Investície a sporenie

Sporenie na dôchodok? Premyslite stratégiu!

sporenie na dôchodok

V rámci dotazov na sporenie jednoznačne vedú naše deti. Pre deti chce sporiť takmer každý rodič a zároveň vieme aj pomerne dobre popísať, ako by sme si to predstavovali. Ukazujú to aj analýzy výdavkov, ktoré robíme. Sporenie na dôchodok však často chýba. Pritom medializovaná situácia v rámci verejných dôchodkových financií je ľuďom známa. Čím skôr začnete dôchodkovú stratégiu riešiť, tým to bude stáť menej peňazí alebo obmedzovania životného štandardu.

Uhol pohľadu

Práve Vaša predstava je dôležitá. V článku sa pozrieme na jeden zo spôsobov, ako sa na prípravu na dôchodok môžete pozrieť. Tento pohľad však nemusí byť pre Vás to pravé. Môže však naštartovať uvažovanie nad Vašou stratégiou.

Článok ráta s údajmi z odbornej štúdie a s životom na dôchodku až 30 rokov – je tam z pohľadu niektorých teda rezerva, alebo možnosť dovoliť si na dôchodku viac, či odísť na dôchodok o niečo skôr. Alebo byť pripravený na dlhý a dobrý život.

Životný štandard

V našom prípade si chce budúci dôchodca zachovať svoj životný štandard. Ak by sme sa na to pozreli zjednodušene, tak by sme mali riešiť pre dôchodkovú stratégiu najmä naše výdavky. Môžeme sa odpichnúť od tých, ktoré máme dnes. Možno môžeme zapracovať zníženie, ktoré v dôchodku očakávame – napr. nebudete mať hypotéku, lebo dovtedy ju splatíte. Naopak môžete zapracovať aj zvýšenie – ak by ste si napríklad chceli na dôchodku dopriať viac cestovania. 

Dôchodkové financie

Slovenskí dôchodcovia si výšku svojej penzie vytvárajú investovaním. Niektorí to ani nevedia, ale je to tak. Nie vždy však majú správne nastavené stratégie v našom trojpilierovom dôchodkovom systéme. V tomto článku však toto nebudeme rozoberať, viac si môžete o fungovaní dôchodkových pilierov prečítať na https://www.adss.sk/dochodkovy-system.

Koľko budeme na dôchodku potrebovať a ako by mali vyzerať naše ideálne dôchodkové financie môžeme aspoň odhadnúť. Najlepšie je pri odhade pracovať s našimi výdavkami. Ak dnes spolu s hypotékou miniete mesačne 1400 EUR, tak niečo podobné (možno len napr. bez hypotéky) by ste asi potrebovali aj v dôchodku. Ak nebudete chcieť výrazne meniť svoj životný štandard a obmedzovať sa. Pre zjednodušenie si povedzme, že teda v dôchodku už nebudeme musieť splácať napr. hypotéku a možno ešte nejaké tie výdavky – dopracujeme sa napr. k 1000 EUR mesačne, ktoré predpokladáme, že budeme musieť mať vyriešené. Tiež náš zdravotný stav či potreba špeciálnych sociálnych služieb môže ovplyvniť výšku výdavkov v dôchodku.

Zjednodušený odhad podložený štúdiou

Jednou z najznámejších štúdií, ktoré má zmysel si v súvislosti s našou témou prečítať je Trinity Study. Štúdia pomerne dobre skúma, koľko by ste si mali odložiť na 30 rokov strávených na dôchodku, aby ste si udržali svoj životný štandard. Ak by sme zároveň dodržali určité pravidlá uvedené v štúdii a mali by sme vytvorené vhodné dôchodkové investičné portfólio zložené z 50% akcií a 50% dlhopisov, mohli by sme si dovoliť vytiahnuť z takéhoto portfólia približne 4% ročne. Tiež by sme mohli túto čiastku navyšovať o infláciu, ktorá reálne bude na nás vplývať aj na dôchodku (bude teda naše peniaze znehodnocovať). Z dát štúdie vyplýva, že takto je nepravdepodobné, že by peniaze došli skôr ako o 30 rokov.

Vzorec pre odhad výšky dôchodkových financií

Objem dôchodkových financií = odhadované mesačné náklady životného štandardu x 12 x 25
Pre nášho vzorového dôchodcu by to bolo 300000 EUR.

Sú rôzne štúdie o dôchodkoch, avšak všetky sú len odhady. Jeden z takých odhadov hovorí, že miera náhrady produktívneho príjmu dôchodkom, je približne 60%. Teda je pravdepodobné, že pre zachovanie životného štandardu by sme potrebovali ešte ďalších 40% nasporených peňazí. Aj keď sa to nedá úplne tak zovšeobecniť, “odhadujme” ďalej. Tých cca 40% by pre nášho dôchodcu bolo 140000 EUR.

Doprajte si 30 ročný náskok

Ak by sa náš budúci dôchodca okolo veku 35 rokov začal na tento scenár pripravovať, tak pri 120 – 150 EUR mesačne (v závislosti od investičnej stratégie) by zabezpečil, aby si vytvoril dostatočné dôchodkové portfólio. Z toho si potom postupne bude vyberať peniaze, na dôchodok, ktorý zodpovedá jeho štandardu.

Pri profesionálnej správe peňazí a dobre zvolenej stratégii dokážete získať zo svojich peňazí viac. V každom prípade je potrebné sa o svoje dôchodkové peniaze začať zaujímať radšej skôr.


Dôchodkové portfólio

Na rozdiel od sporenia pre deti, sporenie na dôchodok nepotrebujete vybrať naraz. Najrozumnejšie je naakumulované prostriedky nechať ďalej pracovať vo vhodne zvolenom investičnom portfóliu. Ako ukazuje štúdia Trinity Study, tak pri výbere cca 4% ročne z potfólia zloženého z 50% dlhopisov a 50% akcií je nepravdepodobné, že sa Vám peniaze minú za 30 rokov dôchodku. Pritom sa ráta aj s infláciou a teda si budete môcť výber navyšovať o túto infláciu. Štúdia pritom ráta aj s poklesmi na trhu, čo je veľmi rozumné.

Odporúčania

  • Ak Vám bude prispievať zamestnávateľ do III. piliera, určite ho využite – pri príspevkoch od zamestnávateľa je III. pilier veľmi výhodný.
  • Nastavenie dôchodkových pilierov – najmä II. pilier nemá množstvo Slovákov dobre nastavený a aj keď si tam vkladajú peniaze, tak kvôli príliš konzervatívnej stratégii, budú mať až o stovky eur menší dôchodok, ako by z rovnakých peňazí mohli mať.
  • Dôchodková investičná stratégia – ak ste mladší, zaujímajte sa viac o dynamickejšie investičné stratégie, keď sa budete blížiť k dôchodkovému veku, vtedy je dobré stratégiu prehodnocovať a preklápať na viac konzervatívnu. Pritom mnoho dôchodcov to často robí naopak alebo vôbec.
  • Zohľadnite svoj životný štandard – možno nie je nutné, aby ste 20 a viac rokov len prežívali a nemohli si dopriať, čo máte radi.
  • Začnite čím skôr– práve čas je pri príprave na dôchodok najlepší spojenec. Na Vaše sporenie na dôchodok budete tak potrebovať vynaložiť menej finančných prostriedkov,
  • Priemerný vek dožitia – článok sa opiera o štúdiu, kde kalkulovali odborníci s 30-ročným horizontom dôchodku. Ak naakumulujete dostatočné dôchodkové portfólio, môžete odísť do dôchodku o niečo skôr. Prípadne ak zohľadníte priemerný vek dožitia, tak by na Slovensku bolo dobré mať zabezpečený dôchodok aspoň do veku 80 rokov.

Väčšina finančných konzultantov na Slovensku pôsobí v režime finančného sprostredkovania. Sú odmeňovaní formou provízie za produkty finančných inštitúcií, ktoré Vám sprostredkujú. Vy vďaka tomu môžete získať zadarmo bezplatné konzultácie a návrhy riešení. Finančným sprostredkovateľom za poradenstvo priamo neplatíte, nakoľko ich už odmeňujú finančné inštitúcie. Využite odbornú pomoc, avšak vždy sa snažte v základe porozumieť produktom a službám, ktoré si kupujete a platíte. Vždy sa pýtajte na výšku poplatkov, provízií a sprievodných nákladov, ktoré sa s každým finančným riešením spájajú.