Investície a sporenie

Kde sporíme deťom

Kde sporíme deťom

Deťom sporíme z rôznych dôvodov a rozdielnymi spôsobmi. Je pre nás dôležité rozhodnúť sa správne, pretože tieto sporenia bežia niekoľko rokov a veľmi často aj viac ako jedno desaťročie.

Vždy je dôležité stanoviť si cieľ a účel sporenia. Odhadnúť predpokladanú dobu. Ak je to možné zabezpečiť aj určitú flexibilitu v prípade nepredvídateľných udalostí (napríklad zmenu investičnej stratégie či možnosť mimoriadneho výberu). Aké sú skryté úskalia, náklady či poplatky, ktoré treba do našich očakávaní zahrnúť? Odporúčanie odborníka by malo vychádzať z Vašej individuálnej podrobnej analýzy a odpovedí nielen na tieto otázky. Pozrime sa spoločne, kde často sporíme deťom.

Vkladné knižky – keď úrok nie je dôležitý

Chcem byť objektívny! Ako bankár a finančný odborník som bojoval so zahrnutím tejto možnosti do článku. Najčastejšie chcú tento produkt riešiť starí rodičia. Ani oni dnes naivne neočakávajú ročné úroky 5%. Úroky sú tu takmer 0%, avšak aj poplatky sú takmer nulové. Vo väčšine prípadov neplatíte za zriadenie. V niektorých prípadoch sa platí len pri úplnom zrušení a znehodnotení knižky.

Pri 0,01% – 0,15% ročne sa asi pýtate, prečo teda tá vkladná knižka je stále vyhľadávaná? Zároveň je veľmi dôležité knižku nestratiť, pretože bez nej sa k peniazom dostávate za dodatočné poplatky, komplikovane a zdĺhavo (2 – 3 mesiace trvá umorovacie konanie).

Najčastejšie chcú vkladnú knižku riešiť starí rodičia. Akceptujú ju a Vaše dieťa získa viac s knižkou ako bez nej.

Je to hmatateľný a zároveň fyzický dôkaz o sporení deťom. Aj pre banku je to cenina, kde ak je napísané 2500 EUR, tak nielen, že to vidíte, ale je isté na 100%, že to dostanete kedykoľvek predložíte knižku.

Klasické ukladanie peňazí v banke na konzervatívnych produktoch má stále vysokú záruku istoty. Aj starí rodičia sa snažia prispôsobiť modernej dobe, avšak zvyk a potreba istoty je ako železná košeľa. Podľa nich im knižka jasne preukáže, že peniaze vnúčika sú pripísané, že ich zanechávajú priamo vnučke na jej meno. Áno, tieto istoty sú len pocitové. Zároveň preto je vkladná knižka stále využívaný a možno aj pre Vás vhodný produktu. Lebo starí rodičia ju akceptujú a Vaše dieťa získa viac s knižkou ako bez nej.

Ak viete ovplyvniť rozhodnutie, aby ste spoločne pre deti zvolili iný spôsob sporenia… Urobte to! Ak nie, príjmite ich ochotu šetriť pre deti a zriaďte kľudne aj vkladnú knižku. Pri pravidelnom sporení na vkladnú knižku je od banky často pripravený nejaký bonus – zdravotné pripoistenie, či “maličký” úrok navyše.

Sporiace účty – aj úspory je potrebné operatívne použiť

Najjednoduchšia a najvyužívanejšia forma sporenia v banke. Väčšina z nás, ak má peniaze na jednej kope na bežnom účte, tak ich ľahko minie. Presun na sporiaci účet je rýchly a peniaze sú dočasne “v bezpečí”. V prípade, ak máte v banke vedený bežný účet či spĺňate iné podmienky, môžete mať sporiaci účet aj s úrokom 5%. Nezabúdajte však tieto dodatočné podmienky rátať ako náklad spojený so sporením. Očistite si reálne zhodnotenie od relevantných položiek. Bez dodatočných podmienok sa obvykle pohybujú sazby do 1%. Poplatky sú často nulové, nakoľko sporiace účty banka dáva klientovi najčastejšie priamo v balíku k bežnému účtu, ktorý inak využíva bez ohľadu na sporenie.

Je výhodné mať k dispozícii rezervu na sporiacom účte. Získate oveľa viac, ak peniaze viete použiť pri nižších cenách, ako na samotných úrokoch.

Veľká výhoda je rýchlosť a operatívnosť sporiacich účtov. Napríklad rok odkladáte dieťaťu na nové lyže. Zrazu cez “first minute” nákup viete tie lyže kúpiť v septembri aj s lyžiarkami. Ak sú peniaze pripravené, tak zadáte cez mobil presun na bežný účet a zaplatíte rovno na pokladni. Je často výhodné mať k dispozícii rezervu odloženú na sporiacom účte (môžete si v banke zriadiť aj 5 sporiacich účtov – každý na konkrétny účel). Získate oveľa viac, ak peniaze viete ihneď použiť pri nižších cenách, ako na samotných úrokoch.

Pre dlhodobé sporenie však štandardné sporiace účty neodporúčam. Je škoda takto sporiť 10-15 rokov napr. na štúdium. Pripravíte sa zbytočne o veľký balík peňazí (úroky a hlavne dopad inflácie). Sporiace účty sú výborný nástroj, ako si pravidelne z rodinných príjmov odložiť čiastku, ktorú neminiete. Takto si pripravujem operatívne prostriedky, ktoré môžem následne použiť vo vhodný čas alebo presunúť pri dlhodobých sporenia na vhodnejší produkt.

Podielové fondy – dostupné a výhodné dlhodobé sporenie

Tejto téme sa budeme venovať bližšie aj v ďalších článkoch. Fondy už na Slovensku začínajú patriť do bežných bankových produktov. Všeobecne negatívne vnímanie pre chyby minulosti je už dnes našťastie lepšie a najmä odborná podpora zo strany bankových či nezávislých finančných poradcov na oveľa vyššej úrovni.

Sporenie do fondov je pre deti z dlhodobého hľadiska výhodný finančný produkt. Zároveň pri urgentnej potrebe sú peniaze vo fondoch rýchlo dostupné. Ak sporím dcérke do fondu či viacerých fondov na jej štúdium, no nastane vážna situácia, tak si viem za 3 – 5 dní peniaze vybrať. Sporenie je už od 10 – 20 EUR s možnosťou mimoriadnych vkladov. Sporenia na 3 – 5 rokov sú bez vstupných poplatkov, často aj priebežné poplatky sú nižšie a po uplynutí doby sporenia môžeme sporiť výhodne ďalej či vybrať bez poplatku.

Nevieme vopred aký bude “úrok”, respektíve odhadnúť zhodnotenie. Ide o kolektívne investovanie. Zhodnocovanie ovplyvňujú rôzne trhové mechanizmy, ekonomický a politický vývoj, spotrebiteľské správanie a iné faktory. Zároveň pozitívne a aj negatívne ovplyvňujú zhodnotenie naše reakcie pri poklesoch výkonnosti fondu či urgentnej potrebe výberu finančných prostriedkov.

V roku 2019 mali fondy s vyšším podielom akciovej zložky výbornú výkonnosť. Zhodnotenie na úrovni 12%, a aj výrazne viac, dosiahlo veľké množstvo fondov.

Počas svetovej krízy v roku 2008 bol scenár, kde ste mali výrazné percentá znehodnotenia. Ak ste peniaze v panike, nevedomosti a bez odborného poradenstva vybrali, aj keď ste ich nepotrebovali – utrpeli ste zbytočnú stratu.

Ak ste však nepodľahli panike a vložili ste do podielových fondov v roku 2009 pre deti 3000 EUR na štúdium, vybrali ste v roku 2019 napríklad 4700EUR (záleži podľa fondu, kľudne aj viac).

Neodporúčam sporenie do podielových fondov či akékoľvek iné investovanie, ak by ste pri náznaku poklesu trhov či nejakej negatívnej informácie panikárili a vyberali. Naopak vtedy je veľmi výhodné dať mimoriadny vklad do sporenia. Ak máte peniaze, kde je pravdepodobné, že ich budete urgentne potrebovať vybrať aj v nevhodnom čase – využite iné formy sporenia (napríklad sporenie na dovolenku s deťmi najbližšie leto).

To či je to pre Vás vhodné sa môžete poradiť nielen v banke či u nezávislého finančného poradcu, s ktorým máte dobré skúsenosti. Legislatíva pomáha aj tzv. investičným dotazníkom, kde ak si odpoviete na kľúčové oblasti, pomôže Vám si lepšie ujasniť Vašu voľbu.

Sporím mojej dcére najmä týmto spôsobom. Pri dlhodobých sporeniach sa jedná o veľmi dobrú a finančne výhodnú voľbu. Odolá inflácii a pomôže naplniť Vaše dnešné predstavy pre deti aj o 10-15 rokov, keď budú rovnaké tovary a služby stáť oveľa viac.

Investičné životné poistenie – ak chceme deti aj chrániť

Ako sporenie to nie je najvhodnejšie. Pri sporiacej časti poistky platí to isté čo u podielových fondov. Pre veľa rodičov sa naďalej jedná o zaujímavý produkt, ktorý často zriaďujú “nováčikom v rodine”. Chceme deťom sporiť, no ešte viac, ich potrebujeme chrániť.

Zahrnul som investičné životné poistenie do sporenia, pretože pre deti sa jedná stále o veľmi často volenú alternatívu. Synčeka poistím na úrazy či zákerné choroby, avšak chcem mu aj sporiť. Čo ak sa mi niečo stane? Keď bude dospelý, aj keď sa nikomu nič nestane, dostane z poistky peniaze. Nasporené prostriedky používajú rodičia alebo priamo deti napríklad aj na vodičský preukaz, či na stužkovú slávnosť.

Dôležité je, jasne si stanoviť, čo od investičného životného poistenia očakávam. Zvážte aj alternatívu rozdelenia tohto produktu na dva – len poistenie dieťaťa/rodiča a len sporenie. Pri porovnaní nezabudnite pozrieť jednak benefity (finančné inštitúcie benefity výraznejšie komunikujú), ale aj dodatočné náklady. Aké sú vstupné poplatky, priebežné poplatky, poplatky pri mimoriadnych výberoch, výstupné poplatky pri predčasnom ukončení poistenia?

Investičný variant životného poistenia môže byť spojený s benefitmi, ktoré sú pre konkrétny individuálny prípad “na nezaplatenie” .

Každý z nás je jedinečný. Bohužiaľ často aj zdravie detí je ohrozené už od narodenia. Sú prípady, kedy aj investičné životné poistenie môže dávať zmysel ako alternatíva sporenia. Investičný variant životného poistenia môže byť spojený s benefitmi, ktoré sú pre konkrétny individuálny prípad “na nezaplatenie” (krytie viacerých závažných ochorení za lepšiu cenu či vyjednanie miernejších zdravotných výluk). Je vhodné sa vždy o tom poradiť a porovnať alternatívy, ceny a poplatky (pri rozdelení na samostatné poistenie a samostatné sporenie – kalkulujte dokopy).

Zlato – chcem pre deti viac a aj istotu

Ľahká dostupnosť informácií. Rastúci potenciál Slovákov v oblasti zhodnocovania ich voľných finančných prostriedkov. Preto aj rôzne investičné alternatívy sa začínajú viac a viac rozširovať. Zahrnul som do piatich oblastí sporenia deťom aj zlato. Mávam na to v poslednom období množstvo otázok. Pribudli aj spoločnosti, ktoré umožňujú už od 20 EUR sporiť a postupne získať v čase celú zlatú mincu či tehličku. Teda od cenného papiera sa postupne viete aj po malých sumách prepracovať k investičnému zlatu aj vo fyzickej forme.

Prečo niekto chce sporiť deťom do zlata? Dôvody sú rôzne: alternatívy oproti investovaniu do fondov a iných produktov, očakávanie vyššieho zhodnotenia ako na klasických sporiacich účtoch, istota a stabilita aj v ekonomicky ťažkých časoch či recesiách, často rastúca či stabilná hodnota aj počas krízy.

Čo je nesporné, že zlato je jedným z najlepších uchovávateľov hodnoty. No so zlatom hlavne vo fyzickej podobe sú spojené aj ďalšie náklady či riziká (skladovanie, bezpečnosť). Pri následnom predávaní fyzického zlata musíte zohľadniť aj ďalšie náklady – poplatky, marže obchodníkov. Do zlata môžete investovať aj formou cenných papierov (napríklad cez ETF fondy). Prostriedky v zlate budú ľahšie dostupné a aj náklady s tým spojené hlavne pri menších objemoch investícií nižšie.

Zlato patrí medzí najlepších uchovávateľov hodnoty aj počas ťažkých časov či počas krízy.

Ako som spomínal, rok 2019 bol pre investorov úspešný a tiež v prípade investičného zlata bolo zhodnotenie viac ako 18%. V prípade fyzického investičného zlata dobre zvážte aj pridružené náklady, o ktoré treba zhodnotenie sporenia očistiť.

Na záver

Všeobecné odporúčania môžu byť nebezpečné, nakoľko nevychádzajú z Vašej konkrétnej situácie a analýzy. Určite by však väčšina z nás mala mať na mysli nasledovné:

  • rozložiť peniaze na viacero miest znižuje riziko – ilustračne napr. časť sporiaci účet, časť napr. podielové fondy a ak mám ešte finančný priestor a chcem, kľudne časť napr. aj zlaté mince
  • peniaze odkladajte postupne a rozložte v čase – najčastejšie ľudia sporia 1x mesačne do vybraného finančného produktu, je to lepšie a menej rizikové ako ročne väčšia čiastka
  • koľko budete sporiť – čas výrazne ovplyvňuje vhodnosť produktu, zhodnotenie a aj riziko
  • poraďte sa s odborníkom, respektíve si naštudujte
  • porovnajte alternatívy – zvážte benefity, ale aj poplatky, či rozdelenie do viacerých produktov
  • zohľadnenie aj pridružených nákladov či tzv. skrytých poplatkov
  • inflácia – pri dlhodobom sporení treba v očakávaniach zohľadniť aj dopad inflácie
  • pri investíciách nepanikárte – pri negatívnom vývoji investičných sporení zvážte, kedy budete prostriedky potrebovať

Jasne si stanovte cieľ sporenia, ujasnite predpokladanú dobu sporenia a neváhajte sa pri dlhodobých sporeniach poradiť aj s bankovým pracovníkom alebo nezávislým finančným poradcom. Vždy sú v prípade odborníkov dôležité referencie a staré známe “dôveruj ale preveruj”. Pokúste sa zohľadniť a pýtajte sa aj na vopred nečakané situácie, ktoré podľa Vás môžu nastať.