Finančná poradňaInvestície a sporenie

Pomôže Fond ochrany vkladov pri investičnom sporení?

Fond ochrany vkladov vs Garančný fond investícií

Ochráni Vás Fond ochrany vkladov pri investičnom sporení? Investičné sporenie funguje úplne inak ako klasické bankové sporenia, termínované vklady a zastaralé vkladné knižky. Nielen banky dnes masívne reklamujú rôzne investičné sporenia a fondy. Na trhu sa objavujú často na pohľad atraktívne riešenia od rôznych firiem, ktoré sú založené na pravidelnom investovaní. Aká je v týchto prípadoch ochrana? Vedeli ste, že existuje Garančný fond investícií?

Investovanie a riziko

Investičné sporenie,resp. hodnota majetku v ňom, môže kolísať a nemusíte dosiahnuť výnos, ktorý očakávate. Cieľom každého investora je však dosiahnutie práve výnosu a to hlavne pri minimalizovaní rizík. Preto, ak nie ste investičný guru a nenakupujete každý deň na základe dôkladnej analýzy akcie vybraných spoločností, obávate sa. Ak Vám však to investovanie stále vŕta v hlave a aj bez odborných znalostí chcete získať viac ako dnešné úrokové minimum na klasických sporeniach, čítajte ďalej.

Fond ochrany vkladov

Slúži na ochranu vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a na poskytnutie náhrad za tieto vklady ak sa stanú nedostupnými. Avšak Fond ochrany vkladov pri investičnom sporení nepomôže. Okrem všeobecných pravidiel, ktoré pomôžu znížiť riziká a stabilizovať výnos, existuje aj legislatívny inštitút v podobe Garančného fondu investícií. Ten dopĺňa v oblasti investícií určitú formu ochrany majetku.

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií dopĺňa (spolu s Fondom ochrany vkladov) systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR. Na všetko dohliada Národná banka Slovenska. Ak si zriadite napr. investičné sporenie u poskytovateľa, ktorý je zapojený do tohto fondu, môžete získať ochranu majetku 100% a to až do výšky 50 000 eur. Náš Garančný fond investícií poskytuje dokonca vyššiu mieru ochrany než viaceré krajiny Strednej Európy (v niektorých krajinách nie je chránených až 100% investície a limit je menší než našich 50000 EUR). Cez oficiálny web fondu si môžete pozrieť aj subjekty, ktoré sú do Garančného fodu zapojené. Okrem bánk, nájdete aj viacerých obchodníkov s cennými papiermi, takže ponuka možností je naozaj bohatá.

2 najčastejšie cesty ako sa dostať k hodnotnému majetku sú: podnikanie a investovanie. Najviac však prinášajú v dlhodobom horizonte. Je prirodzené, že pri dlhodobom hľadisku, chceme aj určité záruky či ochranu.

Čo znižuje riziko a stabilizuje výnos?

1. Nešpekulujte

Ak máte záujem získať investovaním čo najviac a hlavne s menším rizikom, vyhýbajte sa špekuláciám na finančných trhoch. Radšej pravidelne a dlhodobo investujte po menších čiastkach (napr. spoločnosť FINAX robí v rámci tohto prístupu aj rozumné vzdelávanie a osvetu). Špekulácie sú spravidla krátkodobé a za vidinou veľkého výnosu sa skrýva obvykle aj vyššie riziko. Krátkodobé špekulácie (napr. na FOREXe) prinášajú väčšine neskúsených obchodníkov viac strát, než ziskov.

Najčastejšie sa práve v nesprávnom čase šíri na internete eufória vložiť niekam “výhodne” peniaze. Najviac v súčasnosti rezonujú kryptomeny či komodity. Veľký ošiaľ spôsobili aj virálne akcie, kedy sa vkladanie peňazí do takýchto akcií nezakladá na racionálnom zhodnotení firmy, ale skôr na silnej eufórii, že môžete získať obrovský zisk za krátky čas. Opätovne sa ukázalo, že väčšina týchto špekulácií nedopadla dobre pre drvivú väčšinu ľudí, ktorí tam vložili peniaze (zo zaujímavosti si môžete vypočuť napr. tento komentár ku kaze okolo akcií GameStop).

2. Čas lieči všetky rany

Je to staré známe príslovie a aj na investície sa to celkom hodí. Čas je priaznivá veličina pri znižovaní rizika. Mnoho negatívnych skúseností pramení z toho, že investori speňažili svoju investíciu v nevhodný čas (teda v poklese, keď na trhu mala nižšiu predajnú hodnotu). Častokrát za tým je práve nedodržanie časového horizontu. Každá investícia má nejaký svoj vhodný časový horizont. Je to v čase overený predpoklad, či odborný odhad – aký čas by malo napr. investičné sporenie pracovať, aby sme minimalizovali riziká a ideálne sa vyhli strate.

Veľmi vhodné je zvažovať invetičné dlhodobé sporenia (napr. aj do ETF fondov), pri horizonte 10 a viac rokov. Napr. sporenia pre deti sú vhodným príkladom – deťom sporíme často aj viac než jedno desaťročie a ak chceme, aby mali väčšiu šancu si v budúcnosti zaobstarať vlastné bývanie, tak takéto “sporenie” bude mať pre nich po 15 či 20 rokoch neoceniteľnú hodnotu.

3. Rozdeľte a teda diverzifikujte

Múdry investor nevsádza svoje peniaze na “jednu kartu”. Ani ich nemá uložené všetky v trezore v zlatých minciach. Rozkladanie sa považuje za jeden z najefektívnejších postupov ako minimalizovať riziko. Tiež sú situácie, kedy jedna investícia pozitívne rastie a druhá vtedy klesá. Ak nastane potreba investíciu speňažiť, môžete siahnuť na tú vhodnejšiu “kôpku”.

Ak by ste sa chceli zaoberať investovaním seriózne, tak aj prístup k diverzifikácii môže byť hotová veda. O niektorých prístupoch k diverzifikácii sme písali aj na našom blogu. Aj jednoduché rozdelenie sporenia pre dieťa na 2-3 rôzne finančné produkty (s rozdielnou stratégiou), môže splniť účel. Treba myslieť najmä na to, že je vhodné zvážiť rozdelenie na viac “kôpok”.

4. Bezpečný a regulovaný partner

Pre dlhodobé investičné sporenie určite odporúčame vyberať z bezpečných a teda regulovaných spoločností. Vyššiu mieru ochrany zabezpečuje aj spomínaný Garančný fond investícií. Je vhodné nielen poradiť sa so skúseným bankovým poradcom či finančným sprostredkovateľom. Vždy ponuky porovnajte, zohľadnite referencie a zistite si pred podpisom zmlúv aspoň základné informácie o poskytovateľovi.

Napr. pri sporení pre dieťa sa bavíme často aj o desaťročí, kedy Vaše peniaze niekam smerujú. Váš finančný partner (či už je to banka, poisťovňa, finančný sprostredkovateľ…), Vám musia vedieť dodať kedykoľvek podklady pre správne rozhodnutie. Mali by ste mať aj dostatočný čas, aby ste zvážili a porovnali viaceré možnosti. Mnoho strát v praxi nie je z dôvodu, že je zlý finančný produkt (napr. sporenie do fondov), ale skôr z toho, že ste neboli správne informovaní, alebo že ste sa do niečoho vrhli bez toho, aby ste to správne pochopili. Doprajte si preto pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia budúcnosť Vás či Vašej rodiny (na dlhé roky až desaťročia), dostatok času a porovnávajte.

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.