Investície a sporenie

Koľko nasporíme deťom za 5, 10, 15 a 20 rokov?

Koľko nasporíme deťom

Počúvame o veľkom zaúverovaní Slovákov. Zároveň je pravda, že rovnako usilovne sa množstvo rodičov snaží odkladať svojim deťom. Možnosti má každý iné, realita je väčšinou podobná – očakávania sú väčšie ako výsledok. Koľko nasporíme deťom? Pozrieme sa na rôzne varianty.

Odložiť a zabudnúť

Jednoduché a najťažšie už na začiatku – nekompromisne a pravidelne odložiť časť z rodinného rozpočtu. Toto platí pre každé sporenie. Pri sporení pre deti by bolo najlepšie na odložené peniaze rovno aj zabudnúť. Teda za predpokladu, že tieto odložené peniaze pracujú pre budúcnosť našich detí správne.

Koľko a prečo

Finančné rozhodnutia (hlavne tie dlhodobé) by mali vychádzať z finančnej analýzy a zo zadefinovaných priorít. K rôznym cieľom vedie rôzna cesta. Zároveň každý má inú situáciu a možnosti. Treba byť dôsledný, ísť za cieľom – zároveň však byť “nohami na zemi”.

Prečo

Pozrite sa najskôr na cieľ. Je rozdiel, ak chcete deťom nasporiť na vysokú školu alebo skôr im pomôcť kúpiť vlastný byt. Urobte si rodinnú poradu. Úspech určite ovplyvní aj to, že budú priority zadefinované spoločne a akceptované aj partnerom. 

Koľko – aká čiastka

Cieľové očakávanie výrazne ovplyvní pravidelnú čiastku. Tu potom ešte samozrejme skonfrontujeme aj s reálnymi možnosťami. Teda modelujeme si idealisticky (akoby bez finančného obmedzenia). Pomôže Vám to si veľa vecí uvedomiť. Reálnu stratégiu budete musieť možno prispôsobiť tak, aby bola dlhodobo udržateľná a viedla k cieľu. 

Koľko – času

Čas – výrazne ovplyvní, koľko nasporíme deťom. Ak je sporenie naozaj dobré, tak práve čas je to, čo výrazne znásobí hodnotu nasporených peňazí. Určite platí nasledovné – ak máte obmedzené finančné možnosti, avšak chcete svojim deťom nasporiť peknú čiastku, musíte začať sporiť čo najskôr (ideálne po narodení).

Pozrime sa na 3 rôzne dlhodobé sporenia

Stratégia, kombinácia sporiacich/investičných produktov a konkrétna čiastka pravidelného sporenia je vždy na Vás. Je vhodné sa poradiť so skúseným finančným/bankovým poradcom. Hovorte hlavne o Vašej predstave. Nechajte si spraviť finančnú analýzu, odporúčania a finančný plán. Ak Vám to dáva zmysel a zohľadňuje to Vaše ciele, tak choďte do toho.

V tomto článku si pozrieme orientačné varianty pri pravidelnom sporení 100 EUR a 3 typoch rôznorodých možností. Príklady ukážu odhad nasporenej čiastky po 5, 10, 15 a 20 rokoch.

Obyčajný sporiaci (pod)účet

Pri tomto ukážkovom príklade si pozrieme na zodpovedného rodiča, ktorý odkladá peniaze pravidelne. Zodpovedne. Avšak nerieši žiadne stratégie, úroky, proste dáva peniaze len bokom. Ak na to využije obyčajný sporiaci účet (prípadne termínované vklady, či vkladné knižky), tak pri dnešných úrokoch môže pravidelné sporenie za pomoci týchto produktov vyzerať takto.

Sporiaci podúčet 0,5% p.a.

Koľko nasporíme na sporiacom podúčte (príklad pri úroku 0,5% p.a.)

Doba sporeniaVložené €ÚrokCelková čiastka
5 rokov6000 EUR74,35 EUR6074,35 EUR
10 rokov12000 EUR302,44 EUR12302,44 EUR
15 rokov18000 EUR688,16 EUR18688,16 EUR
20 rokov24000 EUR1235,50 EUR25235,50 EUR

Garantované sporenie 3,5 % p.a.

Tento príklad som zahrnul, nakoľko občas sa na finančnom trhu vyskytne produkt, ktorý je veľmi blízko takémuto príkladu. Obvykle je spojený s dodatočnými podmienkami (napr. aktívne využívanie účtu a pod.). Ak by ste získali takýto garantovaný úrok počas celej dĺžky sporenia, tak by ste peniaze čiastočne ochránili pred negatívnym vplyvom inflácie. Teda peniaze, by si udržali svoju kúpyschopnosť aj do budúcna, keď budú ceny vyššie. 

Garantované sporenie 3,5% p.a.
Doba sporenia Vložené €ÚrokCelková čiastka
5 rokov6000 €546,61 €6546,61 €
10 rokov12000 €2343,25 €14343,25 €
15 rokov18000 €5628,60 €23628,60 €
20 rokov24000 €10686,93 €34686,93 €

Investičné sporenie

Ak budete deťom sporiť dlhšie, jednoznačne má zmysel zvážiť aj rôzne investičné sporenia. Dnes už v tomto smere máte viaceré možnosti. Pri horizonte nad 10 rokov si aj opatrnejší rodič môže dovoliť dynamickejšie stratégie. Dlhší čas napomáha viac výnosu voči riziku. Pri každej investícii sa však poraďte. Zohľadnite svoj vzťah k riziku a tiež je tu ešte dôležitejšie mať ujasnené – prečo deťom sporíte a kedy peniaze bude potrebné použiť.

Ukážka vývoja investície počas 20 rokov (historické dáta S&P500)
Doba sporeniaVložené €Výnos / StrataCelková čiastka
5 rokov6000 €538,09 €6538,09 €
10 rokov12000 €-1135,54 €10864,45 €
15 rokov18000 €11927,26 €29927,26 €
20 rokov24000 €27437,73 €51437,73 €

Výnos, riziko a čas

Prvý variant ukazuje dnes ešte veľmi časté sporenie. V podstate len odkladanie. Môžeme argumentovať, že je to lepšie ako nič… Zároveň však peniaze, ktorých sa vzdávame dnes, aby v budúcnosti poslúžili deťom, im poslúžia o niečo menej. Inflácia čiastočne znehodnotí odloženú čiastku. Za tých 10 – 20 rokov si za ne naše deti kúpia výrazne menej ako by si za rovnakú čiastku kúpili dnes. “Znehodnocovanie” peňazí ovplyvní budúcu hodnotu a teda aj to, koľko nasporíme deťom reálne.

Druhý variant ukazuje celkom dobré sporenie, ktoré však na dnešnom trhu nie je až tak bežné. Úroky na úveroch sú nízke. Úroky na sporiacich produktoch sú takmer žiadne. Ak teda niekto na trhu aj ponúkol “garantovaný” úrok napr. 3,5% po dobu až 20 rokov, bude to za nejakých doplňujúcich podmienok (napr. využívanie iných spoplatnených služieb, vyššie poplatky za výber a pod.).

Tretí variant ukazuje investičný typ sporenia. Tento príklad sme postavili na historickom vývoji veľmi známeho indexu S&P 500. Ak by ste investovali napr. do nejakého fondu, ktorý by kopíroval vývoj tohto indexu, Vaše investičné sporenie by sa vyvíjalo podobne ako v našom príklade. Na jednej strane vidíme výhodnosť tohto variantu (hlavne pri dlhšom horizonte nad 10 rokov), na druhej strane je vidieť, že je tu aj vyššie riziko. Vaša investícia nerastie lineárne ako pri predošlých variantoch. Hodnota sa vyvíja podľa toho, ako pracujú aj trhy. Teda môže hodnota Vášho účtu aj klesať. Navzdory tomu, pri dlhoročných sporeniach pre deti (ideálne nad 10 rokov), sa jedná o variant, ktorý sa vždy oplatí zvážiť. V našom 20-ročnom horizonte je zároveň niekoľko svetových kríz a prepadov. Aj aktuálny dramatický pokles počas pandémie koronavírusu.

Čo sa oplatí zohľadniť?

  • riešte sporenie pre deti čím skôr – pri dlhšom čase aj pri menších čiastkach získate viac
  • poraďte sa a porovnajte rôzne varianty – pri dlhodobých sporeniach zvážte aj pravidelné investovanie
  • pozrite sa vždy aj na všetky poplatky, dane či náklady pridružených služieb (hlavne pri “garantovaných” úrokoch)
  • informujte sa o možnostiach a poplatkoch pri mimoriadnych výberoch
  • peniaze odkladajte a investujte pravidelne
  • na začiatku zadefinujte svoju predstavu a cieľ – zvýši to úspech sporenia
  • vyhnite sa zlúčeným produktom sporenia a poistenia – resp. pri týchto variantoch si dobre preštudujte okrem benefitov aj poplatky a porovnanie s možnosťou mať samostatné sporenie a samostatné poistenie