Investície a sporenie

Investičné sporenie pre dieťa – praktický príklad

Investičné sporenie pre dieťa

Ukážeme si, ako by mohlo vyzerať investičné sporenie pre dieťa do fondov. Aby to nebola len “dychberúca” propaganda, zoberieme si “obyčajný” fond v banke na Slovenskom trhu. Možností je samozrejme viac. Pozrieme sa na niečo bežne dostupné. Aké základné kroky by sme mali aj tak dodržať?

Náš vzorový párik Janka a Danko majú dcérku Amálku, ktorá má 3 roky. Nedávno dobojovali aj výstavbu domu a majú “na krku” hypotéku. Majú predstavu, že by svojej dcére radi uľahčili štart do jej dospelosti. Keď stavali dom, tak im v ich prípade banka požičala 80% z hodnoty nehnuteľnosti. 20% mali našetrené – vlastné peniaze. Povedali si, že by radi darovali Amálke teda 20% z ceny jej budúceho bývania.

Stanovili si očakávanie – cieľ

Koľko však bude Amálka potrebovať na tých “20%”? To sa dnes ťažko odhaduje. Odpichnime sa od toho, čo by jej radi dali dnes. Pozreli si trh nehnuteľností a zhodli sa, že by to malo byť niekde okolo 15000 – 20000 EUR.

Treba si však uvedomiť, že kúpna sila peňazí o povedzme 15 rokov bude výrazne nižšia. Nedá sa presne vyčísliť – môžete však s touto “pravdou” rátať. Dlhodobé investičné sporenie dokáže zabezpečiť minimálne to, aby tých dnes odhadovaných 20% z ceny bytu, bolo +- 20% aj tej budúcej ceny bytu.

Po finančnej analýze a cieľoch, ktoré si táto rodinka stanovila, sa určilo, že 100 EUR mesačne pôjde Amálke na tento účel.

Výber stratégie – finančného produktu, resp. investícií

V období 15 rokov sa tiež môže stať, že bude potrebné investičnú stratégiu prehodnotiť. Nielen z pohľadu potenciálu na finančných trhoch. Budú sa vyvíjať aj možnosti a potreby rodiny. Pre náš ilustračný príklad si to veľmi zjednodušíme a stratégia sa nebude meniť. V našom prípade nejde o nič investične sofistikované. Proste si vyberie rodinka na základe “dobrej rady”, tiež preštudovania základných informácií, investičné sporenie vo svojej banke. Nebudú sa starať o priebežný vývoj. Nebudú sa snažiť časovať vhodnosť prípadných mimoriadnych vkladov. Budú len “sucho” prikladať peniaze každý mesiac trvalým príkazom v rovnakej výške 100 EUR.

Rád by som však upozornil, že výber stratégie netreba podceniť. Zohľadnite aj to, aký ste rizikový typ. Nie je pravda, že je pri dlhých horizontoch pre každého vhodné investovanie rovnakým spôsobom – do akcií či ešte pohyblivejších komodít. Váš majetkový status môže vyžadovať aj rozdielnu potrebu využiť peniaze v čase na iné urgentné situácie. Vždy buďte obozretní k svojim možnostiam a minimálne k myšlienke, či by ste mohli potrebovať peniaze vybrať možno aj v nevhodný čas.

Poplatky a suma sporenia

Naši ilustrační rodičia budú zodpovedne odkladať peniaze cca 15 rokov. Vybrali si investičné sporenie s dynamickejšou stratégiou. Tento konkrétny finančný produkt nemal žiadne vstupné poplatky. Mal však relatívne vysoké výstupné poplatky, ak by sa rozhodli peniaze vyberať počas prvých 5 rokov. Po uplynutí 5 rokov už nie sú žiadne výstupné poplatky a mohli by si potom kedykoľvek peniaze bezplatne presunúť na účet, resp. ich dať Amálke. V rámci tohto investičného sporenia sa účtujú ešte priebežné poplatky (poplatky spojené so správou, výdavkami a transakčnými nákladmi fondu).

V prípade tohto zvoleného finančného produktu sa môže suma sporenia aj meniť. Ak by nastala vážna situácia môže sa trvalý príkaz upraviť na minimálne 20 EUR, zároveň horná hranica v rámci zvýhodneného investovania bez vstupných poplatkov bola 1000 EUR mesačne. Danko a Janka však v našom vzorovom príklade sporili zodpovedne každý mesiac presne 100 EUR.

Ako pracuje investičné sporenie – ukážka

Keďže nevieme predvídať budúcnosť a nedáva zmysel len odhadovať, pomôžeme si historickými dátami. V nich sa totiž ukrývajú aj rôzne negatívne situácie, ktorým trh počas dlhého obdobia čelil. Dokonca aktuálne prežívame opäť prepad, tak aspoň uvidíme, ako by sa mohlo také investičné sporenie pre dieťa vyvíjať. Pri každom vklade naši rodičia nakupujú podiely na fonde. Cena týchto podielov v čase rastie a klesá. Nebudú však vôbec striehnuť a prikupovať pri nižšej cene, či meniť výšku platieb pri narastajúcej cene. Proste budú pravidelne vytrvalo vkladať do fondu peniaze v cca 15-ty deň mesiaca 100 EUR.

Zámerom článku nie je propagovať konkrétny produkt alebo banku. V závere článku si môžete pozrieť aj dáta, z ktorých sme vychádzali. Informácie sme získali na internete na stránke nemenovanej banky. Namodelovali sme dynamické investičné sporenie podľa reálnych parametrov. Príklad zohľadňuje aj vstupné a výstupné poplatky (viac ako 5 rokov sporenia – teda 0 EUR), priebežné poplatky (zahrnuté v pohyblivej cene podielov) a zdanenie výnosu.

Vývoj hodnoty investičného sporenia

Historické dáta fondu boli k dispozícii od februára 2006. Teda následné roky až do dnešných dní ukazujú aj prepady – napr. svetovej finančnej krízy v roku 2008, ale aj aktuálne dianie a poklesy počas svetovej pandémie covid-19.

Na grafe nižšie vidíme ako sa vyvíja hodnota v investičnom sporení voči vkladom. Vidieť je tam aj pokles počas aktuálne prebiehajúcej pandémie. Investičný horizont majú naši rodičia nastavený na cca 15 rokov. Graf nižšie ukazuje cca 14 ročný vývoj. A dostávame sa teda k jednej z najdôležitejších vecí – kedy vybrať.

Investičné sporenie pre dieťa
Vývoj investičného sporenia pre dieťa počas cca 14 rokov

Ak by vybrali k poslednému dňu uvedeného na grafe, získali by zhodnotenie 2170 EUR (už po zdanení a zohľadnení poplatkov). A to sú trhy vo výraznom poklese z dôvodu pandémie Covid-19. Ak by to vybratie peňazí nebolo vyslovene hneď potrebné, môžu naši rodičia počkať do konca 15-ročného obdobia alebo koľko uznajú za vhodné – vybrať tak viac. Aj na grafe je vidieť, že ak by naopak peniaze vyberali pred poklesom spôsobeným koronavírusom, ešte pri nižšom vklade by si vybrali peniaze zhodnotené o 3500 EUR (už po zdanení a zohľadnení poplatkov). Historicky je vidieť, že po čase poklesu trhy opäť aj rastú.

Záverečné zhodnotenie

Naši rodičia teda získali zhodnotenie, ktoré prinieslo to, že naozaj zabezpečili pre Amálku kúpyschopnosť nasporených peňazí na potrebnej úrovni. Dá sa povedať, že aj pri takejto “zjednodušenej” stratégii v investičnom sporení, kde nie sú ani najmenšie poplatky na trhu a ani najvyšší potenciál, má skutočne zmysel zhodnocovať prostriedky pravidelným investovaním.

Ak by zároveň bola stratégia v čase prehodnocovaná. Investičné portfólio by bolo lepšie diverzifikované a rodičia by vyslovene nepotrebovali ukončiť sporenie pre dieťa v konkrétnom dátume o povedzme 15 rokov – vedeli by získať aj viac. Samotný čas je často najdôležitejší. V tomto majú naše deti obrovskú výhodu – jednak, ak sú im rodičia ochotní takto v budúcnosti pomôcť, ale hlavne majú veľmi dlhý časový horizont, kým budú potrebovať reálne peniaze použiť. Dlhodobé (10 a viac rokov) investičné sporenie pre deti má zmysel. Aj na grafe si môžete pozrieť, že zelená plocha nad čiarou pravidelných vkladov sa výraznejšie začína zväčšovať po 5 rokoch, opäť viac po 10 rokoch a tak ďalej.

Finančný produkt, na ktorom je postavená táto simulácia, umožňuje aj bezplatné mimoriadne vklady až do 5000 EUR mesačne. Takže, ak naši ukážkoví rodičia využijú korekcie a poklesy na trhu na mimoriadne vklady – možno aj toto obdobie pandémie – budúca hodnota odovzdaná dcére bude aj pri jednoduchom investičnom sporení zaujímavejšia.

TIP: ak máte záujem pozrieť si, ako inflácia ovplyvňuje kúpyschopnosť peňazí v čase, môžete informatívne využiť kalkulačku Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – http://www.ineko.sk/kalk.html