Finančná poradňaInvestície a sporenie

Aké investičné sporenie pre moju dcéru?

Aké investičné sporenie pre dcéru

Otázka je anonymizovaná: Dobrý deň,
mám 3 ročnú dcéru a rada by som jej nejakým spôsobom sporila. Zaujalo ma aj investičné sporenie. Čo by ste mi odporučili? Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

dotazy na tému sporenia pre deti dostávam od klientov pomerne často. Rád by som však vopred upozornil, že moja odpoveď by mala slúžiť na inšpiráciu a mali by ste si k tomu urobiť ešte lepší prieskum. Odporúčam sa určite s niekým detailnejšie poradiť. A to najmä pre to, že okrem tohto veľmi stručného dotazu nepoznám množstvo dôležitých skutočností o Vás.

Z mojich skúseností, to investičné “sporenie” spravidla znamená, že rodičia chcú pravidelne a po menších čiastkach svoje peniaze niekam investovať. Na našom trhu je už dnes mnoho alternatív, kde môžete už od “pár” eur takto pravidelne investovať. Zároveň sú medzi rôznymi investičnými sporeniami vcelku výrazné rozdiely a rád by som v tejto odpovedi upriamil pozornosť najmä na nasledovné oblasti, ktoré by ste mohli zvážiť pri svojom rozhodovaní:

1. Riziko spojené s investovaním

Moderné investičné sporenie môže využívať viacero oblastí (tried aktív, finančných nástrojov,..), do ktorých sa Vaše peniaze vkladajú. Často fungujú na báze kolektívneho investovania a sporí sa do rôznych fondov (aj ETF fondov) či nejakého súboru akcií (až celých akciových indexov či trhov), dlhopisov alebo aj komodít (ako je napr. zlato). Sú sporenia, ktoré sporia striktne do jedného druhu týchto finančných nástrojov a sú aj sporenia, kde sa sporí do ich kombinácie. Treba mať však na pamäti, že vždy s tým súvisí určité riziko, že hodnota investičného sporenia môže v čase rásť, stagnovať, ale aj klesať. Aby ste získali z investičného sporenia, čo najviac a znížili riziká, tak najvhodnejšie je peniaze v rámci sporenia rozložiť (diverzifikovať). Na našom blogu sme písali o niekoľkých prístupoch k diverzifikácii rizika. Pre zníženie rizika môže pomôcť najmä:

  • Dlhší časový horizont pravidelného investovania – pri deťoch je skvelé, že takéto investičné sporenie môže pracovať aj viac ako 10 rokov. Je bežné, že počas dlhšieho obdobia zažije takéto sporenie rôzne situácie na trhu (napr. v posledných 15 rokoch sme tu mali významné svetové krízy, ale aj obdobie silného ekonomického rastu, kedy takmer všetko prosperovalo).
  • Diverzifikácia medzi viaceré druhy aktív – teda vkladanie peňazí do takého investičného sporenia (portfólia), či viacerých investičných sporení, ktoré Vaše peniaze uložia do širokého počtu akcií, dlhopisov či iných finančných nástrojov. Rizikovejšie môže byť vloženie peňazí len do jedného špecificky zameraného sporenia (takýmto príkladom by mohlo byť napr. sporenie LEN do zlatých mincí).
  • Samotný princíp sporenia, teda pravidelného investovania – pravidelne po menších čiastkach, kedy sa cena, za akú tieto nástroje nakupujete priemeruje a teda znižuje sa tým tiež riziko, že nakúpite väčšie množstvo v nevhodný čas.

2. Hodnovernosť inštitúcie, cez ktorú investujete

Je rozumné, ak peniaze pre dcérku budete odkladať desaťročie a viac, aby boli uložené čo najbezpečnejšie a cez hodnoverného partnera/finančnú inštitúciu. Pritom hodnoverná inštitúcia nemusí byť len banka. Na Slovensku pod dohľadom Národnej banky Slovenska pôsobia aj mnohí obchodníci s cennými papiermi či iné finančné inštitúcie. Tí majú v ponuke rôzne investičné riešenia, kde je možné úspory vkladať aj po menších čiastkach a pravidelne. Overte si teda partnera, cez ktorého budete peniaze sporiť. Subjekty dohliadané Národnou bankou Slovenska nájdete tu. Ak chcete svoje peniaze investovať cez zahraničného partnera, aj toto je rozumné si dobre preveriť.

3. Poplatky a dane

Písali ste, že máte záujem o investičné sporenie. V tejto oblasti je ponuka vcelku široká a jeden z rozhodovacích parametrov môžu byť aj poplatky. Prípadne aj daňové zaťaženie. Napr. ak si zriadite svoje investičné sporenie v banke, tak si viete jednoducho pozrieť aké sú s tým spojené poplatky a tiež koľko z Vášho výnosu “zhltne” daň. Tieto informácie poskytujú aj obchodníci s cennými papiermi. Aj kvôli daňovým úľavám je dnes veľmi populárne sporenie do ETF fondov. No aj tu je na mieste si overiť konkrétny finančný produkt, aké má skutočné poplatky a najmä či spĺňa podmienky pre daňové úľavy. Veľmi prínosný môže byť aj dokument Kľúčových informácií pre investorov- KIID, ktorý nájdete pri každom investičnom sporení na báze fondov cez banku. V ňom sú aj informácie o rizikovosti a ďalšie dôležité skutočnosti.

4. Garančný fond investícií

Pri investičnom sporení môže byť zaujímavé sa tiež pozrieť na ponuku inštitúcií, ktoré sú napojené na Garančný fond investícií. Ten Vám pomôže ochrániť majetok v investičnom sporení až do výšky 50000EUR. Pritom ponuka investičných sporiacich produktov je aj tu široká.

Konkrétne tipy na záver

V rámci Vášho prieskumu sa môžete pozrieť aj na finančné produkty a inštitúcie, ktoré získali dobré hodnotenie v rámci súťaže finančných produktov Zlatá minca. Najaktuálnejšie výsledky súťaže si môžete pozrieť na webe k súťaži Zlatá minca. Súťaže sa zúčastnilo 191 finančných odborníkov a ľudí, ktorí pôsobia na finančnom trhu. Ako zaujímavé riešenia bola nominovaná aj spoločnosť FINAX a ich investičné riešenia. Vo FINAXe podľa mňa odvádzajú skvelú prácu aj v oblasti vzdelávania a práve o investičnom sporení si môžete na ich webe nájsť mnoho užitočných informácií.

Pekný deň

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.