Finančná poradňaŽivotné poistenie

Dobre poistené dieťa? Najmä poistený rodič!

Dobré poistenie pre dieťa

O naše ratolesti sa obávame prirodzene viac ako o seba. Je však veľmi dôležité, aby bol hlavne chránený náš príjem a zdravie. Až následne dobre poistené dieťa. Čo ak si zlomí ruku? Čo ak nedajbože dostane zákernú chorobu? Poistenia majú aj veľa negatívnych referencií. Ako sa v tom vyznať? Čo robiť, aby ste mali potrebnú istotu?

Počas dlhoročnej praxe som sa stretol aj s množstvom ťažkých situácií, ktoré ľudia museli pod ťarchou okolností riešiť. Pri téme poistenia bolo bohužiaľ viac smutných udalostí, kde riešenie nebolo podľa očakávaní dotknutých. Niekedy to bolo o nedostatočne zodpovednom prístupe či snahe šetriť na nesprávnych miestach. Dosť veľa negatívnych skúseností bolo spôsobených aj nekvalitným a neprofesionálnym predajom poistiek. Načo je však poistka, ktorá nič nerieši?

Je veľmi dôležité, aby bol hlavne chránený Váš príjem a Vaše zdravie. Až následne poistené dieťa. Kto iný, ak nie Vy, sa o dieťa postará?

Je nesmierne dôležité mať v tejto oblasti dobré vedomosti, naštudovať si kvalitne informácie, alebo využiť rady fundovaného odborníka.

Keď sa mi narodila dcéra, chcel som to tiež urobiť čo najzodpovednejšie. Každá rodina je iná. Riešení je vždy viac. Nižšie popisujem jednu z možných ciest. Vždy však odporúčam, prejsť rôzne alternatívy a nechať si pripraviť viac ponúk.

Modelová situácia s ilustračným riešením

Rozhodovací proces

Rodičia vo veku 33 rokov s novonarodeným bábätkom. Obaja už mali životné poistenia. Každý v inej poisťovni. Aj po spätnom zhodnotení sa zhodli, že ich príjmy sú v daných poistkách dobre poistené. Zároveň samostatne vytvárajú ako rodina dlhodobo rezervu sporením. Rozhodli sa mať dobre poistené dieťa, lebo chceli zvýšiť jeho ochranu.

Je možnosť pripoistiť dieťa priamo na poistnú zmluvu rodiča. Často je to lacnejšie a dostanete naviac benefity navyše či zľavu na pripoisteniach.

Vo svojich poisťovniach sa dotazovali na riešenie a AJ NA MOŽNOSŤ PRIPOISTENIA DIEŤAŤA PRIAMO NA ZMLUVU RODIČA. Zároveň si nechali spracovať rôzne ponuky v 2 ďalších poisťovniach. V každej modelovej poistke nechali namodelovať VŠETKY PRIPOISTENIA.

Nechajte si pripraviť ponuky BEZ OHĽADU NA CENU. Môžete tak porovnať alternatívy podľa odporúčaní aj podľa Vašej ideálnej predstavy. Potom môžete ponuku upravovať a redukovať na základe svojich možností.

Pri každom pripoistení sa pýtajte a naštudujte si detailne:

  • Čo sa stane, ak nastane poistná udalosť?
  • Ako bude poisťovňa plniť? Bude platiť rodičom či zdravotnej inštitúcii? Naraz či po častiach? Náklady preplatí v plnej výške či čiastočne?
  • Koľko je čakacia lehota? Ak by nastala choroba/úraz, kedy bude z pripoistenia možné reálne dostať peniaze?
  • Aké sú výluky pri poistných plneniach?!?

Týmto spôsobom odhalíte nielen benefity rôznych riešení (porovnajte individuálne poistenia, rodinné skupinové poistenia, dopoistenie dieťaťa priamo na zmluvu rodiča a pod.). Urobíte si aj prehľad, koľko by stála rôzna ochrana života a zdravia. Následne sa rozhodnete na základe svojich finančných možností a po zhodnotení všetkých PRE aj PROTI.

Kombinácia poistenia a sporenia

Kombinácia poistenia a sporenia je z dlhodobého hľadiska veľmi dobrým riešením. Avšak zvážte tieto dve oblasti nezlučovať do jedného finančné produktu – forma investičnej poistky nie je spravidla moc výhodná.

Naši modeloví rodičia išli touto cestou. Avšak nie formou investičného životného poistenia – teda si vybrali samostatný produkt pre poistenie a samostatný pre sporenie. Rodičia si stanovili, že chcú na sporenie a ochranu dieťaťa mesačne platiť dokopy maximálne 50 EUR.

Poistenie sa riešilo dopoistením na poistnú zmluvu otca. Už existujúca zmluva umožnila (bez narušenia a negatívneho prehodnocovania pripoistení otca) doplniť vybrané pripoistenia pre dieťatko. Rodičia sa rozhodli nepoisťovať smrť dieťaťa. Poistili úrazy, hospitalizáciu, chirurgické zákroky a až 34 závažných ochorení. Pri dopoistení už na existujúcu zmluvu sa využili aj benefity navyše – bonusová ochrana rodiča navyše, zlacnenie niektorých pripoistení. Dopoistenie stálo 13,55 EUR. Teda poistka rodiča sa zvýšila o túto čiastku.

Rezervu na ochranu dieťaťa rodičia riešili formou SAMOSTATNÉHO investičného sporenia. Aj tu je ale možnosti viac. Sporiacu časť nerozkladali do viacerých fondov. Vybrali dynamický fond s väčšou časťou akciovej zložky. Ten im zároveň umožnil v prípade nepredvídateľných udalostí, ktoré by nekryla poistka, peniaze vyberať kedykoľvek. V ideálnom prípade by sa zhodnotené peniaze vybrali až v dospelosti dieťaťa. Zároveň im sporenie umožňovalo flexibilne meniť výšku mesačnej platby. Minimálne 20 EUR, alebo aj kľudne viac ako pôvodne plánovali (v podstate bez limitu v mesačných platbách). Na sporiacu časť ochrany dieťaťa platili mesačne 36 EUR.

Príklad poistnej udalosti v 11 rokoch dieťaťa

Ak by dieťa dostalo kliešťovú encefalitídu v 11 rokoch, tak by poisťovňa dala rodičom poistné plnenie pre toto závažné ochorenie vo výške 5000 EUR. Rodičia môžu tieto prostriedky použiť na liečbu a lieky. Zároveň, ak by to bolo urgentne nutné, kým poisťovňa rozhodne o poistnom plnení, mohli by si vybrať zo sporenia určeného pre tento účel.

Dbajte, aby peniaze v samostatnom sporení boli použiteľné kedykoľvek. Ideálne bez poplatkov a sankcií.

Ilustračne sme namodelovali aj výber zo sporenia. Ak by naši rodičia sporili v reálnom dynamickom fonde nemenovanej finančnej inštitúcie v období 20.3.2009 až do výberu 18.03.2020. Pritom výber by sa uskutočnil v období pandémie koronavírusu, kedy investičné sporenie padlo nárazovo o 16,5% (zároveň sme nevybrali ani alibisticky najvýhodnejší fond na trhu). Aj tak by bol výber aj po prepade plusový. Vklady do toho dňa boli spolu 4752 EUR a rodičia by mohli vybrať a mať k dispozícii 4848 EUR (už po zdanení – teda nešlo ani o výhodné sporenie do ETF fondov s daňovou úľavou). Ak by využili aj výhodnejšie formy sporenia, mali by tam oveľa viac. Poistené dieťa má teda pre túto udalosť k dispozícii až 9848 EUR.

Peniaze v samostatnom sporení sú použiteľné kedykoľvek a neviažu sa len ku konkrétnym zdravotným udalostiam uvedeným v poistení. Ak by aj poisťovňa nejaký čas vyplácala peniaze z poistky, zo sporenia môžu rodičia vybrať ihneď. Zároveň, ak sa nič nestane, nasporená suma padne určite vhod pre iný účel.

Záverečné odporúčania

  • Poraďte sa s odborníkmi s pozitívnymi referenciami
  • Zvážte viac alternatív a od rôznych finančných inštitúcií.
  • Vždy si nechajte namodelovať a vysvetliť VŠETKY MOŽNÉ PRIPOISTENIA.
  • Zvážte aj kombináciu samostatne sporiacich a poistných produktov. Vytvárajte rezervu (nielen pre deti).
  • Pýtajte sa na konkrétne prípady, výluky a čakacie doby… Čo ak sa stane toto a toto… Aký bude potom postup či poistné plnenie?
  • Prehodnoťte a overte v prvom rade poistenie rodičov/živiteľov. Je super mať dobre poistené dieťa, no oveľa dôležitejšie je, aby bol ochránený príjem rodiny.

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.