednej lacnejšej hypotéky, môže nielen ušetriť úroky, ale najmä výrazne znížiť mesačné zaťaženie rodinného rozpočtu.

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.