Investície a sporenie

Výhodné “sporenie do ETF”?

výhodné sporenie do etf

Zozbierali sme od Vás viaceré dotazy, ktoré smerovali k tejto téme. Výhodné “sporenie do ETF” v rámci nich znamenalo primárne pravidelné investovanie v menších čiastkach do ETF fondov prostredníctvom rôznych spoločností alebo aj samostatne cez brokera. V čom spočívajú výhody takéhoto sporenia a čo zvážiť?

Čo je ETF?

ETF fondy (v preklade Fondy obchodované na burze) sú modernejšou formou kolektívneho investovania. Fungujú na princípe pasívneho investovania. V rámci toho investor nekupuje selektívne vybrané akcie, ale kupuje akoby celý trh. Takto je možné investovať do širšieho portfólia akcií, dlhopisov, či iných tried aktív. Zároveň sa táto forma spája aj s nižšími nákladmi a poplatkami.

V rámci zjednodušeného príkladu… Na internete je často spomínaný napr. úspešný index S&P 500. Mnohí odborníci pozerajú na index ako na jeden z ukazovateľov vývoja americkej ekonomiky. Index odzrkadľuje trhovú výkonnosť 500 veľkých a úspešných amerických firiem. Ak by ste investovali pravidelne do ETF fondu, ktorý kopíruje tento známy index, každým vkladom by ste svoje peniaze rozmiestnili do akcií týchto 500 spoločností, ktoré sa v tomto indexe nachádzajú. 

Pre rozšírenie “obzorov” môže byť aj toto video skvelým zdrojom informácií

Ako “sporiť” alebo skôr investovať do ETF?

Možností je viacero. Pre potreby nášho článku si ich zjednodušíme na 2 alternatívy. 

Poplatkovo najlacnejšia alternatíva je, že sa do toho pustíte samostatne napr. cez nízkonákladového brokera. Otvoríte si účet, na ktorý si presuniete jednorázovo, resp. v prípade “sporenia” pravidelne peniaze, ktoré vložíte do vybraného ETF fondu alebo aj viacerých fondov. Tak ako bude pracovať trh, na ktorý je Váš ETF zameraný, tak sa bude vyvíjať aj hodnota Vašej investície. V závislosti od brokera či podmienok fondu Vám bude stiahnutý nejaký poplatok.

Ďalšou možnosťou je využiť nejaký pripravený investičný produkt, ktorý je na báze ETF fondov. Táto možnosť má v sebe nejakú formu ďalšieho poplatku, resp. dodatočných nákladov, keďže riešenie máte predpripravené a obvykle je k tomu aj zaplatené poradenstvo. Naďalej je to často nákladovo aj poplatkovo lacnejšie riešenie, než štandardné fondy, ktoré sa napr. predávajú v bankách.

Ak ste si pozreli aspoň časť videa vyššie a nie sú Vám informácie v ňom úplne zrozumiteľné, bolo by vhodné, využiť práve alternatívu nejakého pripraveného investičného produktu (vo videu vyššie je to napr. riešenie/riešenia od spoločnosti Finax). Tieto riešenia sú obvykle poplatkovo drahšie (jednak samotné investičné riešenie a niekedy je k tomu aj cena za finančné poradenstvo). Avšak mnohé straty na trhu vznikajú práve kvôli nedostatočným vedomostiam a následným unáhleným rozhodnutiam.

Minimalizované poplatky a rozumné riziko

Práve poplatky a nízke náklady sú výrazným benefitom, ktorý väčšinou ETF majú. ETF fondy fungujúce na princípe pasívneho investovania – minimalizujú výrazne napr. personálne náklady. V tomto smere ponúkajú alternatívne riešenia rôzni robo-poradcovia.

Na poplatky si vždy treba dať pozor. Poplatky, provízie a iné náklady by mali zohľadňovať práve výhodnosť riešenia pre nás. Tiež je vždy na zváženie aj riziko a najmä náš vzťah k nemu. Vyššie výnosy sú väčšinou spojené aj s vyšším rizikom (ak tomu rozumieme, tak to nevadí, mali by sme si to však ujasniť, ako to funguje). Zvážte výhodnosť riešenia práve pre Vás, ako napr.:

  • nemusím sa tomu tak časovo a iniciatívne sám venovať
  • je to pod dobrou značkou, resp. sa mi o peniaze starajú ľudia, ktorí preukázateľne tomu rozumejú a vedia aj mne “zarobiť” peniaze
  • v cene sú aj služby ako rebalancing (udržuje rizikovosť portfólia na primeranej úrovni a zvyšuje výnos investície)
  • riešenie spadá aj pod iné zabezpečovacie mechanizmy – napr. Garančný fond investícií

Široká diverzifikácia (rozloženie)

ETF fondy sú spravidla dobre diverzifikované. Z pohľadu investičného sporenia diverzifikácia prispieva k zníženiu rizika a zabezpečeniu výnosnosti v dlhšom časovom horizonte. 

Ak sa vrátime k nášmu príkladu s investovaním do ETF so zameraním na index S&P500, tak každý Váš vklad do takéhoto riešenia rozloži (diverzifikuje) peniaze medzi 500 spoločností. Ak by aj nejaká spoločnosť priamo aj skrachovala, hodnotu Vašej investície to fatálne neohrozí, nakoľko je tu ďalších 499 spoločností, ktoré majú neustálu trhovú výkonnosť.

Dosahované výnosy pri dlhodobom horizonte

Pre túto formu moderného investovania hovoria aj dlhodobé reálne dáta. Rôzne indexy (a aj ETF, ktoré ich nasledujú) dosahujú v dlhodobom horizonte často výborné výsledky. Mnohé aktívne riadené fondy aj pri odbornej starostlivosti nedosahujú po zohľadnení všetkých nákladov takú dobrú výkonnosť.

…každá investícia sa v čase vyvíja, teda jej hodnota môže nielen rásť, ale aj klesať …

Nepochybne k rastúcej obľube prispievajú aj rozširujúce sa príležitosti u nás a tiež možnosť doslova vyskúšať zaujímavé “sporenie do ETF” už od 10 EUR mesačne.

U nás oslobodené od dane

V rámci benefitov sme nechali oslobodenie od dane ako posledné. Jedná sa totiž o legislatívny rámec, ktorý môže byť upravený zákonom. V každom prípade v súčasnosti platí, že výnosy z investovania do ETF fondov môžu byť oslobodené od dane. Je nutné splniť podmienku investovania viac ako 1 rok.

V tomto smere sa dá predpokladať, že dnes je to dlhodobý benefit. Jednak pre to, že sa táto možnosť v dohľadnej dobe nepripravuje zmeniť a tiež preto, že na Slovensku platí v legislatíve zákaz retroaktivity. Zákon teda platí do budúcnosti, nie do minulosti… Ak by došlo napr. zajtra k právnej úprave, ktorá bude hovoriť, že sa aj výnosy z investovania do ETF začnú zdaňovať ako pri štandardných fondoch, peniaze, ktoré ste do ETF umiestnili dnes budú naďalej oslobodené po 1 roku od dane.

Odporúčania

  • zvážte svoje odborné a časové možnosti v prípade investovania samostatne cez účet u brokera
  • pozrite sa aj na historickú výkonnosť, nielen na výšku poplatkov – platí, že investora musí zaujímať nielen poplatok, ale aj potenciál a výkonnosť. Poplatkovo drahšie riešenie, ktoré Vám prinesie potenciálne vyšší zisk môže byť aj po zohľadnení nákladov výhodnejšie.
  • “sporenie do ETF” je investičné riešenie – každá investícia sa v čase vyvíja, teda jej hodnota môže nielen rásť, ale aj klesať. Riziko sa znižuje aj z pohľadu časového horizontu, čím dlhší horizont (napr.10 rokov a viac), tým lepšie.
  • poraďte sa – nechajte si vysvetliť, prerátať a ukázať rôzne alternatívy. V prípade fondov sa dá vždy pozrieť aj minulá výkonnosť a ako reagoval fond na rôzne historicky významné udalosti (hypotekárna kríza, celosvetový dopad lockdown-ov pri pandémii koronavírusu,..)

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.