Životné poistenie

Pomôže životné poistenie počas pandémie?

Životné poistenie pomôže počas pandémie

Na náš mail prišlo niekoľko dotazov na tému: životné poistenie počas pandémie. Ľudia sa dotazovali, či ich poistenie kryje OČR. Niektorí ostali na PN aj dlhšie ako mesiac, lebo bol napr. opakovane pozitívny test. Pokúsim sa urobiť krátky sumár, ktorý odpovedá na dotazy, ktoré sme dostali.

Moja poistka mi pomôže/nepomôže počas pandémie

Článok je reakciou na otázky a situácie 5 reálnych klientov. Z nich trom ich poistka pomohla a dvom bohužiaľ ich súčasná poistka nepomohla. V troch “štastnejších” prípadoch neboli vo výlukách poistné plnenia v dôsledku epidémií. Všetky pripoistenia teda boli platné aj počas pandémie Covid-19. Dva zostávajúce prípady mali epidémiu/pandémiu vo výlukách a teda nebolo možné uplatniť pripoistenia. Zároveň v jednom prípade by to bolo aj tak jedno, keďže pán mal poistenú len smrť a trvalé následky úrazu – a naštastie ani jedno počas pandémie koronavírusu u neho nenastalo. Ošetrovné (OČR) by si teda nemohol aj tak z poistky uplatniť.

Aby Vám pomohlo životné poistenie počas pandémie, uistite sa, že nie je pandémia/epidémia, vo výlukách Vašej poisťovne (resp. Vašej poistnej zmluvy).

Dôležité je aj aké mám pripoistenia

Poistenia sa spravidla uzatvára veľmi individuálne. Každý máme iné preferencie. Tiež sme ochotní platiť za poistenie inú sumu. Veľa z nás má aj finančného alebo bankového poradcu, ktorí tiež často preferujú rôzne poisťovne a aj ich odporúčania na pripoistenia sa rôznia. Pre našu šťastnejšiu trojicu bolo dôležité, že mali pripoistenú PN. Keďže neboli plnenia v období pandémie vylúčené, poistka im pomohla.

Pre ľudí, ktorých zasiahla táto pandémia, v horšom prípade aj ochoreli, by mohli byť prínosné tieto pripoistenia:

 • poistenie pri práceneschopnosti (PN) – záleží koľko trvala práceneschopnosť v súvislosti s ochorením, pri 2-3 týždňových PN by mohla byť využitá len pri zmluvách, kde vzniká nárok od 2 týždňov a kratšie. Často sú v zmluvách dojednané PN od 29. dňa.
 • pripoistenia hospitalizácie v nemocnici – obvykle vyplácané formou mesačných dávok
 • závažné ochorenia – väčšina poisťovní zahŕňa aj závažné zlyhania pľúc, niektoré aj pľúcnu hypertenziu
 • poistenie pre prípad invalidity – ak by choroba vyústila až do invalidného stavu človeka
 • pripoistenie chirurgického zákroku – ak by si to ochorenie vyžiadalo, poistka by to kryla a prostriedky by mohli byť použité na kvalitnú liečbu
 • ošetrovné – dá sa využiť pri staroslitvosti o dieťa (spravidla pri OČR dlhšej ako 11 dní)
 • poistenia pre prípad smrti -v tom najhoršom prípade môže pomôcť rodine v ťažkých chvíľach
 • sirotský dôchodok (až do dovŕšenia 25 rokov) – ak máte malé deti, je to jedna z možností ako zabezpečiť ch potreby, ak by sa stalo to najhoršie

“Vsaďte” nielen na poistku

Poistenia treba vždy dobre zvážiť a nastaviť na individuálne potreby. Aj táto situácia s pandémiou ukázala, že veľa rodinám by kvalitná ochrana príjmu aj formou poistenia pomohla. No ešte väčšmi ukázala, aké veľké množstvo z nás nemá dostatočnú rezervu. Rozumné nastavenie životného poistenia (v rámci individuálnych finančných možností a potrieb) a finančnej rezervy je najlepšia kombinácia. Zvážte, aj pod ťarchou aktuálnej situácie, a pozrite sa na svoje poistenia (resp. financie).

Rada na záver

Dobre nastavená poistná zmluva má veľký zmysel a pomôže v ťažkých životných chvíľach. Pri uzatváraní nových zmlúv, prípadne pri prechode do inej poisťovne, sa určite poraďte. Pýtajte sa aj na čakacie doby. Je dokonca možnosť, aby ste sa nevystavovali zbytočnému riziku pri zmene poistenia. Niektoré poisťovne Vám odpustia čakacie doby na základe Vašej dnešnej poistnej zmluvy. Keď budete riešiť novú poistnú zmluvu a robiť si prieskum, zoberte si preto Vašu starú zmluvu so sebou.

Aj toto môže pomôcť?

 • overiť si (napr. cez Všeobecné poistné podmienky a infolinku poisťovne), či je súčasná situácia (pandémia/epidémia) vo výlukách poisťovne, resp. ako je to vo Vašej konkrétnej zmluve
 • aké má moja poistka pripoistenia? – je tam aj PN a OČR? …
 • ohláste poistnú udalosť – dokonca aj vtedy, ak neviete naisto povedať, či máte nárok. Nič nepokazíte, ak sa informujete cez infolinku či rovno nahlásite poistnú udalosť.
 • ak máte finančného poradcu, konzultanta alebo agenta, poraďte sa
 • vytvárajte si “železnú” rezervu, hlavne ak nemáte rezervu pri výpadku príjmu pri 3, resp. 6 mesiacoch