Investície a sporenieŽivotné poistenie

Životné poistenie alebo radšej sporenie?

životné poistenie alebo sporenie

Životné poistenie je finančný produkt, ktorý na Slovensku najviac utrpel pre neetické predajné praktiky rôznych “poradcov”, vysoké poplatky poisťovní či nepochopenie zo strany bežných ľudí. V každom prípade jeden z hlavných pilierov finančného zdravia je nejaká forma zabezpečenia. Získania určitej miery finančnej “istoty”. Napr. aj poistením alebo vytváraním rezervy či budovaním majetku.

Ochrana príjmu = finančná stabilita

Mnohí prepadli úverovej eufórii posledného desaťročia, kedy boli úvery dobre dostupné. Zlacneli (znižovali sa úroky) a pre viacerých sa stalo “požičať si peniaze” väčšou samozrejmosťou ako odložiť si niečo do rezervy. Pri tom všetkom mnohí zabudli, že je dôležité byť pripravení aj na ťažšie časy. Je dobré, že aj pri výhodných hypotékach sa začalo “brzdiť” zo strany Národnej banky Slovenska. 

Nezriedka však väčšie úverové zaťaženie nebolo vyvážené aspoň priemernou ochranou príjmu. Úverové splátky sa bežne vyšplhali na viac než 50% celkového príjmu rodiny. Je zarážajúce, že na ochranu príjmu formou poistenia či sporenia, nie sú ľudia ochotní dať ani 10% z príjmu. Pritom by stačilo možno aspoň 5%. No ani toto však často ľudia nerobia. 

Nedôvera v životné poistenie

Aj keď to na papieri môže vyzerať hlúpo (vôbec sa nechrániť), v praxi sa ukazuje, že je to spôsobené vo veľkej miere nedôverou ľudí. Mnohými zlými skúsenosťami, kedy boli sklamaní oni alebo ľudia v ich okolí. Dokonca mnohí tvrdia, že boli oklamaní a zavedení. Očakávali niečo iné za svoje peniaze. Často je za tým aj nekalá praktika niektorých finančných “odborníkov”, kedy je investičné životné poistenie ponúkané ako výhodná forma sporenia. Pritom každé životné poistenie slúži v prvom rade na ochranu pri situáciách, ktoré sú v poistnej zmluve dohodnuté. Nič viac, avšak ani nič menej. 

Je tiež pravda, že mnohé výluky z poistných plnení, či komplikované podmienky, vôbec nepomáhajú v dôveryhodnosti v tento produkt. Pritom vhodným nastavením môže človek docieliť naozaj dobrú a efektívnu ochranu. Najmä pri veľkých životných rizikách, kedy človek stráca schopnosť (na určité obdobie, no niekedy aj do konca života) zarábať peniaze a zabezpečovať sebe aj rodine príjem. Napr. invalidita, vážne trvalé poškodenie tela úrazom, kritické ochorenia alebo až smrť. 

Životné poistenie nie je jediná možnosť

Ak nemáme odložené ani “euro”, je naozaj vhodné zvážiť nejakú formu poistenia. Aspoň na vyššie uvedené “veľké riziká”. Možno ešte dôležitejšie je, ak nechceme teda “vyhadzovať” naše peniaze za poistenia, odkladať si peniaze. Vytvárať si rezervu. Nemusíte sa tak spoliehať, že Vás poisťovňa či štátny invalidný dôchodok “zachránia”. Treba však sporenie a vytváranie rezervy tomu prispôsobiť. Ak nemáte žiadne poistenie a zároveň Vaše úverové splátky sú v stovkách eur mesačne, tak 20 EUR mesačne odkladať na rezervu asi zázrak neurobí.

Ste pripravení aspoň na 50%-tný výpadok príjmu?

Nemusíme sa tu strašiť úplným výpadkom príjmu. Nie každého postihne to najhoršie (a teraz nemyslíme hneď smrť). Výpadok 50% príjmu na 3 či 6 mesiacov je však dosť možný takmer u každého. Každému sa môže stať úraz. Dnes nie sú výnimočné ani kritické a civilizačné ochorenia, ktoré výrazne komplikujú našu schopnosť zarábať peniaze. Nemusíte prísť ani úplne o zamestnanie, niekedy postačí ho len CHTIAC/NECHTIAC zmeniť a po určitý čas sú Vaše príjmy zrazu nižšie. Alebo dôjde k zníženiu príjmu aj v súčasnom zamestnaní (mnohým sa to stalo počas pandémie koronavírusu). Ako sme na to pripravení?

Nasimulujte si to. Aj z hlavy orientačne viete, koľko Vám asi mesačne ostáva, keď odídu všetky “povinné” platby – hypotéka, energie a tie najzákladnejšie nutné výdavky. Ostáva vôbec niečo? Mali by sme si uvedomiť, že ak nechceme vynakladať peniaze na poistenie, zároveň chceme určitú mieru finančnej stability, tak vytvárať zodpovedne rezervu je asi jediná možnosť. Hovorme tomu aj rozumné budovanie majetku (ideálny pohľad je po zohľadnení a odrátaní úverov).

Využite na ochranu aspoň 5% svojho príjmu

Ak nemáte dnes žiadnu (alebo malú) rezervu, alebo odmietate dlhodobo platiť rôzne poistenia, tak toto je pre Vás veľmi dôležité finančné rozhodnutie. “Múdre” knihy hovoria aspoň o 10% z príjmu, ktoré by sme mali strategicky využívať pre budovanie “ochranného vankúša”. Pritom možno stačí aj 5%, ak sú rozumne, pravidelne a zodpovedne využité. Predsa aj 5% je viac než 0% a k tomu žiadne poistenie rizík “bytia”.

Ste rodina, ktorá má 1000 EUR príjem? Tak minimálne 50 EUR mesačne využite na ochranu príjmu rodiny a zvýšenie finančnej stability. Ste rodina, ktorej mesačný príjem je len 800 EUR? Tak využite aspoň 40 EUR. Nie je hlúpe vynakladať peniaze na ochranu, alebo prípravu na ťažšie životné chvíle. Tak ako tie dobré, tak aj tie zlé občas prídu.

Ako by to mohlo vyzerať?

V tomto duchu si zoberieme imaginárnu rodinu s príjmom 1000 EUR, kde zabezpečíme príjem rodiny (v cene maximálne 5% z príjmu) – a to hlavne rodičov formou životného poistenia. Pri využití klesajúcich poistných balíkov (kde na začiatku poistenia je najvyššie poistné plnenie a na konci poistenia najnižšie poistné plnenie). Takto sa obaja rodičia dokážu poistiť jednou spoločnou poistnou zmluvou s mesačnou platbou do 45 EUR. Pritom poistné krytia sú aj v zaujímavej výške.

Za tých 45 EUR mesačne môžu byť poistení obaja rodičia na 30 rokov. Poistné sumy klesajú každý rok o 1000 EUR – väčšia ochrana je teda na začiatku poistenia a ku koncu poistenia nižšia. Tým sa usporí cena poistenia. Kým sú Vaše úvery ešte vysoké (a deti ešte malé a väčšmi na Vás odkázané).

V našom ilustračnom príklade, je každý z rodičov poistený:

  • na 37 ZÁVAŽNÝCH/CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ až na sumu 30000 EUR
  • na INVALIDITU od 40% poškodenia tela až na sumu 30000 EUR
  • na SMRŤ až na sumu 30000 EUR
  • zároveň na TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZOV už od 0,001% poškodenia tela s progresívnym plnením až do 75000 EUR
  • a k tomu niekoľko “menších” pripoistení, ktoré vošli do ceny poistky a vďaka tomu sa využili aj nejaké zľavy a poistné krytia navyše.

Ako dosiahnuť podobnú ochranu sporením?

Pri mnohých rodinách sa ukazuje, že veľmi veľmi ťažko. Pri investičnom sporení, ktorému by sa po celú dobu dobre darilo, by sme na ochranu (rezervu) až 30000 EUR potrebovali tých 5% (teda 45 – 50 EUR) odkladať viac než 20 rokov. 

Rozumné by teda bolo, ak nechceme “vyhadzovať” peniaze len za poistenie, ktoré by ste možno počas 30 rokov v ideálnom prípade nevyužili, si peniaze aj sporiť. Avšak, ak máte úvery, alebo chcete zaistiť rodinu a mať určitú finančnú stabilitu, je potrebné sporenie aspoň zo začiatku (kým nemáte určitú mieru vybudovanej rezervy) kombinovať aj s nejakou formou poistenia. Pričom dôrazne odporúčame mať v poistnej zmluve kryté najmä “veľké životné riziká” – smrť (najmä kvôli rodine), invaliditu, trvalé následky úrazu a rizikové/civilizačné ochorenia. Ak je Vašim cieľom viac vytváranie rezervy, tak je možno menej dôležité mať pripoistenia rôznych denných dávok (ako je napr. hospitalizácia v nemocnici alebo aj PNka – práceneschopnosť, ktorá je v tomto prípade niekde uprostred, teda je významná, avšak je na zváženie vzhľadom na jej cenu). Treba si tiež aj uvedomiť, že pri niektorých poistných udalostiach sa poistné krytie vypláca aj tak až po ubehnutí určitého času. Alebo napr. pri takom poistení PN sa vypláca dávka, ktorú Vám “poisťovňa sľúbila” obvykle nie viac ako 12 mesiacov.

Ideálne je kombinovať poistenie a sporenie

Ideálna je kombinácia poistenia a sporenia, kde na začiatku, kedy ešte nie je dostatočná výška rezervy, vynakladáme viac aj na poistenie. Neskôr, keď už máme väčší majetok, nižšie úverové zaťaženie (napr. menší zostatok hypotéky) a aj dobrú finančnú rezervu, znížime mieru platenej poistnej ochrany. Aby sa to takto urobilo, je však potrebné na tento účel (aspoň zo začiatku) vynakladať viac než 5% z príjmu. Preto, ak máte možnosť na ochranu svojho majetku a príjmu vynakladať 10% z príjmu, zvážte napr. – kombináciu životného poistenia s klesajúcimi poistnými sumami a investičného sporenia. V rámci investičného sporenia sa dá počas 10 a viac rokov naakumulovať dobrá rezerva a použiteľný finančný majetok (napr. aj pri nepredvídateľných negatívnych udalostiach).

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.