Životné poistenie

Dobre poistené dieťa? Najmä poistený rodič!

Dobre poistené dieťa? Najmä poistený rodič!

O naše ratolesti sa obávame prirodzene viac ako o seba. Je však veľmi dôležité, aby bol hlavne chránený Váš príjem a až následne poistené dieťa. Čo ak si zlomí ruku? Čo ak nedajbože dostane zákernú chorobu? Poistenia majú aj veľa negatívnych referencií. Ako sa v tom vyznať? Čo robiť, aby ste mali potrebnú istotu?

Počas dlhoročnej praxe som sa stretol aj s množstvom ťažkých situácií, ktoré ľudia museli pod ťarchou okolností riešiť. Pri téme poistenia bolo bohužiaľ viac smutných udalostí, kde riešenie nebolo podľa očakávaní dotknutých. Veľa z tých prípadov bolo zapríčinených nevedomosťou ľudí, ešte viac nedostatočne zodpovedným prístupom či snahou šetriť na nesprávnych miestach. Úprimne.. veľa bolo spôsobených aj nekvalitným a neprofesionálnym predajom poistiek.

Je veľmi dôležité, aby bol hlavne chránený Váš príjem a až následne poistené dieťa.

Prax a skúsenosť mi však ukázala, aké dôležité je zabezpečenie a aké je potrebné mať v tejto oblasti dobré vedomosti alebo fundovaného poradcu. Rovnako som si uvedomil aj finančné možnosti, ktoré nie sú u každého rovnaké. Keď sa mi narodila dcéra, chcel som to urobiť čo najzodpovednejšie. Každá rodina je iná. Riešení je vždy viac. Nižšie popíšem cestu, ktorú som zvolil aj v mojom prípade. Vždy však odporúčam, prejsť rôzne alternatívy a urobiť si Vašu aktuálnu finančnú analýzu.

Modelová situácia s ilustračným riešením

Rozhodovací proces

Rodičia vo veku 33 rokov s novonarodeným bábätkom. Obaja už mali životné poistenia. Každý v inej poisťovni. Aj po spätnom zhodnotení sa zhodli, že ich príjmy sú v daných poistkách dobre poistené. Zároveň samostatne vytvárajú ako rodina dlhodobo rezervu sporením. Rozhodli sa mať dobre poistené dieťa, lebo chceli zvýšiť jeho ochranu.

Je možnosť pripoistiť dieťa priamo na poistnú zmluvu rodiča. Často je to lacnejšie a dostanete naviac benefit navyše či zľavu na pripoisteniach.

Vo svojich poisťovniach sa dotazovali na riešenie a AJ NA MOŽNOSŤ PRIPOISTENIA DIEŤAŤA PRIAMO NA ZMLUVU RODIČA. Zároveň si nechali spracovať rôzne ponuky v 2 ďalších poisťovniach. V každej modelovej poistke nechali namodelovať VŠETKY PRIPOISTENIA. Zatiaľ bez ohľadu na cenu, podľa odporúčaní a svojej ideálnej predstavy, dali do návrhov výšku poistných limitov.

Pri každom pripoistení sa dotazovali a naštudovali si detail. Pýtali sa:

  • Čo sa stane, ak nastane poistná udalosť?
  • Ako bude poisťovňa plniť? Bude platiť rodičom či zdravotnej inštitúcii? Naraz či po častiach? Náklady preplatí v plnej výške či čiastočne?
  • Koľko je čakacia lehota? Ak by nastala choroba/úraz, kedy bude z pripoistenia možné plnenie?
  • Aké sú výluky pri poistných plneniach?

Týmto spôsobom si prešli aké sú benefity rôznych riešení (individuálne poistenia, rodinné skupinové poistenia, dopoistenie dieťaťa priamo na zmluvu rodiča a pod.). Urobili si prehľad, koľko by ich stála rôzna ochrana života a zdravia. Následne sa rozhodli na základe svojich finančných možností a vybrali si finálne riešenie.

Kombinácia poistenia a sporenia

Kombinácia poistenia a sporenia je z dlhodobého hľadiska veľmi dobrým riešením. Rodičia išli touto cestou. Nie formou investičného životného poistenia – teda si vybrali samostatný produkt pre poistenie a samostatný pre sporenie. Rodičia si stanovili, že chcú na sporenie a ochranu dieťaťa mesačne platiť dokopy maximálne 50 EUR.

Poistenie sa riešilo dopoistením na poistnú zmluvu otca. Už existujúca zmluva umožnila (bez narušenia a negatívneho prehodnocovania pripoistení otca) doplniť vybrané pripoistenia pre dieťatko. Rodičia sa rozhodli nepoisťovať smrť dieťaťa. Poistili úrazy, hospitalizáciu, chirurgické zákroky a až 34 závažných ochorení. Pri dopoistení už na existujúcu zmluvu sa využili aj benefity navyše – bonusová ochrana rodiča navyše, zlacnenie niektorých pripoistení. Dopoistenie stálo 13,55 EUR. Teda poistka rodiča sa zvýšila o túto čiastku.

Rezervu na ochranu dieťaťa rodičia riešili formou investičného sporenia. Aj tu je ale možnosti viacero. Sporiacu časť nerozkladali do viacerých fondov. Vybrali dynamický fond s väčšou časťou akciovej zložky. Ten im zároveň umožnil v prípade nepredvídateľných udalostí, ktoré by nekryla poistka, peniaze vyberať kedykoľvek. V ideálnom prípade by sa zhodnotené peniaze vybrali až v dospelosti dieťaťa. Zároveň im sporenie umožňovalo flexibilne meniť výšku mesačnej platby. Minimálne 20 EUR, alebo aj kľudne viac ako pôvodne plánovali. Na sporiacu časť ochrany dieťaťa platili mesačne 36 EUR.

Príklad poistnej udalosti v 11 rokoch dieťaťa

Ak by dieťa dostalo kliešťovú encefalitídu v 11 rokoch, tak by poisťovňa dala rodičom poistné plnenie pre toto závažné ochorenie vo výške 5000 EUR. Rodičia môžu tieto prostriedky použiť na liečbu a lieky. Zároveň, ak by to bolo urgentne nutné, kým poisťovňa rozhodne o poistnom plnení, mohli by si vybrať zo sporenia určeného pre tento účel.

Peniaze v sporení sú použiteľné kedykoľvek a neviažu sa len ku konkrétnym zdravotným udalostiam.

Ilustračne sme namodelovali aj výber zo sporenia, ak by náš rodič sporil v reálnom dynamickom fonde nemenovanej finančnej inštitúcie v období 20.3.2009 až do výberu 18.03.2020. Pritom výber by sa uskutočnil v období pandémie koronavírusu, kedy investičné sporenie padlo nárazovo o 16,5%. Aj tak by bol výber aj po prepade plusový. Vklady do toho dňa boli spolu 4752 EUR a rodičia by mohli vybrať a mať k dispozícii 4848 EUR. Poistené dieťa má teda pre túto udalosť k dispozícii až 9848 EUR. Peniaze v sporení sú použiteľné kedykoľvek a neviažu sa len ku konkrétnym zdravotným udalostiam.

Záverečné odporúčania

  • Poraďte sa s odborníkmi s pozitívnymi referenciami.
  • Zvážte viac alternatív a od rôznych finančných inštitúcií.
  • Vždy si nechajte namodelovať a vysvetliť VŠETKY MOŽNÉ PRIPOISTENIA.
  • Zvážte aj kombináciu samostatne sporiacich a poistných produktov. Vytvárajte rezervu (nielen pre deti).
  • Pýtajte sa na konkrétne prípady, výluky a čakacie doby… Čo ak sa stane toto a toto… Aký bude potom postup či poistné plnenie?
  • Prehodnoťte a overte v prvom rade poistenie rodičov/živiteľov. Je super mať dobre poistené dieťa, no oveľa dôležitejšie je, aby bol ochránený príjem rodiny.