Finančná poradňaHypotékaInvestície a sporenieŽivotné poistenie

Finančný poradca – dobrá služba so zlým menom

finančný poradca dobrá služba

Dostalo sa k nám do poradne viacero dotazov, kedy ste si overovali to, čo Váš finančný poradca odporúčal. Staré známe “dôveruj, ale preveruj” bolo párkrát namieste. Uvádzame niekoľko rád, čo by mala takáto služba prinášať. 

Kto je Váš finančný poradca?

Pri všetkých dotazoch, ktoré sme obdržali, nešlo priamo o služby finančného poradcu. Vo väčšine prípadov “finančný poradca” má správne označenie finančný sprostredkovateľ, prípadne finančný agent. Existujú aj priamo finanční poradcovia, avšak jedná sa o rozdielny typ služby. Ak by sa jednalo o finančného poradcu v pravom slova zmysle (aj legislatívnom), tak za jeho služby by ste platili na základe vzájomnej zmluvy priamo Vy poradcovi. Pri finančnom sprostredkovateľovi jeho služby neplatíte. Sprostredkovateľ dostane finančnú odmenu od inštitúcie, ktorej službu alebo produkt aj vďaka nemu využijete (napr. hypotéku, životné poistenie a pod.).

Zľudovelo však všeobecne pomenovanie finančný poradca a to aj preto, lebo práve radu od takéhoto finančného odborníka očakávate. 

V správnych rukách skvelá služba

Ak sa vrátime k tomu, že vo väčšine prípadov ste sa stretli alebo využívate služby finančného sprostredkovateľa (resp. finančného agenta), neznamená to, že robíte chybu. Svojim spôsobom ide o skvelú a najmä dostupnú službu pre každého. Veď predsa finančný odborník, ktorý má dlhoročné praktické skúsenosti, odborné vedomosti a koná skutočne najmä v záujme klienta, je výborná voľba.

Kde teda máme problém?

Pri radách v oblasti financií sa jedná o službu na trhu, ktorá sa primárne odvíja najmä od schopností, odbornosti a morálky ľudského faktora. Teda samotných finančných odborníkov, ktorí Vám radia. 

V menšej miere kvalitu služby tiež ovplyvňuje technická stránka a obchodný rámec spoločnosti, pod ktorou finančný agent pracuje. Tiež počet finančných inštitúcií, v ktorých Vám práve Váš “finančný poradca” dokáže sprostredkovať produkty a služby.

Je pravda, že veľkú váhu majú aj výrazne negatívne skúsenosti z minulosti. Veľmi nekvalitné finančné poradenstvo, zavádzanie, radenie ľuďmi bez skúseností a často aj bez morálnych zábran. Slovensko si toto zažilo vo veľkej miere. Aj naozaj solídni finanční poradcovia, resp. sprostredkovatelia, poisťovací agenti a iní finanční odborníci, na toto všeobecne vnímané renomé doplácajú.

Dôveru nevzbudzujú ani desiatky a desiatky 20-ročných manažérov a riaditeľov v štruktúrach sprostredkovateľských spoločností. Serióznosť služby je často v praxi viac podčiarknutá business oblečením, kvalitnými značkami doplnkov či drahým autom. Samozrejme všetko toto môže napĺňať aj skutočne dobrý a kvalitný finančný odborník, ktorý sa dokáže fundovane postarať o Vaše financie a má úprimný záujem o priority a ciele klienta. Z praxe však aj toto sú dôvody, ktoré mnohokrát pôsobia nedôveryhodne. Alebo, ak sa nedôveryhodnosť potvrdí, tak tieto “príznaky” sú obvykle prítomné.

Pred uzatváraním zmluvy je dôležité opýtať sa na všetko, čomu nerozumiete. NBS klientom odporúča, aby svoje otázky a požiadavky zaslali agentovi aj e-mailom, aby neskôr vedeli dokázať, či ich požiadavky a potreby boli splnené.

Zdroj: Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa 2019

V správnom prevedení má služba zmysel

Máte však na výber a môžete využiť službu, ktorá Vám dáva zmysel. Ktorá je postavená na spokojnosti klienta a nie rýchlom obchode. Uvádzame niekoľko dôvodov, kedy má takáto služba zmysel:

 • Poskytuje pre klienta naozaj komfort naviac.
 • Umožňuje vybaviť požiadavku aj v neštandardnom čase (banka/poisťovňa otvorená do 17.00).
 • Môžete výrazne ušetriť peniaze pri výbere alternatívnych možností (o ktorých možno ani neviete alebo by ste ich bez nasmerovania nehľadali).
 • Získať viac času pre seba a rodinu, namiesto hodín a dní strávených nad všeobecnými obchodnými podmienkami či pri čakaní v poradí na pobočkách.
 • Reálne zhodnotenie možností odborníkom na základe praxe, skúseností aj iných ľudí a profesionálnych informačných zdrojov.

Ak sa bavíme o komplexných finančných produktoch ako je napr. hypotéka, životné poistenie či investičné riešenia mixované z rôznych nástrojov… Na internete dnes nie sú BEZPLATNÉ riešenia, ktoré by dokázali nahradiť skúseného a dobrého finančného “poradcu”. Aj vlastné zlé finančné rozhodnutia Vás môžu stáť stratené peniaze a čas. Pritom čas je napr. pri zhodnocovaní peňazí v II. pilieri či iných investičných riešeniach rovnako dôležitý ako vkladané peniaze. 

Odporúčania na zváženie

 • Dobrý finančný odborník má hlavne pozitívne referencie – Opýtať sa môžete aj známych, či ľudí pôsobiacich vo finančnom sektore alebo z dôveryhodných zdrojov informovať aj na internete. Vyhľadávajte ľudí s pozitívnou spätnou väzbou a venujte pozornosť aj výstrahám.
 • Spoločnosť, pod ktorou finančný sprostredkovateľ pracuje nie je najdôležitejší ukazovateľ – Často aj agenti z rôznych spoločností vedia sprostredkovať tie isté produkty. Je však rozdiel v tom, či Vám vedia odborne poradiť a pomôcť zorientovať sa v alternatívach.
 • Rozumiete tomu, čo kupujete? -Dobrý finančný poradca by Vám mal Vašou rečou vedieť vysvetliť, rozsah kupovanej služby alebo finančného produktu. Jeho slová by mali samozrejme zodpovedať aj tomu, čo uvidíte aspoň zbežne “na papieri”. Nie je hanba, že by ste si potrebovali nechať niečo vysvetliť. Veď aj to je úlohou Vášho finančného konzultanta.
 • Zhodnotí finančnú situáciu a až potom prichádzajú riešenia – Je pravda, že veľa ľudí sa drží scenára, že chce LEN hypotéku a nie žiadne poistenia či sporenia. Možno viete presne, prečo to tak chcete. Dôležité je však uvedomiť si, že aby Vám vedel finančný poradca, konzultant či agent aj čiastkovo dobre poradiť, mal by mať záujem spoznať aktuálny finančný stav, Vaše priority a ciele. 
 • Overte si aj prax a odbornosť – Dlhá prax neznamená automaticky lepšiu službu, skúsenosti môžu byť nahradené odborným zápalom a vzdelávaním. Je to však oblasť, ktorá výrazne formuje kvalitu poskytnutej služby.
 • Oprávnenie na vykonávanie činnosti – aj Národná banka Slovenska zaznamenáva množstvo prípadov, kedy služby poskytuje niekto, kto by nemal. Často sú negatívne skúsenosti prepojené s touto oblasťou. Čiastočne viete ošetriť toto kontrolou, či človek, s ktorým jednáte je v Registri finančných agentov a finančných poradcov (prípadne firma, ktorú si pre tieto účely založil alebo v nej podniká). Ak tam nie je, nemusí ísť hneď o podvod, je to však dobré si to preveriť a nechať si to ním osobne vysvetliť.