Hypotéka

Refinancovanie rôznych úverov bez overovania príjmu.

Refinancovanie bez overenia príjmu

Posudzovanie príjmu je pri žiadosti o úver v podstate hlavný predpoklad. Za určitých podmienok banky ešte dnes umožňujú konsolidáciu, teda zlúčenie a refinancovanie úverov, bez overovania príjmu. Čo je teda v takýchto prípadoch pre banku rozhodujúce?

Každá banka má trochu odlišné podmienky. Nižšie uvedené parametre a oblasti však posudzujú všetky. Vo väčšine prípadov majú banky aj klauzulu, že v individuálnych prípadov si môžu v procese aj požiadať o dokladovanie príjmu.

Kombinácia refinancovaných úverov

Hlavným predpokladom pre takéto riešenie obvykle je, že jedným z refinancovaných úverov je hypotéka. Teda úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Zlúčiť úvery, zároveň neskúmať pri tom príjem, umožnia banky zväčša len v prípade, ak dlžník založí aj nehnuteľnosť.

Pri zlučovaní s ďalšími úvermi sa uprednostňujú spotrebné úvery, či úvery stavebných sporiteľní. Kontokoretné úvery a kreditné karty – buď banky ani neumožnia bez overenia príjmu zlučovať, alebo to bude v obmedzenej miere.

V rámci objemu nového úveru banky uprednostňujú väčší pomer úverov so zabezpečením nehnuteľnosti voči tým ostatným. Môže sa tak stať, že takýto úver banka schváli napr. len za predpokladu, že zo 100000 EUR bude 70000 EUR hypotéka a 30000 EUR ostatné úvery.

Splácanie súčasných úverov

Banka síce nebude overovať príjem, ale preverí si, aký ste žiadateľ. Posúdi viaceré parametre. Najdôležitejšie však bude ako ste splácali úvery doteraz. Úvery, ktoré refinancujete by ste mali splácať 12 a viac mesiacov. Tiež si pozrie Váš úverový register. Z toho banka vie odhadnúť, “aký dobrý” ste dlžník.

Výška novej splátky

Banky dodržiavajú často pravidlo, že súčet splátok vyplácaných úverov bol nižší, ako nová splátka konsolidačného úveru. Tiež si dajú pozor, či nie ste príliš “preúverovaný” človek. Takýto ukazovateľ nie je striktne daný, každá banka má na toto svoj pohľad. Cieľom je Vás odbremeniť, zároveň však nepodporovať prehnané zadlžovanie. Po poskytnutí úveru banka hlavne očakáva, že úver jej predsa budete schopný splácať.

Výška nového úveru

Keďže sa jedná o špecifický prípad, aj v ideálnom prípade Vám banka poskytne len malú rezervu navyše. Obvykle to nepresahuje 5%, resp. nie viac ako 2000 EUR. Pri takomto riešení tak nezískate “balík” peňazí navyše. Získate primárne nižšie zaťaženie Vášho mesačného rodinného rozpočtu.

Výška úveru je tiež obmedzená aj samotnou hodnotou nehnuteľnosti. Väčšina bánk neposkytuje výšku konsolidačných úverov nad 90% z hodnoty nehnuteľnosti. Často je to len do 80% z hodnoty nehnuteľnosti.

Typ žiadateľa – živnostníci a s.r.o.

Najväčšiu šancu majú zamestnanci. O takéto úvery majú často záujem aj podnikatelia. Banky vedia posúdiť úver bez overenia príjmov aj u nich. Uprednostňujú zväčša živnostníkov. Tiež sa pozerajú na oblasť, v ktorej sa podniká.

Zdokladovanie vyplatenia starých úverov

Po úspešnom schválení konsolidačného úver bez overovania príjmu je potrebné banke vydokladovať, že pôvodné úvery skutočnej zanikli. Obvykle je to požadované do 3 mesiacov od realizácie refinancovania.

Záverečné odporúčania

V apríli 2020 toto všetko zatiaľ platí. Sme však uprostred pandémie koronavírusu, resp. opatrení, ktoré majú negatívne dôsledky. Banky začínajú byť aj pri úveroch, kde overujú príjem obozretnejšie. Zaujímajú sa či sa jedná o príjem zo zahraničia. U živnostníkov veľmi prísne posudzujú samotné podnikanie.

Dá sa teda predpokladať, keďže úvery bez dokladovania príjmu sa posudzujú vždy individuálne, že získanie týchto úverov bude ťažšie. V každom prípade je vhodné sa pred podaním žiadosti poradiť, resp. si urobiť prieskum trhu.

Ak zvažujete zlučovanie úverov, lebo potrebujete znížiť splátky, tak najvýhodnejšie je samozrejme vyriešiť všetky úvery. Ak je to problematické, najistejšie je dnes len čisto refinancovanie hypotekárneho úveru bez overenia príjmu – teda výmena jednej hypotéky za druhú s nižšou splátkou. V takomto režime “čistého” refinancovania len hypotekárnych úverov sú podmienky omnoho jednoduchšie. Zrefinancovať hypotéku bez overovania príjmov je oveľa jednoduchšie, než zlúčenie rôznych typov úverov.