Investície a sporenie

Aj vy investujete, ak ste v II. pilieri! Ako ste na tom?

Investovanie v II pilieri

Mnoho konzervatívnych ľudí, ktorí sa pozerajú na fondy a iné investičné riešenia “cez prsty” v skutočnosti investuje. Ak ste v II. pilieri, aj Vy investujete! Častokrát aj dobré rozhodnutie vstúpiť do II. piliera podkopáva nesprávne nastavená stratégia a nezáujem či neinformovanosť sporiteľov – budúcich dôchodcov. Prínos “budúcich” peňazí, ktoré dnes nemôžete využiť, avšak sú povinne strhávané z Vašej výplaty, viete ovplyvniť svojimi rozhodnutiami. Nepremárnite to!

Tri piliere dôchodkovej “istoty”

Je to všeobecné pravidlo, že bohužiaľ ľudia v produktívnom veku príliš neriešia dôchodkové príjmy. Druhý (prípadne aj tretí) pilier má svoje muchy, stále má však benefity, ktoré nezískate v povinnom (prvom) piliery. Cieľom článku však nie je od základov ozrejmenie fungovania nášho celého dôchodkového aparátu vo všetkých troch pilieroch. Odporúčame pozrieť napr. informácie Asociácie dôchodkových správcovských spoločností, ktoré v krátkosti sporenie v II. pilieri predstavujú aj na tejto webovej stránke. Veľkým prínosom je aj dedičnosť našich životných úspor – teda pomoc pre našich najbližších, resp. osoby, ktoré si určíme!

Ako to vyzerá s úsporami v II. pilieri?

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností uvádza, že v II. pilieri sporí už viac ako polovica ekonomicky aktívnych obyvateľov. Správa z júna 2021 uvádza tiež aj iné, pomerne znepokojivé, číslo. Až 65% úspor je alokovaných v garantovaných dôchodkových (dlhopisových) fondoch. To je pre mnohých ľudí zbytočná strata výnosov, ktoré dokážu dynamickejšie akciové či indexové fondy v dlhodobom horizonte sporiteľom získať. Povinné odvody sporiteľov v druhom pilieri sa v roku 2021 rozdeľujú v pomere 12,75 percenta na účet Sociálnej poisťovne a 5,25 percenta na súkromný účet sporiteľa v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Je škoda, že zazmluvňovanie do II. piliera v minulosti neprebiehalo vždy so zvýšeným záujmom zo strany sporiteľa, resp. pracovníka finančnej inštitúcie či finančného sprostredkovateľa. Tiež nepomohlo, že sa v minulosti politickým rozhodnutím presunuli úspory sporiteľov do konzervatívnych “garantovaných” stratégií. Mnoho ľudí tak prišlo a neustále prichádza o možnosť mať vyšší dôchodok (najmä ak budú sporiť ešte desiatky rokov takto konzervatívne). Priemerný vek sporiteľov v II. pilieri je cca 40 rokov. V takomto veku si budete sporiť na dôchodok ešte viac než 20 rokov. Garantovaná (dlhopisová) stratégia v tomto prípade v slove “garancia” aj ukrýva istotu, že nezískate možnosť takého zhodnotenia ako v iných investičných stratégiách počas 20 ročného časového horizontu.

Priemerné zhodnotenie garantovaných fondov od ich vzniku je cca 2% p.a., pričom napr. v indexových fondoch je od ich vzniku priemerný výnos viac než 8% p.a.. Orientačné údaje sme získali spriemerovaním aktuálnych výnosov jednotlivých fondov všetkých dôchodkových správcovských spoločnosti na Slovensku. 

Do 52 rokov to máte plne vo svojich rukách

Do 35 rokov môžete vstúpiť do II. piliera. Slobodne si môžete vybrať konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť a fond/fondy na zhodnocovanie svojich úspor. Súčasná legislatíva Vám začne viac riadiť investičnú stratégiu pri veku 52 rokov. Vtedy sa bude postupne Váš majetok presúvať do garantovaných fondov – v 52 rokoch sa presunie do garantovaného fondu 10% a postupne (až do 62 rokov) sa presunie všetok Váš majetok v II. pilieri (tvorený z povinných príspevkov).

Finančný poradca Vám núka nielen III., ale aj IV. pilier?

IV. dôchodkový pilier nie je v tejto chvíli žiaden oficiálny dôchodkový mechanizmus, ktorý by sa niekde v legislatíve nachádzal. Tento pojem sa začal viac a viac udomácňovať na našom trhu v rámci ponuky rôznych investičných poradcov, ktorí poukazovali na ďalšiu možnosť ako si výhodne nasporiť peniaze na dôchodok. Dá sa povedať, že IV. pilier je vlastne akékoľvek sporenie, pravidelné investovanie či zhodnocovanie prostriedkov, ktoré je mimo nášho 3-pilierového dôchodkového systému, avšak sporiteľ má záujem si takto zlepšiť svoj budúci dôchodok. Je však nespornou výhodou, že na tieto peniaze má štát o niečo menší dosah, než na I. pilier, II. pilier a aj III. pilier. Samozrejme za predpokladu, ak aj ten IV. pilier je pre Vás vhodne nastavený a prinesie avizované zhodnotenie.

Dôchodková kalkulačka

Veľmi pekne je spracovaná napr. dôchodková kalkulačka, ktorá dokáže simulovať Váš dôchodok pri využití všetkých dôchodkových pilierov (vrátane toho IV. súkromného piliera), alebo len z tých, ktoré plánujete využiť. Kalkulačka je prevzatá z webu PEPP.SK, ktorý sa veľmi dôsledne zaoberá dôchodkom a investovaním. Kalkulačka na výpočet dôchodku je vhodná najmä ako nástroj dlhodobého plánovania osobných financií, v horizonte 15-30 rokov. Ak Vám do dôchodku zostali dva-tri roky a chcete poznať iba výšku starobného dôchodku, použite kalkulačku na webe Sociálnej Poisťovne.

Kalkulačka dôchodkov PEPP.SK

Odporúčania

  • porovnajte, čo ponúkajú jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti
  • pri dlhšom horizonte (10 rokov a viac) zvážte sporenie aj v dynamickejších fondoch (aspoň časti úspor)
  • priebežne sa o vývoj zaujímajte – môžete meniť nielen stratégiu, pomer sporenia v jednotlivých fondoch, ale aj úplne zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť
  • nechajte si od finančného špecialistu vysvetliť rôzne investičné stratégie
  • nainštalujte si aplikáciu do mobilu, kde vidíte ako sa peniaze pripisujú a zhodnocujú

Ak sa chcete poradiť, môžete využiť aj naše profesionálne služby, ktoré nájdete na webe www.finporadca.sk: