Investície a sporenie

Pomôže Fond ochrany vkladov pri investičnom sporení?

Fond ochrany vkladov pri investičnom sporení

Ochráni Vás Fond ochrany vkladov pri investičnom sporení? Investičné sporenie funguje úplne inak ako klasické bankové sporeniach, termínovaných vklady a vkladné knižky. Nielen banky dnes masívne reklamujú rôzne investičné sporenia a fondy. Na trhu sa objavujú často na pohľad atraktívne riešenia od rôznych firiem, ktoré sú založené na pravidelnom investovaní. Aká je v týchto prípadoch ochrana?

Investovanie a riziko

Investičné sporenie,resp. hodnota majetku v ňom, môže kolísať a nemusíte dosiahnuť výnos, ktorý očakávate. Cieľom každého investora je však dosiahnutie práve výnosu a to hlavne pri minimalizovaní rizík. Preto, ak nie ste investičný guru a nenakupujete každý deň na základe dôkladnej analýzy akcie vybraných spoločností, obávate sa. Ak Vám však to investovanie stále vŕta v hlave a aj bez odborných znalostí chcete získať viac ako dnešné úrokové minimum na klasických sporeniach, čítajte ďalej.

Fond ochrany vkladov

Slúži na ochranu vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a na poskytnutie náhrad za tieto vklady ak sa stanú nedostupnými. Avšak Fond ochrany vkladov pri investičnom sporení nepomôže. Okrem všeobecných pravidiel, ktoré pomôžu znížiť riziká a stabilizovať výnos, existuje aj legislatívny inštitút v podobe Garančného fondu investícií. Ten dopĺňa v oblasti investícií určitú formu ochrany majetku.

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií dopĺňa (spolu s Fondom ochrany vkladov) systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR. Na všetko dohliada Národná banka Slovenska. Ak si zriadite napr. investičné sporenie u poskytovateľa, ktorý je zapojený do tohto fondu, je ochrana majetku 100% až do výšky 50 000 eur. Náš Garančný fond investícií poskytuje dokonca vyššiu mieru ochrany než viaceré krajiny Strednej Európy (niekde nie je chránených až 100% investície a limit je menší než našich 50000 EUR). Cez oficiálny web fondu si môžete pozrieť aj subjekty, ktoré sú do Garančného fodu zapojené.

2 najčastejšie cesty ako sa dostať k hodnotnému majetku sú: podnikanie a investovanie. Najviac však prinášajú pri úspešnom dlhodobom horizonte. Je prirodzené, že pri dlhodobom hľadisku, chceme aj určité záruky či ochranu.

Čo znižuje riziko a stabilizuje výnos?

Nešpekulujte

Ak máte záujem získať investovaním čo najviac a hlavne s menším rizikom, vyhýbajte sa špekuláciám na finančných trhoch. Radšej pravidelne investujte. Špekulácie (napr. aj forex) sú spravidla krátkodobé a za vidinou veľkého výnosu sa skrýva aj veľké riziko. 

Čas lieči všetky rany

Je to staré známe príslovie a na investície vo vzťahu k riziku sa to veľmi hodí. Mnoho negatívnych skúseností ľudí pramení z toho, že svoju investíciu speňažili v nevhodný čas (teda v poklese, keď na trhu mala nižšiu predajnú hodnotu). Častokrát za tým je práve nedodržanie časového horizontu. Každá investícia má nejaký svoj vhodný časový horizont. Je to v čase overený predpoklad, či odborný odhad – aký čas by malo napr. investičné sporenie pracovať, aby sme minimalizovali to, že nezískame očakavaný výnos.

Rozdeľte a teda diverzifikujte

Investor nevsádza svoje peniaze na “jednu kartu”. Ani ich nemá na jednej zlatej kope. Rozkladanie sa považuje za jeden z jednoduchších finančných nástrojov ako minimalizovať riziko. Tiež sú situácie, kedy jedna investícia pozitívne rastie a druhá vtedy klesá. Ak nastane potreba investíciu speňažiť, môžete siahnuť na tú vhodnejšiu “kôpku”.

Bezpečný a regulovaný partner

Pre dlhodobé investičné sporenie určite odporúčame vyberať z bezpečných a teda regulovaných spoločností. Vyššiu mieru ochrany zabezpečuje aj spomínaný Garančný fond investícií. Je vhodné nielen poradiť sa so skúseným bankovým poradcom či finančným sprostredkovateľom. Vždy ponuky porovnajte, zohľadnite referencie a zistite si pred podpisom zmlúv aspoň základné informácie o poskytovateľovi.