Životné poistenie

Závažné ochorenia v životnom poistení. Nielen rakovina.

Závažné ochorenia

Životné poistenie by malo kryť riziká tak, aby sme získali šancu žiť plnohodnotne aj po tom, ako nás zasiahnu ťažké životné a zdravotné “rany”. Ak ste sa rozhodli uzavrieť poistku, zvážte a porovnajte v jednotlivých poisťovniach závažné ochorenia.

Závažné ochorenia sú

Patria medzi ne mnohé civilizačné ochorenia. Môžete sa stretnúť aj s pomenovaním Kritické choroby. V rámci poistnej zmluvy je možné poistiť desiatky ochorení, diagnóz a špeciálnych zákrokov. Rakovina a nádorové ochorenia, srdcové ochorenia, cievne mozgové príhody, pľúcna hypertenzia, diabetes, skleróza multiplex, ochrnutie, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, upadnutie do kómy, slepota a slabozrakosť… Konkrétne diagnózy a rozsah krytia nájdete v zmluve s prílohami a hlavne vo všeobecných poistných podmienkach. Niekedy je to uvedené v dokumente s názvom Tabuľka závažných ochorení.

Poistenie kritických chorôb patrí medzi tzv. poistenia “veľkých rizík” – podobne ako smrť či invalidita. Jedná sa o krytie udalostí, ktoré majú fatálny dopad na rodinu a ďalší život človeka.

Rôzne poisťovne, rôzny pohľad

Z pohľadu poisťovne sa v zásade jedná o poistenie náhrady príjmu, či získaní finančného “vankúša”, v prípade, že ochoriete na závažné ochorenie v zmluvne dohodnutom zozname. Prípadne sa podrobíte zákroku, ktorý so zdravotnou diagnózou súvisí. 

Zoznamy ochorení a diagnóz

Medzi poisťovňami sa líšia zoznamy chorôb a zdravotných situácií, ktoré sú poistením kryté. Poisťovne ponúkajú kvôli nižšej cene aj menšie balíky, kde je menej krytých ochorení. Nižšia cena obvykle znamená menší rozsah krytia. Preto si vždy pozrite, či “oklieštený” balík dáva aj za nižšiu cenu zmysel. 

Ako prebieha poistné plnenie

Toto si treba dobre pri uzatváraní zmluvy ujasniť. Sú poisťovne, ktoré majú choroby rozdelené do skupín. Pravidlá na výšku plnenia, či prípadné zrušenie pripoistenia po poistnej udalosti, sa rôznia. Je rozdiel, ak máte dostať 100% z poistnej sumy, za ktorú platíte, alebo pri niektorých diagnózach len 20% z poistnej sumy. Tiež je rozdiel, ak niektorá poisťovňa Vám dá za “podobnú cenu” napr. 300-násobok alebo aj viac z poistnej sumy.

Ak sa Vám prihodí udalosť, ktorá je poistkou krytá, obvykle môžete získať peniaze naraz jednorazovo. Niekedy formou pravidelného mesačného “dôchodku”. Niekedy si môžete z týchto možností vybrať.

Na akú výšku sa poistiť

Z pohľadu cenotvorby poistení sú Závažné ochorenia jedno z drahších pripoistení. Drahších preto, lebo majú pomerne veľký rozsah krytia (desiatky chorôb) a aj z pohľadu pravdepodobnosti a štatistiky sú pre poisťovne náročné na vyplácané plnenia.

Poisťovne odporúčajú obvykle aspoň výšku, ktorá zodpovedá úplnému výpadku príjmov na 2 roky. Pri poistení nie je príliš vhodné skĺznuť k všeobecnému odporúčaniu. Každý finančný produkt by mal zohľadňovať Vašu konkrétnu finančnú situáciu a priority. Veľmi dôležité je pozrieť sa aj na finančnú rezervu, ktorá by mohla kryť výpadok príjmov či pomôcť pri závažnom ochorení.

Len veľmi všeobecne pri rakovine… Doplnková liečba a zdraviu prospešná výživa (mimo možností, ktoré kryje zdravotné poistenie) je v tisícoch eur. Niektoré najnovšie lieky nie sú kategorizované a nedajú sa hradiť vôbec alebo len čiastočne cez zdravotnú poisťovňu. Dajú sa využiť aj výnimky zo strany poisťovne, kedy mnohé prípady sa na výnimku aj reálne schvália (záleží aj od poisťovne a individuálneho prípadu). Nie je však nič neobvyklé, že by ste potrebovali aj viac ako 15000 EUR, ak by bolo potrebné využiť modernú liečbu nad rámec zdravotného poistenia. 

Poisťovne ponúkajú aj lacnejšie balíky zdieľaných rizík, či klesajúce poistné balíky (výška poistného plnenia klesá v čase – napr. ako sa znižuje Vaša hypotéka). Ak potrebujete cenu za poistenie znížiť, avšak nechcete úplne vylúčiť závažné ochorenia z poistnej zmluvy, pozriete si aj tieto možnosti.

Výška krytia sa v tomto prípade stanovuje “od oka” ťažko. Je preto najlepšie, ak vychádzate z Vašej konkrétnej finančnej situácie, reálnych príjmov, rezervy a priorít.

Odporúčania

  • pozrite sa na zmysluplnosť poistenia – Má zmysel uzatvoriť si síce lacnejší ale výrazne “chudobnejší” variant? Nasimulujte si, “ČO AK SA STANE”, ako Vám reálne pomôžu získané peniaze
  • zamerajte a zhodnoťte vždy hlavne “veľké riziká” – Ak máte finančnú rezervu, asi by ste dokázali ďalej fungovať, ak budete 6 mesiacov na PN so znížením príjmov a následne sa vrátite do práce. Dokázali by ste so svojou finančnou rezervou fungovať roky, ak by ste z dôvodu závažného ochorenia úplne stratili schopnosť zabezpečiť príjem na svoje životné potreby?
  • ak nemáte rezervu a máte obmedzený rozpočet, poraďte sa a stanovte si plán – nižšia cena znamená aj menšie krytie, resp. rôzne výluky a obmedzenia, ktoré ešte znižujú šancu pre využitie poistenia. Nie je možné byť za 20 EUR mesačne krytý na úplne všetko. Veľmi často tieto “komplexné zmluvy” majú poistné krytia, ktoré nie sú dostatočné ani na 3 mesačné fungovanie domácnosti. Nie je dôležité, že to máte v poistnej zmluve, ak Vám to reálne moc nepomôže…

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.