Investície a sporenie

Kde sporíme deťom? /aktualizované/

Kde sporíme deťom

Deťom sporíme z rôznych dôvodov a rozdielnymi spôsobmi. Je pre nás dôležité rozhodnúť sa správne, pretože tieto sporenia bežia niekoľko rokov a veľmi často aj viac ako jedno desaťročie. Tento článok je už aj aktualizovanou verziou, nakoľko do našich finančných poradní chodí mnoho rôznych dotazov na túto tému. Zosumarizujeme si aké sú rôzne možnosti a kde dnes reálne sporíme deťom.

Vždy je dôležité stanoviť si cieľ a účel sporenia. Odhadnúť predpokladanú dobu. Ak je to možné, zabezpečiť aj určitú flexibilitu v prípade nepredvídateľných udalostí (napríklad zmenu investičnej stratégie či možnosť mimoriadneho výberu). Samozrejme rôzne typy sporení majú aj rôzne úskalia, náklady či poplatky, ktoré treba do našich očakávaní zahrnúť. Tiež je dnes normálne, že s vyšším očakávaným výnosom stúpa aj určité riziko. Určite sa na toto všetko pýtajte, kým sporenie uzatvoríte. Pozrime sa spoločne, kde často sporíme deťom.

Konzervatívne sporenie – bezpečie a nízke zhodnotenie

V týchto riešenia sporí dnes ešte stále veľa rodičov. Deťom sporíme v týchto finančných produktoch najmä preto, že sa chceme vyhnúť riziku a mať primárne vysokú istotu “uskladnenia” peňazí pre naše deti.

Vkladné knižky – keď úrok nie je dôležitý

Chcem byť objektívny! Ako bankár a finančný odborník som bojoval so zahrnutím tejto možnosti do článku. Najčastejšie chcú tento produkt riešiť starí rodičia. Ani oni dnes naivne neočakávajú ročné úroky 5%. Úroky sú tu takmer 0%, avšak aj poplatky sú takmer nulové. Vo väčšine prípadov neplatíte za zriadenie. V niektorých prípadoch sa platí len pri úplnom zrušení a znehodnotení knižky. Mnohé vkladné knižky už len dobiehajú svoju platnosť. Zároveň drvivá väčšina bánk už tento produkt neponúka, resp. smeruje sporiteľov do iných produktov. Najbližšie sa podobá klasickej vkladnej knižke termínovaný vklad (aj zhodnotením).

Pri 0,01% – 0,15% ročne sa asi pýtate, prečo teda tá vkladná knižka je stále vyhľadávaná v otázkach na internete či osobne na pobočkách bánk? Zároveň je veľmi dôležité knižku nestratiť, pretože bez nej sa k peniazom dostávate za dodatočné poplatky, komplikovane a zdĺhavo (2 – 3 mesiace trvá umorovacie konanie).

Najčastejšie chcú vkladnú knižku riešiť starí rodičia. Akceptujú ju a Vaše dieťa získa viac s knižkou ako bez nej.

Je to hmatateľný dôkaz o sporení deťom. Aj pre banku je to cenina, kde ak je napísané 2500 EUR, tak nielen, že to vidíte, ale je isté na 100%, že to dostanete kedykoľvek predložíte knižku.

Klasické ukladanie peňazí v banke na konzervatívnych produktoch má stále vysokú záruku istoty. Aj starí rodičia sa snažia prispôsobiť modernej dobe, avšak zvyk a potreba istoty je ako železná košeľa. Podľa nich im knižka jasne preukáže, že peniaze vnúčika sú pripísané, že ich zanechávajú priamo vnučke na jej meno. Áno, tieto istoty sú len pocitové.

Zároveň preto je vkladná knižka stále vyhľadávaná. Starí rodičia ju akceptujú a Vaše dieťa získa viac s knižkou ako bez nej. Ak viete ovplyvniť rozhodnutie, aby ste spoločne pre deti zvolili iný spôsob sporenia… Urobte to! Ak nie, prijmite ich ochotu šetriť pre deti a už zriadenú knižku nerušte. Pri pravidelnom sporení na vkladnú knižku je od banky niekedy pripravený nejaký bonus – zdravotné pripoistenie, či “maličký” úrok navyše.

Sporiace účty – aj úspory je potrebné operatívne použiť

Najjednoduchšia a najvyužívanejšia forma sporenia v banke. Dnes na to už stačí len pár kliknutí v internet bankingu. Väčšina z nás, ak má peniaze na jednej kope na bežnom účte, tak ich ľahko minie. Presun na sporiaci účet je rýchly a peniaze sú dočasne “v bezpečí” pred minutím. Stretli sme sa aj s prípadom (akciovou ponukou), že ak máte v banke vedený bežný účet či spĺňate iné podmienky, môžete mať sporiaci účet aj s úrokom 5%. Nezabúdajte však tieto dodatočné podmienky rátať ako náklad spojený so sporením. Tiež je úrok často len do určitej výšky nasporenej čiastky alebo len na kratšie obdobie (napr. len 2 roky). Očistite si reálne zhodnotenie od relevantných položiek. Bez dodatočných podmienok sa obvykle pohybujú sadzby do 1%. Poplatky sú často nulové, nakoľko sporiace účty banka dáva klientovi najčastejšie priamo v balíku k bežnému účtu, ktorý inak využíva bez ohľadu na sporenie.

Veľká výhoda je rýchlosť a operatívnosť sporiacich účtov. Napríklad rok odkladáte dieťaťu na nové lyže. Zrazu cez “first minute” nákup viete tie lyže kúpiť v septembri aj s lyžiarkami. Ak sú peniaze pripravené, tak zadáte cez mobil presun na bežný účet a zaplatíte rovno na pokladni. Je často výhodné mať k dispozícii rezervu odloženú na sporiacom účte (môžete si v banke zriadiť aj 5 sporiacich účtov – každý na konkrétny účel). Získate oveľa viac, ak peniaze viete ihneď použiť pri nižších cenách, ako na samotných úrokoch.

Pre dlhodobé sporenie pre dieťa (10 a viac rokov) však štandardné sporiace účty neodporúčame. Je škoda takto sporiť 10-15 rokov napr. na štúdium. Pripravíte sa zbytočne o slušný “balík” peňazí (okrem iného aj pre dopad inflácie na peniaze na sporiacich účtoch). Sporiace účty sú výborný nástroj, ako si pravidelne z rodinných príjmov odložiť čiastku, ktorú neminiete. Takto si pripravujem operatívne prostriedky, ktoré môžem následne použiť vo vhodný čas alebo presunúť pri dlhodobých sporenia na vhodnejší produkt.

Stavebné sporenie – prežitok minulosti?

Stavebné sporenie zažilo aj lepšie časy. Podmienky sa oproti minulosti zhoršili. Naďalej však stavebné sporenie ponúka aj niektoré benefity, ktoré môžu osloviť rodičov. Primárnym účelom stavebného sporenia zostáva, že peniaze sporíte pre deti, ktoré by ich v budúcnosti mali využiť pre potreby svojho bývania – pri kúpe, rekonštrukcii alebo stavbe. Pritom, ak splníte zákonom stanovené podmienky, získate bonus – prémiu (na účet stavebného sporenia sa pripíše k Vašim vkladom aj úrokom ešte niečo navyše). Tiež, ak v budúcnosti bude dieťa potrebovať ešte nejaké financie navyše, je možné, že získa od stavebnej sporiteľne aj výhodnejšie úverové prostriedky s rozumným preplatením.

Pri stavebných sporeniach pre deti ponúkajú stavebné sporiteľne aj rôzne zvýhodnenia (či lepšiu “cenu”). V roku 2020 sa pripisovala na účty po splnení podmienok prémia vo výške 70 EUR/ročne (v podstate nič extra). Zároveň sa jedná o bezpečný sporiaci produkt, ktorý je chránený aj Fondom na ochranu vkladov. Na stavebné sporenie dohliada vo väčšej miere aj štát, viac ci môžete prečítať aj na stránkach z dielne Národnej banky Slovenska.

Možnosti s určitou mierou rizika

Podielové fondy – dostupné a rozumné dlhodobé “sporenie”

Fondy už na Slovensku patria do bežných bankových produktov. Všeobecne negatívne vnímanie pre chyby minulosti je už dnes našťastie lepšie a najmä odborná podpora zo strany bankových či nezávislých poradcov a finančných sprostredkovateľov na oveľa vyššej úrovni.

Sporenie do fondov je pre deti z dlhodobého hľadiska rozumný finančný produkt. Zároveň pri urgentnej potrebe sú peniaze vo fondoch rýchlo dostupné. Ak sporím dcérke do fondu či viacerých fondov na jej štúdium, no nastane vážna situácia, tak si viem za 3 – 5 dní peniaze vybrať. Sporenie je už od 10 – 20 EUR s možnosťou mimoriadnych vkladov. Sporenia na viac než 3 – 5 rokov sú bez vstupných poplatkov, často aj priebežné poplatky sú nižšie a po uplynutí doby sporenia môžeme sporiť výhodne ďalej či vybrať bez poplatku. Zároveň však výnosy a zhodnotenie je lepšie pri dlhších časových horizontoch (ideálne 10 a viac rokov).

Nevieme vopred aký bude “úrok”, respektíve odhadnúť zhodnotenie. Ide o kolektívne investovanie, čo je pre bežných ľudí dobré. Nie je to však bez rizika a ani so 100% garanciou výnosov. Zhodnocovanie ovplyvňujú rôzne trhové mechanizmy, ekonomický a politický vývoj, spotrebiteľské správanie a iné faktory. Zároveň pozitívne a aj negatívne ovplyvňujú zhodnotenie naše reakcie pri poklesoch výkonnosti fondu či urgentnej potrebe výberu finančných prostriedkov.

V roku 2019 mali fondy s vyšším podielom akciovej zložky výbornú výkonnosť. Zhodnotenie na úrovni 12%, a aj výrazne viac, dosiahlo veľké množstvo fondov. Dokonca aj turbulentný rok 2020 (pre pandémiu Covid-19) nakoniec nebol až taký negatívny a v celkovom výsledku mnohých fondov nakoniec svietili pekné zelené čísla.

Počas svetovej krízy v roku 2008 dosahovali mnohé fondy výrazné %tá znehodnotenia. Ak ste peniaze v panike, nevedomosti a bez odborného poradenstva vybrali, aj keď ste ich nepotrebovali – utrpeli ste zbytočnú stratu. Ak ste však nepodľahli panike a naopak ste vložili do podielových fondov v roku 2009 pre deti peniaze, tak v roku 2019 ste vybrali oveľa viac než bol aj optimistický predpoklad.

Podobne mnohých ľudí preskúšala aj situácia počas roka 2020, najmä keď vypukla 1. vlna pandémie koronavírusu.

Neodporúčame sporenie do podielových fondov či akékoľvek iné investovanie, ak by ste pri náznaku poklesu trhov či nejakej negatívnej informácie panikárili a vyberali. Ak máte peniaze, kde je pravdepodobné, že ich budete urgentne potrebovať vybrať aj v nevhodnom čase – využite iné formy sporenia. Pre deti na dlhé obdobie (10 a viac rokov) stojí však sporenie do podielových fondov určite za zváženie.

To či je to pre Vás vhodné sa môžete poradiť v banke či u nezávislého poradcu alebo finančného sprostredkovateľa, s ktorým máte dobré skúsenosti. Legislatíva pomáha aj tzv. investičným dotazníkom, kde ak si odpoviete na kľúčové oblasti, pomôže Vám si lepšie ujasniť Vašu voľbu.

Pri dlhodobých sporeniach sa jedná o veľmi dobrú a finančne výhodnú voľbu. Odolá inflácii a pomôže naplniť Vaše dnešné predstavy pre deti aj o 10-15 rokov, keď budú rovnaké tovary a služby stáť oveľa viac.

Investičné životné poistenie – ak chceme deti aj chrániť

Ako sporenie to nie je vhodná možnosť. V našich poradniach sa však na to pýtate. Pri sporiacej časti poistky platia podobné pravidlá ako pri podielových fondoch. Pre veľa rodičov sa naďalej jedná o vyhľadávaný produkt, ktorý často zriaďujú “nováčikom v rodine”. Chceme deťom sporiť, no ešte viac, ich potrebujeme chrániť. Pri investičnom životnom poistení sa však dnes jedná o pomerne drahý produkt, ak je naším zámerom týmto spôsobom aj niečo deťom nasporiť.

Zahrnul som investičné životné poistenie do sporenia, pretože pre deti sa jedná stále o veľmi často volenú alternatívu. Synčeka poistím na úrazy či zákerné choroby, avšak chcem mu aj sporiť. Čo ak sa mi niečo stane? Keď bude dospelý, aj keď sa nikomu nič nestane, dostane z poistky peniaze. Nasporené prostriedky používajú rodičia alebo priamo deti napríklad aj na vodičský preukaz, či na stužkovú slávnosť. Nie som veru fanúšik tohto prístupu.

Dôležité je, jasne si stanoviť, čo od investičného životného poistenia očakávate. Určite zvážte aj alternatívu rozdelenia tohto produktu na dva – len poistenie dieťaťa/rodiča a len sporenie. Pri porovnaní nezabudnite pozrieť jednak benefity (finančné inštitúcie benefity výraznejšie komunikujú), ale aj dodatočné náklady. Aké sú vstupné poplatky, priebežné poplatky, poplatky pri mimoriadnych výberoch, výstupné poplatky pri predčasnom ukončení poistenia? Porovnajte aj historickú investičnú výnosnosť rôznych riešení. Nie je to síce zárukou Vašich budúcich výnosov, veľa Vám to však pri rozhodovaní napovie.

Investičný variant životného poistenia môže byť spojený s benefitmi, ktoré sú pre konkrétny individuálny prípad “na nezaplatenie” . Vo väčšine prípadov je však investičné životné poistenie drahé a je vhodné ho nahradiť alternatívou v podobe samostatného rizikového poistenia dieťaťa/rodiča a samostatného investičného sporenia.

Každý z nás je jedinečný. Bohužiaľ často aj zdravie detí je ohrozené už od narodenia. Sú prípady, kedy aj investičné životné poistenie môže dávať zmysel ako alternatíva sporenia. Investičný variant životného poistenia môže byť spojený s benefitmi, ktoré sú pre konkrétny individuálny prípad “na nezaplatenie” (krytie viacerých závažných ochorení za lepšiu cenu či vyjednanie miernejších zdravotných výluk). Je vhodné sa vždy o tom poradiť a porovnať alternatívy, ceny a poplatky (najčastejšie odporúčame skôr rozdelenie na samostatné poistenie a samostatné sporenie).

Populárne a moderné alternatívy (avšak nie bez rizika)

Výhodné sporenie do ETF

Na popularite v poslednom období nabralo pravidelné pasívne investovanie do ETF fondov. Aj keď čiastočne súvisí aj s vyššie uvedenými podielovými fondami, zaslúžilo si samostatnú sekciu. Kým ešte nedávno ste pre tento účel mohli využiť rôznych robo-poradcov (na Slovensku sa nám páči napr. Finax), dnes už sa pridávajú k tomuto trendu aj niektoré banky. Stále však ponuka robo-poradcov a ich investičných riešení je na tom o niečo lepšie (aj z pohľadu väčšieho množstva ponúkaných možností či poplatkov).

Zjednodušene sa jedná o veľmi podobné investičné sporenie ako v prípade sporenia do podielových fondov. Je vhodné zvažovať aj dlhšie investičné horizonty (10 a viac rokov). Obdobne ako pri podielových fondoch môžete zvoliť rôzne investičné stratégie (nielen akciové, ale tiež kombinácie napr. s dlhopismi či inými investičnými nástrojmi). Prostriedky, ktoré sú vložené do ETF viac ako 1 rok sú na Slovensku oslobodené od dane. Rovnako však môžu mať rôzne náklady a poplatky, ktoré si treba pozrieť. Vhodné môže byť aj uprednostnenie takých investičných riešení a “sporení” do ETF fondov, ktoré spadajú pod Garančný fond investícií. V rámci fondu je klientský majetok chránený do výšky 50.000 EUR.

Môžete si tiež prečítať aj náš článok Výhodné “sporenie do ETF”.

Zlato – chcete pre deti viac a aj istotu

Ľahká dostupnosť informácií a tiež aj množstvo “výhodných” ponúk, ktoré sa objavili aj v čase pandémie na internete, upriamilo pozornosť rodičov aj na zlato. Rastie potenciál Slovákov v oblasti zhodnocovania ich voľných finančných prostriedkov a hľadajú aj iné výnosnejšie formy. Ak patríte aj Vy do tejto skupiny, určite ste už narazili na nejakú ponuku sporenia do zlata. V určitej forme môže byť aj toto cesta sporenia deťom. Pribudli aj spoločnosti, ktoré umožňujú už od 20 EUR sporiť a postupne získať v čase celú zlatú mincu či tehličku. Teda od cenného papiera sa postupne viete aj po malých sumách prepracovať k investičnému zlatu aj vo fyzickej forme.

Prečo niekto chce sporiť deťom do zlata? Dôvody sú rôzne: alternatívy oproti investovaniu do fondov a iných produktov, očakávanie vyššieho zhodnotenia ako na klasických sporiacich účtoch, istota a stabilita aj v ekonomicky ťažkých časoch či recesiách, často rastúca či stabilná hodnota aj počas krízy.

Čo je nesporné, že zlato je jedným z najlepších uchovávateľov hodnoty. No so zlatom hlavne vo fyzickej podobe sú spojené aj ďalšie náklady či riziká (skladovanie, bezpečnosť). Pri následnom predávaní fyzického zlata musíte zohľadniť aj ďalšie náklady – poplatky, marže obchodníkov. Do zlata môžete investovať aj formou cenných papierov (napríklad cez ETF fondy). Nedávno vyšla celkom zaujímavá publikácia, ktorá by Vám mohla povedať viac o zlate a možnosti využiť ho ako nástroj pre sporenie deťom. Ide o knihu od slovenského ekonóma a analytika Juraja Karpiša: Ako na zlato – praktický sprievodca sporením v zlate.

Zlato patrí medzí najlepších uchovávateľov hodnoty aj počas ťažkých časov či počas krízy.

Ako som spomínal, rok 2019 bol pre investorov úspešný a tiež v prípade investičného zlata bolo zhodnotenie viac ako 18%. V prípade fyzického investičného zlata dobre zvážte aj pridružené náklady, o ktoré treba zhodnotenie sporenia očistiť.

Sporenie do kryptomien – “všetko alebo aj nič”

Pandémia rozprúdila diskusiu a aktivity (aj menej skúsených investorov) s kryptomenami. Treba však dôrazne upozorniť, že zo všetkých možností, ktoré sme tu zmienili sa jedná o najviac rizikové a doslova špekulatívne zhodnocovanie financií. Rozhodne neodporúčame vložiť všetko len na túto “kartu”. Kryptomeny sú v súčasnosti vysoko volatilné – teda hýbu sa dramaticky nahor ale rovnako dramaticky a nečakane aj nadol. Nedá sa dnes povedať, že dostupné relevantné zdroje a analýzy by dnes vierohodne potvrdili, že sporenie do kryptomien by prinieslo našim deťom “žiarivú budúcnosť”. Mnohé šťastné prípady ľudí, ktorí nárazovo zbohatli pri investovaní do kryptomien však samozrejme priťahujú pozornosť. Tiež z technologického hľadiska sú kryptomeny jednoznačne fenomén súčasnosti. Tu však viac ako kdekoľvek inde platí, že by mal byť dnes “sporiteľ” pripravený pri kryptomenách aj na scenár, že môže prísť naozaj aj o všetky svoje peniaze.

Na záver

Všeobecné odporúčania môžu byť nebezpečné, nakoľko nevychádzajú z Vašej konkrétnej situácie a analýzy. Zároveň v článku sme nezvažovali možnosti, že by ste si samostatne vytvárali investičné porffólia, do ktorého by ste sporili deťom (napr. cez účet u nejakého brokera). Možnosti vyššie uvedené sa dajú využiť už ako predpripravené finančné produkty/riešenia, ktoré sú na našom trhu dostupné.

Určite by však väčšina z nás mala mať na mysli nasledovné:

  • rozložiť peniaze na viacero miest znižuje riziko – ilustračne napr. časť sporiaci účet, časť napr. ETF fondy a ak mám ešte finančný priestor a chcem, tak aj iné alternatívne formy (napr. investičné zlato)
  • peniaze odkladajte postupne a rozložte v čase – najčastejšie ľudia sporia 1x mesačne do vybraných finančných produktov, je to menej rizikové ako väčšie jednorazové vklady
  • koľko (rokov) budete sporiť – čas výrazne ovplyvňuje vhodnosť produktu, zhodnotenie a aj riziko, najmä pri investičných riešeniach (ako sú akcie) je dobré zvážiť aj dlhé časové horizonty (10 a viac rokov)
  • poraďte sa s odborníkom, respektíve si dôsledne naštudujte – najmä pri rizikovejších či alternatívnych formách treba byť ostražitý
  • porovnajte alternatívy – zvážte benefity, ale aj poplatky, či rozdelenie do viacerých produktov
  • zohľadnenie aj pridružených nákladov a poplatkov
  • inflácia – pri dlhodobom sporení treba v očakávaniach zohľadniť aj dopad inflácie
  • pri investíciách nepanikárte – pri negatívnom vývoji investičných sporení zvážte, kedy budete prostriedky potrebovať

Jasne si stanovte cieľ sporenia, ujasnite predpokladanú dobu sporenia a neváhajte sa pri dlhodobých sporeniach poradiť aj s bankovým pracovníkom, nezávislým poradcom či finančným sprostredkovateľom. Vždy sú v prípade odborníkov dôležité referencie a staré známe “dôveruj ale preveruj”. Pokúste sa zohľadniť a pýtajte sa aj na vopred nečakané situácie, ktoré podľa Vás môžu nastať.

Môžeme Vám pomôcť porovnať viacero finančných produktov a investičných možností. Využite naše služby na www.finporadca.sk.