Finančná poradňaInvestície a sporenieŽivotné poistenie

Video a príklad: 10 ročné sporenie pre deti

sporenie video rozhovor

Na trhu s financiami sa pohybujem už cca 13 rokov. Rozhodol som sa vytiahnuť jeden príklad reálneho ukončeného sporenia, pre ktoré sa rozhodli rodičia pred viac ako 10-timi rokmi. V období, keď sa rodičia rozhodovali aké zriadiť sporenie pre deti, boli k dispozícii u nás už aj rôzne druhy investičných sporení. Dokonca ešte stále významným sporiacim prvkom boli aj vkladné knižky, ktoré dnes už dožívajú svoju éru. Pozrieme sa, ako dopadli rodičmi zvažované alternatívy v podobe investičného fondu ich banky a garantovaného sporenia.

Nižšie si tiež môžete pozrieť video, ktoré vzniklo v spolupráci s portálom Modrý koník. Odpovedali sme v kocke na dotazy rodičov ohľadom sporenia pre deti, ktoré prišli do anonymnej finančnej poradne, ktorej som bol garantom.

2 alternatívy sporenia na 10 rokov

Rodičia v roku 2012 zvažovali v užšom výbere najmä garantované 10 ročné sporenie cez banku, ktoré bolo v tom čase na trhu novinkou. Avšak tiež mali v užšom výbere aj jeden z fondov, ktorý banka viedla už pomerne dlho a bol v súlade s rizikovým profilom rodičov. Pozrieme sa, ako by reálne dopadli, ak by si zvolili jedno alebo druhé sporiace riešenie. Pričom teda jedno aj zvolili a zodpovedne v ňom sporili 10 rokov.

Garantované 10 ročné sporenie pre deti cez banku

Práve toto 10 ročné garantované sporenie vtedy u rodičov vyhralo. Aj keď v oblasti investičných sporení boli už u nás pomerne zaujímavé možnosti, tak zavážili obavy z vývoja na finančnom trhu. V tomto období mali ešte v živej pamäti mnohí svetovú hypotekárnu krízu z roku 2008. Mnohé investičné sporenia a fondy na Slovensku zažili obrovské prepady. Žiaľ aj investovanie do fondov na Slovensku bolo často spájané s neetickým predajom a zavádzaním zo strany rôznych “poradcov”. Dá sa pochopiť, že aj toto mohlo zavážiť u rodičov, ktorí chceli svojmu takmer 7 ročnému Maťkovi ešte niečo do dospelosti “prisporiť”.

Podmienky garantovaného 10 ročného sporenia z roku 2012 v skratke:

 • Banka ponúkala 2,8% úrok p. a. Pričom vo všeobecných obchodných podmienkach mali klauzulu, že aj v rámci nepriaznivých podmienok na finančnom trhu neklesne úrok pod 1,8% p. a.
 • Úrok bol pripisovaný mesačne, pričom v tom momente sa zlúčil s celým vkladom a takto bol ako celok úročený v ďalšom mesiaci. Teda podmienka “úroky z úrokov” bola naozaj dodržaná.
 • vklad nemal žiadne vstupné poplatky a keďže rodičia ani z vkladu nevybrali, tak nepodstúpili ani žiadne pokuty či výstupné poplatky.
 • úrok bol každý mesiac pripísaný až po zdanení – daňové zaťaženie bolo štandardné ako pri iných bankových sporiacich produktoch.
 • Dokonca vklad obsahoval aj bonus. Bonus bol v podobe pripísania 20% zo sumy pripísaných úrokov, pričom bol tento bonus pripísaný v polovici a na konci sporenia, avšak len za predpokladu, ak by rodičia nevynechali počas 10-tich rokov ani jeden mesačný vklad do sporenia.
 • Ak by vynechali nejaký mesiac vklad, nedostali by za daný mesiac pripísaný úrok, avšak od ďalšieho mesiaca, kedy by vklad opäť prišiel by opäť začali sporiť s výhodným úrokom.
 • Čiastka sporenia mohla byť od 10 EUR po maximálne 300 EUR mesačne. Rodičia sa na začiatku rozhodli pre 300EUR, pričom mohli toto kedykoľvek slobodne v tomto rozmedzí zmeniť

Ako to dopadlo a koľko teda získali?

Než napíšeme konkrétnu sumu, treba si povedať aj špecifické udalosti, ktoré sa za 10 rokov stali a sporenie ovplyvnili. Peniaze zo sporenia rodičia vybrali v marci 2022. Počas 10-tich rokov sa na našom trhu úroky na úveroch (hypotékach), aj na sporiacich vkladoch, dostali na historické minimá. Z tohto dôvodu banka využila klauzulu vo všeobecných obchodných podmienkach a pôvodný úrok 2,8% p. a. postupne znižovala. Tiež naši rodičia zažili aj ťažšie chvíle a celkovo 7 mesiacov sporenia to ovplyvnilo. Reálne však je to skvelý výkon počas 10 rokov takto zodpovedne sporiť. Pri 6 mesiacov z rôznych dôvodov (otec bol na PN, išli na drahšiu dovolenku spojenú s liečebným pobytom a chvíľkovou nezamestnanosťou matky) museli znížiť výšku sporenia. Tiež ho 2x úplne nechtiac neuhradili. Toto ich pripravilo o bonusy, avšak 112 mesiacov zodpovedne posielali na sporenie 300EUR mesačne.

Finálny výsledok tohto garantovaného sporenia bol 37325,45 EUR. To už po zdanení. Pričom čisté vklady boli za toto 10 ročné sporenie vo výške 33900 EUR. Získali teda navyše 3425,45 EUR.

Alternatíva investičného sporenia do fondu z roku 2012

Prikladáme aj graf, ako sa tento konkrétny fond vyvíjal. Je vidieť, že počas tohto obdobia boli aj situácie, kedy by hodnota sporenia vcelku významne klesala. Rôzne ekonomické situácie vo svete či svetové krízy takéto investičné sporenia môžu významne ovplyvniť. Na zníženie rizika pozitívne vplýva aj dodržanie investičného horizontu (v tomto konkrétnom prípade banka odporúčala min 5 rokov). Ak by počas prepadov bolo sporenie rodičmi vybraté, bola by to škoda. Z grafu je vidieť, že na konci toto konkrétne sporenie dokázalo krízy a poklesy prečkať a svoj rast vždy dobehnúť. Tento aktívne riadený fond, do ktorého sporili, investoval aj do iných podielových fondov, akcií, dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a aj finančných derivátov. Pričom celková hodnota investícií do kapitálových cenných papierov a akciových podielových fondov bola obvykle okolo 45 % a maximálne 70 % celkovej hodnoty majetku Fondu – všetky dôležité informácie sa vždy dozviete v Kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

Dynamický akciový zmiešaný fond - výkonnosť s vyznačenými významnými prepadmi od roku 2012
Dynamický akciový zmiešaný fond – výkonnosť s vyznačenými významnými prepadmi od roku 2012

Tiež by som rád poukázal na fakt, že sa nejednalo na trhu o nejaké výnimočne alebo najlepšie investičné sporenie a tiež je na konci pri výbere strhnutá aj daň z výnosov. Ak by ste dnes využili nejaké investičné sporenie na báze ETF fondov, mohli by ste využiť aj možnosť neplatiť daň a získať tak viac. Ale vráťme sa k simulácii. Ak by sporili 9 rokov po 300EUR (lebo vieme, že reálne rodičia niekoľko mesiacov nevkladali celých 300EUR) a využili by toto sporenie, tak by to vyzeralo takto:

 • Navkladali by do investičného sporenia za 9 rokov postupne 32400 EUR.
 • Banka uvádza pri tomto fonde, v rovnakom období ako sporili do garantovaného sporenia, výkonnosť 4,41% p.a. (po zohľadnení aj poplatkov fondu – ak by sa využil variant pravidelného sporenia, tak nebol žiaden vstupný poplatok, po 5 rokoch nebol žiaden výstupný poplatok, avšak boli priebežné poplatky fondu za správu).
 • Na konci by im bola tiež z výnosu stiahnutá daň.
 • Ich sporenie by zažilo niekoľko významných prepadov (niektoré sme označili na grafe), kedy by hodnota investičného sporenia významnejšie klesla.
 • Získali by na konci po odrátaní dane 38417,97 (pričom postupne vložili 32400EUR) a teda čistý výnos po zdanení a zohľadnení poplatkov by bol 6017,97 EUR.

Aké sporenie pre deti si dnes vybrať?

 • Naďalej pri sporení pre deti môže byť zaujímavé využiť investičné sporenia, teda pravidelné investovanie.
 • Veľmi zaujímavé môže byť pri investičných sporeniach využiť alternatívu v podobe ETF fondov. Môžete “usporiť” viac vďaka oslobodeniu od dane (samozrejme po dodržaní legislatívnych podmienok)
 • Dnešné garantované sporenia a termínované vklady nedosahujú výnosy a zhodnotenia ako uvádzané garantované sporenie z roku 2012. To sa však s rastom úrokov a súčasnou ekonomickou situáciou môže meniť
 • vkladné knižky nie sú už dnes alternatíva a v podstate na trhu v obmedzenom množstve dožívajú
 • Stavebné sporenie prináša nejaké benefity navyše (aj keď menej ako v minulosti) a patrí k menej rizikovým a tiež menej výnosným možnostiam
 • Pri investičnom sporení pre deti môžete znížiť riziko pomocou diverzifikácie. Napr. dodržaním časového horizontu (ideálne na 10r a viac) či výberom investičného sporenia, ktoré spadá do do garančného fondu investícií na Slovensku

Bonusové video o sporeniach pre deti

Priložené video natočené v spolupráci s portálom Modrý koník je naďalej aktuálne. Hovorí o možnostiach ako dnešný rodičia deťom chcú sporiť a ktoré finančné produkty zvažujú:

Vo videu sa nevenujeme úplne všetkým možnostiam. V rozhovore sa spomínajú najmä vkladné knižky, sporiace a termínované účty či investičné sporenie. Vynechali sme dotazy na sporenie do zlata či nehnuteľností, ktorým sme sa venovali v článkoch o sporení a investovaní. Každý rodič chce mať istotu, že vybral vhodné sporenie pre deti. Vždy sa poraďte ohľadom sporenia pre deti, kde budete odkladať peniaze aj viac ako desaťročie.