Investície a sporenie

Aj vy investujete, ak ste v II. pilieri! Ako ste na tom?

Investovanie v II pilieri

Mnoho konzervatívnych ľudí, ktorí sa pozerajú na fondy a iné investičné riešenia “cez prsty” v skutočnosti investuje. Ak ste v II. pilieri, aj Vy investujete! Častokrát aj dobré rozhodnutie vstúpiť do II. piliera podkopáva nesprávne nastavená stratégia a nezáujem či neinformovanosť sporiteľov – budúcich dôchodcov. Prínos “budúcich” peňazí, ktoré dnes nemôžete využiť, avšak sú povinne strhávané z Vašej výplaty, viete ovplyvniť svojimi rozhodnutiami. Nepremárnite to!

Tri piliere dôchodkovej “istoty”

Je to všeobecné pravidlo, že bohužiaľ ľudia v produktívnom veku príliš neriešia dôchodkové príjmy. Druhý (prípadne aj tretí) pilier má svoje muchy, stále má však benefity, ktoré nezískate v povinnom (prvom) piliery. Cieľom článku však nie je od základov ozrejmenie fungovania nášho celého dôchodkového aparátu vo všetkých troch pilieroch. Odporúčame pozrieť napr. informácie Asociácie dôchodkových správcovských spoločností, ktoré v krátkosti sporenie v II. pilieri predstavujú aj na tejto webovej stránke. Veľkým prínosom je aj dedičnosť našich životných úspor – teda pomoc pre našich najbližších, resp. osoby, ktoré si určíme!

Ako to vyzerá s úsporami v II. pilieri?

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností uvádza, že v II. pilieri sporí už viac ako polovica ekonomicky aktívnych obyvateľov. Správa z júla 2020 uvádza tiež aj iné, pomerne znepokojivé, číslo. Až 71% úspor je alokovaných v garantovaných dôchodkových (dlhopisových) fondoch. To je pre mnohých ľudí zbytočná strata výnosov, ktoré dokážu dynamickejšie akciové či indexové fondy v dlhodobom horizonte sporiteľom získať. 

Je škoda, že zazmluvňovanie do II. piliera neprebieha vždy so zvýšeným záujmom zo strany sporiteľa, resp. pracovníka finančnej inštitúcie či finančného sprostredkovateľa. Priemerný vek sporiteľov v II. pilieri je cca 40 rokov. V takomto veku si budete sporiť na dôchodok ešte viac než 20 rokov. Garantovaná (dlhopisová) stratégia v tomto prípade v slove “garancia” aj ukrýva istotu, že nezískate možnosť takého zhodnotenia ako v iných investičných stratégiách počas 20 ročného časového horizontu.

Priemerné zhodnotenie garantovaných fondov od ich vzniku je cca 2% p.a., pričom napr. v indexových fondoch je od ich vzniku priemerný výnos cca 8% p.a.. Orientačné údaje sme získali spriemerovaním aktuálnych výnosov jednotlivých fondov všetkých dôchodkových správcovských spoločnosti na Slovensku. 

Do 52 rokov to máte plne vo svojich rukách

Do 35 rokov môžete vstúpiť do II. piliera. Slobodne si môžete vybrať konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť a fond/fondy na zhodnocovanie svojich úspor. Súčasná legislatíva Vám začne viac riadiť investičnú stratégiu pri veku 52 rokov. Vtedy sa bude postupne Váš majetok presúvať do garantovaných fondov – v 52 rokoch sa presunie do garantovaného fondu 10% a postupne (až do 62 rokov) sa presunie všetok Váš majetok v II. pilieri (tvorený z povinných príspevkov).

Odporúčania

  • porovnajte, čo ponúkajú jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti
  • pri dlhšom horizonte (10 rokov a viac) zvážte sporenie aj v dynamickejších fondoch (aspoň časti úspor)
  • priebežne sa o vývoj zaujímajte – môžete meniť nielen stratégiu, pomer sporenia v jednotlivých fondoch, ale aj úplne zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť
  • nechajte si od finančného špecialistu vysvetliť rôzne investičné stratégie
  • nainštalujte si aplikáciu do mobilu, kde vidíte ako sa peniaze pripisujú a zhodnocujú